4. Gülümse Ankara Çekiyorum Fotoğraf Yarışması

Ankara’ya kültür ve tarih tarafından bakarak Ankara’nın tarihi mekânları, müzeleri, doğası ve yemekleri gibi kültürel ve tarihi çeşitliliğini yansıtan yönlerinin fotoğraflanarak ortaya çıkartılması olacaktır. Öte yandan, fotoğraflarda şehir ve insan ilişkisini ortaya koyacak bir yaklaşım izlenmesi, Ankara’nın gerek mukimleri gerek ziyaretçileri tarafından nasıl görüldüğünün ortaya konması beklenmektedir.

1. Yarışmanın Amacı:

 1. İnsanların görsel mesajları daha kolay algıladığı günümüz dünyasında Ankara’nın kültür ve tarihini yansıtan yöresel değerlerin bölge, ülke ve dünya genelinde, tüm potansiyel kitleler tarafından erişimin sağlanması,
 2. Ankara’nın kültür ve tarihini yansıtan yöresel değerlerinin, doğasının ve yemeklerinin; ‘insan’ öğesi öne çıkarılarak tanıtılması,
 3. Ankara’nın, gerek Ankara’da yaşayan gerekse Ankara’yı ziyaret eden kişilere hissettirdiklerinin, şehir- insan ilişkisi çerçevesinde ortaya konması,
 4. Ankara’ya yönelik iç turizmin canlandırılması,
 5. Yerli ve yabancı turistlerin Ankara’nın tarihi, kültürel, geleneksel değerlerini tanımalarının ve kayıt altına almalarının sağlanması,
 6. Yarışmacıların ilgili alanda elde ettikleri birikimlerini özgün bir biçimde sunmalarını sağlayarak, üretkenliklerinin desteklenmesini sağlanmasıdır.

2. Yarışmanın Organizasyonu:

“Ankara” 4. Fotoğraf Yarışması, Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM), Atılım Üniversitesi,  Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD), Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği ve Favori Lezzetler iş birliğinde düzenlenmektedir. Yarışmanın yürütücülüğü Ankara Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilecektir.

3. Yarışma Kategorileri

Yarışmaya katılım dijital (sayısal) kategoride, aşağıda belirtilen üç bölümde gerçekleştirilecektir.

a.  Sanat ve Müze (SM)

Bu kategoride, sembol yapıların yanı sıra gibi farklı içerikteki müzelerin şehrin/bulunduğu ilçenin kültür hayatına sağladığı katkılar, şehrin mukimlerinin ya da ziyaretçilerinin bu müzeler ile kurduğu ilişki, bu kültür sanat yapılarının şehirdeki dönüştürücü gücü ve benzeri temalarda fotoğraflar kabul edilecektir.

Bu kategori kapsamında; şehirle özdeşleştirilen Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Resim ve Heykel Müzesi gibi müzelerin yanı sıra, Ankara’nın ilçelerinde yer alan Yaşayan Müze, Yaşayan Köy, Gordion Müzesi ve Altınköy Açıkhava Müzesi gibi müzeler, Cer Modern gibi sanat merkezleri ve Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, PTT Pul Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi gibi farklı içerikteki müzeler ele alınabilir.

b.  Yemek Kültürü  (YK)

Yemek kültürü kategorisinde, Ankara ve ilçelerinin ülkemizin mutfak kültürüne yaptığı katkılar, Ankara kültürüyle özdeşleşmiş yöresel yemekler, bölgedeki gastronomi kültürü, yemek ve insan ilişkisi ve benzeri temalarda eserler beklenmektedir.

Bu kategori kapsamında Ankara’ya özgü Ankara tava, Beypazarı güveci, Beypazarı baklavası, Çubuk turşusu, havuç lokumu, höşmerim, Ankara simidi ve Ankara döneri gibi Ankara’ya özgü yiyeceklerin yanı sıra, Kalecik Karası Üzümü, Ankara Armudu ve Ayaş Domatesi gibi tarım ürünler ve geleneksel Ankara sofra kültürü ele alınabilir.

c.  Doğa (DG)

Üçüncü kategoride, Ankara ve ilçelerinin bitki örtüsü, yaban hayatı, milli parkları, gölleri, dört mevsim güzellikleri, doğanın insan hayatındaki yeri, iklimin gündelik hayatın akışına etkisi ve benzeri temalarda fotoğrafçının özgün bakışını yansıtması beklenmektedir.

Bu kategori kapsamında Kızılcahamam Soğuk Su Milli Parkı, Nallıhan Kuş Cenneti, Kızılcahamam- Çamlıdere Jeoparkı, Tuz Gölü gibi Ankara’ya ait doğal güzellikler,  Ankara’da yaşayan ya da Ankara’yı ziyaret eden kişilerin doğal unsurlarla ilişkisi (örneğin Soğuk Su Milli Parkı’nda yürüyüş ya da Nallıhan Kuş Cenneti’nde kuş gözlemi yapan insanlar) çerçevesinde ele alınabilir.

4. Kurallar:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışma katılımı herkese açıktır ve katılımcıların T.C. vatandaşı olması şartı aranmamaktadır.  18 yaşından küçük katılımcılar başvuru formundaki ‘Veli İzin Belgesi’ni doldurarak katılım sağlayabilir.
 3. Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri dışında, ilgili bölüm koşullarını sağlamak koşuluyla, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.
 4. Yarışmaya Sanat ve Müze, Yemek Kültürü ve Doğa olmak üzere üç farklı kategoride katılım sağlamak mümkündür. Katılımcılar, eserlerinin başvurdukları kategoriye uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür. Eserin başvurulan kategoriye uygun olmaması durumunda, yarışma başvurusu geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5.  Yarışmaya her fotoğrafçı, Ankara’da çekilmiş, her kategori için 1 (bir), tüm kategoriler toplamında en fazla 3 (üç) adet Dijital (Sayısal) Renkli fotoğrafla katılabilir.
 6. Aynı yarışmacının birden fazla eseri ödüle layık görülebilir.
 7. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından Ankara’da çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 8. Daha önce Ankara Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödül ve sergileme alan eserler ile bunların kadraj farklılığıyla oluşturulmuş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 9. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 10. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 11. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.
 12. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 13. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, Ankara’da çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 14. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 15. Yarışmaya gönderilen fotoğrafın, basım aşamasında istenilen çözünürlükte gönderileceği kabul edilir.
 16. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 1. Kural ihlali yapan kişilere yaptırım uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 2. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 3. Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 4. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya  son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 5. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir eser öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.
 1. Yarışma sonuçları Ankara Kalkınma Ajansı’nın www.ankaraka.org.tr adresinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

5. Telif, Yayın, Kullanım ve Sergileme Hakkı

 1. Yarışmada ödül alan, satın alınan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Ankara Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Atılım Üniversitesi ile birlikte eserin sahibine aittir. Bu eserler ve Dijital/Sayısal kayıtları Ankara Kalkınma Ajansı’nın arşivinde kalacaktır.
 2. Yarışmaya katılım sağlayan eser sahiplerinin yarışma fotoğrafları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın stok fotoğraf platformunda yer alma şansına da sahip olabileceklerdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile eser sahipleri arasında imzalanacak anlaşma sonucunda platformda yer alacak fotoğraflara, ticari amaçlı kullanımlarda, ilgili sözleşmede belirlenen tutar ödenecektir.
 3. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Ankara Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Atılım Üniversitesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
 4. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda Ankara Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Atılım Üniversitesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.
 5. Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler Ankara Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Atılım Üniversitesi tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Ankara Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Atılım Üniversitesi bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
 6. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 7. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın yukarıda bahsi geçen mecralarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.  Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 8. Yarışmada ödül alan eserler; Ankara Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Atılım Üniversitesi’nin resmi web siteleri ve sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır.
 9. Yarışma sonucunda, yarışmada ödüle ve sergilemeye layık görülen eserlerden oluşan Ankara Fotoğrafları Kataloğu hazırlanacaktır.
 10. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 11. Ayrıca, Ankara Kalkınma Ajansı uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, sergileme bedeli kadar bir bedelle (150.- TL) istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
 12. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Ankara Kalkınma Ajansı’na gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 13. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu ve Seçici Kurul kararları geçerlidir.
 14. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

6. Fotoğrafların Teslimi

 1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemine göre yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta/kargo/kurye, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 3. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 4. Daha önce üye olanlar mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler.
 5. Yarışmaya katılmak için yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 6. Yarışmacılar,  her kategori için 1 (bir), tüm kategoriler toplamında en fazla 3 (üç) adet Dijital (Sayısal) Renkli fotoğrafla katılabilir.
 7. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, logo, isim, imza vb işaretler olmamalıdır.
 8. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası; jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi ve 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

7.     Dosyaların İsimlendirilmesi

a. Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Türkçe ç, ğ, ı, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.

b. Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (SM,YK,DG) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

      c. 1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için TR).

2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcı için bu kısaltma omery veya oeril veya oeyil gibi olabilir.

3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfleri olmalıdır (1- Sanat ve Müze : (SM), 2. Yemek Kültürü : (YK) ve 3.Doğa : (DG) kodu yazılmalıdır).

4.adım: Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5.adım: Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının “Ankara’nın Çankayası” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDG1_ankaranin_cankayasi” veya aynı kişinin “Güven Parkı” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDG2_guven_parki” gibi;

d.İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde  onlineyarismalar@tfsf.org.tr  adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

e.Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Ankara Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

8.Seçici Kurul ( Alfabetik Sırayla):

Arif ŞAYIK- Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Ayşegül BİNİCİ- Favori Lezzetler Yemek Yazarı, Blogger (Fotoğraf Sanatçısı)

Dr. Evren TURAL- Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi (Fotoğraf Sanatçısı)

Dr. Ulvi HOCAOĞLU- DÖSİMM Merkez Müdür Yardımcısı (Fotoğraf Sanatçısı)

Hakan OLGUN- Fotoğraf Sanatı Kurumu (Fotoğraf Sanatçısı )

Nuray DEĞİRMENCİOĞLU- Uzman Öğretmen (Fotoğraf Sanatçısı)

Sami TÜRKAY Fotoğraf Sanatı Kurumu (Fotoğraf Sanatçısı)

(Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır.)

TFSF Temsilcisi:  Halil İbrahim Tutak

9.Yarışma Takvimi:

Yarışma Başlangıç Tarihi:               22.10.2018

Son Katılım Tarihi:                            22.03.2019

Seçici Kurul Toplantısı:                    27.03.2019

Sonuç Bildirim Tarihi:                      28.03.2019

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi :           Sonra bildirilecektir.

10. Ödüller-Sergileme-Satın Alma (Her kategori/bölüm için):

Birincilik:                            3.000.- TL ve TFSF Altın Madalya

İkincilik:                              2.000.- TL ve TFSF Gümüş Madalya

Üçüncülük:                        1.000.- TL ve TFSF Bronz Madalya

Mansiyon (3 adet):          500.- TL

Sergileme (7adet):           150.- TL

Dereceye giren ve sergilemeye hak kazanan tüm katılımcılara Başarı Belgesi ve TFSF Yayınları paketi verilecektir.

11. Düzenleyici Kurum İletişim Bilgileri:

Ankara Kalkınma Ajansı

Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11

06460 Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 310 03 00

E-posta: bilgi@ankaraka.org.tr