4. GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KONGRESİ FARKINDALIK YARATMA PROJE YARIŞMASI

4. GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KONGRESİ FARKINDALIK YARATMA PROJE YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

A) YARIŞMANIN ADI
“Gıda Güvenliği” İle İlgili Bir Farkındalık Yaratma Proje Yarışması

B) YARIŞMANIN AMACI
Yarışma ile eğitim hayatı sonrasında gıda sektöründe, görev yapacak olan gençlerin gıda
güvenliğine yönelik bir çalışma yapmaları ve bunun sonucunda farkındalıklarının arttırılması,
kendilerine olan güvenlerinin ve sorumluluk anlayışlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

C) YARIŞMANIN KONUSU VE KAPSAMI
a) Projeler teorik olacaktır. Proje konusu seçimine yardımcı olmak amacıyla aşağıda örnek
konular verilmiştir. Öğrenciler konuları geliştirmekte serbesttirler.
Örnek 1- Bir Gıda İşletmesinde olabilecek riskleri önlemek amacıyla bir sorun tespit edip (Örn:
çalışanların eğitimsizliği, işletme koşullarının hijyenik yetersizliği, işletmede oluşabilecek çapraz
bulaşı riskleri gibi) bu sorunu takip edecek yöntem belirleme, çözüm önerileri ve bu önerilerin
hedefe ulaşıp ulaşamayacağının değerlendirilmesi.
Örnek 2-Hanelerde, toplu tüketim yerleri veya satış noktalarında gıda güvenliği ile ilgili,
farkındalığı arttırıcı çalışmaların tespiti ve hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının ölçülmesi
b) Öğrencilerin proje çalışmalarından; gıda güvenliği ile ilgili bir sorunu tanımlayarak, çözüm
oluşturma yöntem önerileri belirlemeleri ve hedefe ulaşıp ulaşılamayacağını ölçme önerilerini ifade
etmeleri beklenmektedir.

D) KATILIM KOŞULLARI
a) Yarışmaya, MEB Anadolu, teknik ve endüstrisi meslek liselerinin tüm Gıda Teknolojisi
Alanı öğrencileri katılabilir.
b) Yarışmaya, her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci
tarafından hazırlanır.
c) Başvuru formu doldurulduktan sonra proje metni ile birlikte proje başvuruları okul
müdürlüğünce [email protected] adresine e posta ile gönderilecektir.
d) Proje metni A4 boyutundaki kağıda Arial, 11 punto ile yazılacak; minimum 1, maksimum
3 sayfa uzunluğunda olacaktır.
e) Proje metni word dosyası ve ekleri olarak iletilecektir.

E) YARIŞMA TAKVİMİ

YARIŞMANIN OKULLARLA DUYRULMASI:
SON BAŞVURU TARİHİ: 05/04/2013 (Bu tarih ve saat 17.00 itibariyle e posta ile başvuru
yapılmış olmalıdır.)

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 26/04/2013 tarihinde web sayfasından açıklanacak ve
kazananların e posta adreslerine bildirim olacaktır.

ÖDÜL TÖRENİ: 4.Gıda Güvenliği Kongresi 14-15 Mayıs 2013 İstanbul Harbiye Askeri Müze ve
Kültür SitesiF)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Başvuruların değerlendirilmesi Kongre Bilimsel Danışma Kurulu ve Paydaş Kurum
Temsilcilerinden oluşan jüri tarafından yapılacaktır.
b) Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler tarafından iletilen başvurular ilgili jüri tarafından
değerlendirilecektir.
c) Projelerin değerlendirilmesinde, gıda güvenliği açısından farkındalık sahibi olma,
farkındalık yaratmaya veya bir soruna çözüm oluşturmaya sağlayacağı katkı,
özümseme ve hakimiyet, sonuç ve açıklık gibi kriterler göz önüne alınacaktır.
d) Projelerin öğrencilerin özgün düşünceleri ile oluşturulması, kendileri tarafından
şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlamış olması
beklenmektedir.
e) Jüri değerlendirmesi 26/04/2013 tarihinde webden açıklanacak ve kazananların e
posta adreslerine bildirim olacaktır. Ödül kazanan projeler kongre webinden
yayınlanacaktır
f) Seçilen ilk 3 projenin sahibi 14-15 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul Harbiye Askeri Müze
ve Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilecek olan 4. Gıda Güvenliği Kongresi’ne davet
edileceklerdir.

G) YARIŞMADA DERECE ALANLARA VERİLECEK ÖDÜLLER
Ülke çapında seçilen ilk 3 projenin sahibi 14-15 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul Harbiye Askeri
Müze ve Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilecek olan 4. Gıda Güvenliği Kongresi’ne davet edileceklerdir
Kongreye il dışından gelecek dereceye girmiş öğrencilerin ve refakatçilerinin konaklama ve
geliş dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol paraları Kongre Organizasyonu tarafından
ödenecektir.

DERECESİ       ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK      Lap top
İKİNCİLİK         Plaket
ÜÇÜNCÜLÜK     Plaket

Başvuru Formu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin