4. GAP YEŞİL İNOVASYON (GYİ) YARIŞMASI

inovasyon yarışması

GAP BÖLGESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKÇİLİK VE KOLAY ÇÖZÜM

YARIŞMASI

 1. GAP YEŞİL İNOVASYON (GYİ)

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Yarışmaya sadece GAP Bölgesi illerinden (Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) katılım sağlanacaktır.
 • Yarışmaya devlet okulları, özel okullar ve bilim sanat merkezlerindeki tüm ortaokul/lise öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya her öğrenci en fazla 3 (üç) proje ile başvurabilir.
 • Bir projede 1 öğrenci görev alabilir.
 • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir. Bununla birlikte danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Ortaokul ve Lise öğrencilerinin yarışma projelerinde katılımında danışman zorunludur. Her danışman sadece kendi okulundan öğrenciler ile katılım sağlayabilir.
 • Okullar birden fazla proje ile başvuru yapabilir.
 • Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, yanlış alan seçimi yapılması (örneğin; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği alanında başvuru yapılması gereken projenin Sürdürülebilir Ekoloji ve Çevre alanında başvuru yapılması), hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, canlılara zarar verebilecek faaliyetlerde bulunulması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması vb. uygulamalar yarışmadan elenme sebeplerindendir.
 • Proje özeti ve raporu, video kaydında projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilmesi durumlarında proje sahipleri KVKK kapsamında sorumlu olacak olup proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

BAŞVURU İŞLEMİ

 • Yarışma proje rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 15 Şubat 2021 tarihinde başlar ve 30 Nisan 2021 tarihinde, saat 23.59’da sona erer. Başvurular http://www.urfastem.com veya https://www.gapgreen.org/ adreslerinden online olarak yapılır.
 • Başvuruda proje özeti (en az 250, en fazla 750 kelime) ve proje raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) tek bir dosya halinde Word veya PDF formatında sisteme yüklenir.
 • Projeye ait video kaydı sisteme eklenecektir. Pandemi sürecinden ötürü video eklenmesi zorunludur. Proje ile ilgili video eklemek için, herhangi bir bulut sisteme değerlendiricilerin erişebileceği şekilde videoyu yükleyip başvuru sayfasında gerekli yere linki bildirmesi gerekmektedir.
 • Başvuru tarihleri içeresinde, online başvuru yapıldıktan sonra değişiklik yapmak isteyen yarışmacılar onayı kaldırıp değişikliklerini yaptıktan sonra tekrar onayla butonuna basmalıdır, aksi takdirde projesi sistemde görünmeyecek ve elenecektir.
 • Başvuru sistemi kapandıktan sonra başvuru ile ilgili (proje, öğrenci, danışman vs.) değişiklik talepleri kabul edilmez.
 • Aynı proje ile birden fazla kategoride başvuru yapılamaz.
 • Sanal Sergi yapılacağından dolayı her ekip projesini tanıtan bir afiş/poster/bilgi görseli hazırlamak zorundadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin