4. Geniş Açı Kısa Film Yarışması

Bu sene dördüncüsü gerçekleşecek olan ortaokullar arası “Geniş Açı Kısa Film Yarışması”, gençlerin kendilerini görsel bir sanat olan sinema yoluyla ifade edebilmesini amaçlar.

Ödül töreni 04 Haziran Bahçeköy Açı Lisesi yerleşkesinde gerçekleşecek olan yarışmanın son katılım tarihi 22 Mayıs 2015’dir.

Açı Ortaokulu
“4. Geniş Açı Kısa Film Yarışması”

A. Yarışmanın Hedefi
Yarışmanın hedefi; gençlerin kendilerini görsel bir sanat olan sinema yoluyla ifade
edebilmeleri; seçtikleri konuyla ilgili düşünme, yorumlama ve sorgulama aşamalarını, sinema
dilini kullanarak ortaya koydukları, özgün bir eser üretmeleridir.

B. “4. Geniş Açı Kısa Film Yarışması” Katılım Koşulları
1. Yarışma tek kademeli olarak düzenlenmiş olup Türkiye’deki ortaokulların, 5-6-7-8.
Sınıflarında öğrenim gören öğrencilerine açıktır.
2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3. Yarışmaya katılan filmlerde, tema ve konu sınırlandırılması yoktur.
4. Kısa film kategorisinde yarışacak filmlerde tür sınırlaması yoktur. Filmler kurmaca,
canlandırma, deneysel, belgesel türünde olabilir.
5. Yarışmaya 35mm, 16mm, MiniDV, HDV, HD Video, Betacam ile çekilmiş ya da bu
formatlara aktarılmış filmler katılabilir.
6. Filmler DVD formatında teslim edilmelidir.
7. Başvuruda bulunan eserlerin süresi jenerik dahil en fazla 8 dk. ile sınırlıdır.
8. Yarışmaya katılmak üzere başvuran eserler, bir ekip tarafından üretilmiş ise, başvuru
eserin yönetmeni tarafından yapılmalıdır.
9. Eserlerin 1 Ocak 2014 tarihinden sonra çekilmiş olması ve daha önce ödül almamış
olması gerekmektedir.
10. Her grup veya kişi birden fazla eserle yarışmaya katılabilir. Her eser için ayrı başvuru
yapılmalıdır.
11. Yarışmaya katılan filmlerde kullanılan müzik eserlerinin sahipleri filmin jeneriğinde
belirtilmelidir.
12. Yarışmaya katılımın 15 filmin üzerinde olması durumunda, filmler bir ön jüri tarafından
elemeden geçirilerek 15 finaliste indirgenecektir. Bu süreçte, teknik sorunlar olursa,
filmin yönetmenine haber verilir. Yönetmen en geç 24 saat içinde yeni bir kopyayı jüriye
teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde film değerlendirme dışı bırakılır.
13. Jüri üyeleri, detaylı organizasyon programı ve ödüller katılım sürecinde Açı Okulları web
sitesinde (www.acischools.k12.tr) açıklanacaktır. Açı Okulları, gereklilik durumunda,
yarışma sürecinde jüri üyeleri, program ve ödüller üzerinde değişiklik yapma hakkına
sahiptir.

C. Yarışma Takvimi ve Eserlerin Teslimi
Yarışma Takvimi
Filmlerin 3. Maddede belirtilen şekilde, Açı Okulu’na ulaştırılması için son başvuru tarihi
22 Mayıs 2015’tür. Finalistler 2 Haziran 2015 tarihinde açıklanacaktır.
Filmlerin gala gösterimi ve ödül töreni tarihi, 04 Haziran 2015’tür.
Eserlerin Teslim Günü ve Yeri
Yarışmaya katılan filmlerin, en geç 22 Mayıs 2015 Cuma günü 17.00’a kadar, katılım
belgeleriyle birlikte aşağıdaki adrese ulaşmış olması gerekmektedir.
Film Atölyesi Kulübü
Sarıyer Açı İlköğretim Okulu
Bahçeköy Valide Sultan Cad. Alay yolu No:2 34473 Sarıyer / İstanbul
Okul Santral: 0212-349 41 00
Yarışma Sorumluları:
Emine Bir (emine.bir@acischools.k12.tr)– Kutay Ucun (kutay.ucun@acischools.k12.tr)

3. Katılım Belgeleri
– Yarışma Katılım Formu, www.acischools.k12.tr üzerinden yapılacak Ön Başvuru
ardından katılımcı tarafından çıktısı alınıp imzalanmış olarak teslim edilmelidir.
– Eserin 4 adet DVD kopyası
– Yönetmenin öğrenci belgesi
– Filmden 2 adet fotoğraf (720*576- En Düşük)
– Filmin özeti (En fazla 1 sayfa word dokümanı formatında)
– 1 adet yönetmen fotoğrafı (720*576- En Düşük)
– Yönetmenin biyografisi (En fazla 1 sayfa word dokümanı formatında)
– Başvuru formu, öğrenci belgesi ve DVD’ler dışındaki belgeler bir CD ile teslim
edilir.

D. Ödüller
Birincilik Ödülü; Cannon EOS 650D kamera ve 8 GBSD kartı
İkincilik Ödülü;2 haftalık Geleceğin Yıldızları “Film Yönetmenliği Yaz Kampı”
Üçüncülük Ödülü; “Dört Dörtlük 40 Film” DVD seti
Genç Kamera Ödülü; Kitap Seti

E. Jüri Üyeleri İsim ve Kimlikleri
Ümit Ünal- Senarist, yönetmen
Murat Daltaban- Tiyatro yönetmeni, oyuncu
Cüneyt Cebenoyan- Sinema yazarı, film eleştirmeni
Banu Kanıbelli – Müzisyen, eğitimci

F. Eserlerin Geri Verilmesi ve Gösterimi
– Yarışmaya yollanan eserler, katılımcılara geri verilmeyecektir.
– Görseller hiçbir şekilde reklam amaçlı kullanılmayacaktır.
– Katılımcı, yarışmaya başvurduktan sonra eserini geri çekemez.
– Açı Okulları yarışmaya katılan her filmin gösterim hakkına sahiptir.
– Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul eder.