4. Kapadokya Üniversitesi Fotoğraf Yarışması

Kapadokya Üniversitesi
Fotoğraf Yarışması

4. Kapadokya Üniversitesi Fotoğraf Yarışması

Üniversitemiz tarafından Kapadokya bölgesinin en önemli destinasyonlarından olan
Mustafapaşa köyü (Sinasos) için görsel bir arşiv oluşturma çalışmaları kapsamında düzenlenen
“4. Kapadokya Üniversitesi Fotoğraf Yarışması“6 Nisan 2022’de başlayacaktır.

Kapadokya Üniversitesi’nin (KÜN) merkezinin de bulunduğu Ürgüp’e bağlı Mustafapaşa
Köyü, UNWTO tarafından dünyanın “En İyi Turizm Köyleri’nden” biri seçildi. Eski adı
Sinasos olan Mustafapaşa, Orta Çağ’dan (Bizans) Osmanlı’ya, Osmanlı’dan erken cumhuriyet
dönemine kadar çeşitli dönemlerde inşa edilmiş 200 civarında tescilli yapısı, yerel kültürü ve
gelenekleri ile öne çıkmaktadır. Lozan Mübadelesi öncesi dönemde gayrimüslim ve Müslüman
halkın birlikte yaşadığı Mustafapaşa, mübadele sonrası gelen Makedonya göçmenlerinin de
etkisi ile benzersiz bir yaşayan kültür mirasına dönüşmüştür.

4. Kapadokya Üniversitesi Fotoğraf Yarışması, Mustafapaşa’nın doğal ve kültürel
zenginliklerinin yanı sıra geleneksel yaşamının da belgelenmesi amacıyla gerçekleştirilecektir.

Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, Kapadokya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi ile Fotoğraf ve Sinema
Topluluğu tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmanın Konusu:
“Mustafapaşa’nın doğal ve kültürel zenginlikleri ile geleneksel yaşamı.”

Yarışmanın Amacı:
▪ UNWTO tarafından “En İyi Turizm Köyü” ilan edilen Mustafapaşa’nın önemli bir
kültür mirası olarak korunması, ülkemiz ve tüm dünya ile birlikte özellikle
üniversitemizin sorumluluğunda bulunan geleneksel mimarisinin, kültürel/tarihi mirası
ile doğal yapısının fotoğraflanarak kayıt altına alınması ve görsel arşiv oluşturularak
gelecek nesillere aktarılması.

Yarışma Takvimi:
▪ Yarışmanın Başlama Tarihi: 6 Nisan 2022
▪ Son Başvuru Tarihi: 1 Haziran 2022
▪ Sonuçların Açıklanması: 10 Haziran 2022

Ödüller:
▪ Birincilik Ödülü: 3000 TL
▪ İkincilik Ödülü: 2000 TL
▪ Üçüncülük Ödülü: 1000 TL
▪ Sergileme: 250 TL

Etkinlik Puanı: Yarışma şartnamesindeki kurallara uygun bir şekilde başvuru yapmış ve
gönderdiği fotoğraf veya fotoğraflar seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınmış olan tüm
Kapadokya Üniversitesi öğrencileri, dereceye girip girmediklerine bakılmaksızın, 15 etkinlik
puanı almaya hak kazanacaklardır.

Yarışma Başvurusu: Fotoğraflar aşağıda belirtilmiş olan kurallar
dahilinde [email protected] adresine gönderilmelidir.

Yarışmaya Katılım Koşulları:

▪ Yarışmaya katılım ücretsizdir.

▪ Yarışma, herkesin katılımına açıktır. Düzenleme kurulu, jüri üyeleri ve bu kişilerin
birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

▪ Her yarışmacı en fazla 4 (dört) adet dijital (sayısal) renkli veya siyah-beyaz fotoğraf
ile yarışmaya katılabilir.

▪ Yarışmaya katılan fotoğrafların yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Deneysel kategori
olmadığı için fotoğrafların orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmesi veya
çıkarılması kural ihlali sayılır. Jürinin takdiri bu konuda esastır.

▪ Yarışmanın konusu dışındaki (Mustafapaşa’nın doğal, kültürel ve tarihi öğeleri ile
insan öğelerinden herhangi birini barındırmayan) fotoğraflar değerlendirmeye
alınmayacaktır.

▪ Katılımcı, yarışma için gönderdiği tüm fotoğrafların kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcının kendisine ait olmayan
fotoğraflar ile yarışmaya katılması, fotoğraflar üzerinde değerlendirme kurulunu
yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklik kural ihlali sayılır. Yarışmadan
diskalifiye edilme sebebidir.

▪ Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve tüm
kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü
iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, dereceye girmiş veya girememiş diğer
yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
▪ Yarışma için gönderilen fotoğraflar sadece e-posta yolu ile kabul edilecektir.

▪ Fotoğraflar [email protected] adresine gönderildikten sonra 24 saat içerisinde
fotoğrafların alındığına dair teyit e-postası alınmaması halinde yeniden gönderim
yapılmalıdır.

▪ Fotoğraflar e-posta yoluyla iletildikten sonra, her katılımcının Sağlık, Kültür ve Spor
Dairesi’ne muvafakatname imzalayarak teslim etmesi zorunludur. Muvafakatnameye
ulaşmak için tıklayınız.

▪ Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur.
▪ Fotoğraflar boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri yapıldıktan sonra tek bir e-posta
ile gönderilmelidir.
▪ Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi ve kısa kenarı en az 1920 piksel olacak
şekilde gönderilmelidir. Her bir fotoğraf 2 Mb’tan küçük ve 4 Mb’tan büyük
olmamalıdır.

▪ Fotoğrafların kenarında çerçeve veya boşluk olmamalı. Fotoğraflar üzerinde tarih,
isim, imza gibi herhangi bir işaret bulunmamalıdır.

▪ Katılımcıların gönderdikleri fotoğrafların mahalle/sokak bilgilerini fotoğraf isimleri ile
açıklayan bir metni de e-postaya eklemeleri gerekmektedir.
Telif (Kullanım) Hakları:

▪ Yarışmada ödül alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser
sahipleriyle birlikte Kapadokya Üniversitesine ait olacaktır. Bu eserler Kapadokya
Üniversitesi arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler Kapadokya
Üniversitesi tarafından kitap, katalog, reklam, broşür, internet sitesi, sosyal medya
hesapları ve benzeri basılı yayınlarda kullanılabilir. Söz konusu eserlerin fotoğrafçının
isminin belirtilmesinin uygun olacağı sergi, kitap vb. mecralarda yayınlanması halinde
fotoğrafçının ismi ile birlikte yayınlanır.

▪ Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu
izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

▪ Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına
ait görsellerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek
telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Böyle bir durumda
fotoğrafın asıl sahibi yarışmaya katılmış sayılmaz.

▪ Fotoğraflarda bulunan canlı veya cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb. hususlara
ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve yarışmaya gönderene aittir. Yarışmacılar gerekli
izinlerin (eserde yer alan kişi, araç, mekân, eser, kavram vb. için) kendileri tarafından
alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu
beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Kapadokya
Üniversitesi sorumlu tutulmayacaktır.

▪ Kapadokya Üniversitesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl/ham dosyalarını
katılımcıdan talep edebilir.

▪ Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Kapadokya Üniversitesi arşivine dâhil olacak ve
serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.

▪ Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerine banka çeki olarak teslim edilecektir.
Ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) ay sonunda zaman aşımına
uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif, fotoğrafın yayından
kaldırılması vb. hiçbir talebi olamaz.

▪ Yarışma sonuçları Kapadokya Üniversitesinin internet sitesinde duyurulacaktır.

▪ Yarışmacılar yarışma şartnamesindeki koşulları kabul etmiş sayılır.

▪ Şartnamede belirtilmeyen durumlar için Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

6 + seventeen =