4. Deney Mektebi Bilim ve Proje Yarışması

Türkiye geneli resmî/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik; fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji derslerini eğlenceli ve dikkat çekici hale getirerek daha kalıcı öğrenme ortamları sağlamak amacıyla “4. Deney Mektebi Bilim ve Proje Yarışması” başlamıştır.

MEKTEBİM OKULLARI ” 4.DENEY MEKTEBİ BİLİM VE PROJE YARIŞMASI”

1. PROJENİN AMAÇLARI:
Mektebim Okullarının kendi kampüsleriyle MEB’e bağlı resmi ve özel okulların lise öğrencilerinin arasında düzenlenen bu yarışmada Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin deney ve proje içeren video çekimi paylaşımları ile aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir.

• Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Biyoloji derslerini öğrencilere yönelik eğlenceli ve dikkat çekici hale getirerek daha kalıcı öğrenme ortamı sağlamak,
• Derslerin deney ve etkinlik ağırlıklı yürütülmesini öğrencilere teşvik etmek,
• Farklı deney ve etkinliklerle öğretim programına uygun içeriği zenginleştirmek,
• Ders içinde yapılan etkinliklerin diğer öğrencilerle paylaşımını sağlamak,
• Eğitimde iyi örnekler oluşturmak,
‘Öğrencilerin gündelik hayatta karşılaştıkları olaylar karşısında, gözlem yapmaya teşvik etmek ve yaptıkları gözlemden bir proje oluşturmaya yönlendirmektir.

2. ANA TEMA:
Fen Bilimleri, Fizik-Kimya-Biyoloji Dersleriyle ilgili bir deney, fikir, araştırma, proje, bilimsel çalışma veya akademik bir röportajın kısa videosunun hazırlanması

3. PROJENİN FAALİYETLERİ:
-4. Deney Mektebi Bilim ve Proje Yarışması’nın resmi ve özel liselere duyurulması,
– Fen Bilimleri,Fizik, Kimya ve Biyoloji alanından www.mektebimokullari.com web adresinden başvuru formunun doldurulması ve çekilen videoların youtube platformuna yüklenmesi,
– Yarışmaya gönderilen videoların ön elemeye tabi tutularak seçici kurula sunulması,
– Ön elemeyi geçen eserlerin seçici kurul tarafından değerlendirilmesi,
– Ön elemeyi geçen videolar için seçici kurulun değerlendirmesinin yanı sıra www.mektebimokullari.com üzerinden izleyiciler tarafından en fazla beğeniyi alan videoya özel ödül verilmesi,
– Ödül töreni ve dereceye giren videoların gösterilmesi,

4. KATILIM KOŞULLARI:
Uygulama, aşağıda verilen teknik bilgilere uygun olarak yapılacaktır.
• Mektebim Okulları Fen Bilimleri bölümünün düzenlediği “4.DENEY MEKTEBİ BİLİM VE PROJE YARIŞMASI” Mektebim Okullarının kendi kampüsleriyle MEB’e bağlı resmi ve özel okulların lise 9,10, 11.12.sınıf öğrencileri, ücretsiz katılabilecektir.
•Deney Videoları Fen Bilimleri Öğretim Programına uygun olmalıdır.
•Yarışmacılar ancak 1 (bir) adet video ile başvuru yapabilirler.
•Deney Videoların başında deneye ilişkin kısa bilgilerin bulunduğu jenerik yer almalıdır.
•Videoların süresi jenerik de dahil olmak üzere en fazla 8 dakika olmalıdır.
•Videoların değerlendirilmesinde; amaca ve kazanımlara uygunluk, özgünlük ve yaratıcılık, kurgu ve anlatım, bilimsel yaklaşım, uygulanabilirlik, görsel ve işitsel nitelik dikkate alınacaktır.
• Deneyler uygulanırken güvenlik önlemlerine dikkat edilecek, alınacak güvenlik önlemi varsa videoda belirtilecektir.
•Yarışmanın dili Türkçe dir.
•Çekilen videodaki deneylerde, öğrenci bireysel yada tüm takımın görüntüsü bulunmalı •Çekilen videolarda animasyon, simülasyon tarzındaki etkinlikler yer alabilir.
• Yarışmaya herhangi bir teknik formatta çekilmiş videolar başvurabilir. Gösterime uygun görüntü ve ses kalitesi taşıması gereklidir. Teknik kalitesi yeterli görülmeyen videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
• Başvuru sahibi, öğrenci bireysel ya da takım olarak www.mektebimokullari.com portalı üzerinden yarışmaya katılabilir.
• Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve video çalışmalarını katılım formu ile youtube platformuna yüklenen videonun link adresini yazmaları gerekmektedir.
• Başvuru sahibinin www.mektebimokullari.com web adresi üzerinden katılım formu ile birlikte yüklediği video mp4 formatında ve maksimum 600 MB’a kadar olmalıdır.
• Videolarda internet site isimleri, özel kuruluşların ismi, logosu, arması vb. yer alamaz.
• Başvurunun tamamlanması için istenen materyaller: yarışmacılar hakkında kısa bilgi, videonun özeti.
• Millî Eğitim Temel Kanununa aykırı, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
• Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı ve reklam öğeleri yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
• Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış eserler yarışmaya katılamaz.
• Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
• Yarışma ve sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan katılımcı eserlerinin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin hiç bir şekilde sahibinden izin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır ancak eser sahibinin izni alınarak yayınlanabilir, basılabilir ve paylaşımı yapılabilir.
• Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Mektebim Okullarına aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.
‘Mektebim Okulları her zaman, önceden herhangi bir bildirim veya ilan yapmaksızın, yarışmayı iptal edebilir, koşullarını değiştirebilir, seçici kurul üyelerinde değişiklik yapabilir. Bu durumda yarışmacılar herhangi bir hak ileri süremezler.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
• Yarışmacıların eserlerini son başvuru tarihi 20 Nisan 2018 tarihi saat 23:59 ‘a kadar
Online www.mektebimokullari.com web adresinde ilgili alana başvuru formu doldurulup youtuba atılan videonun link adresini yüklemeleri gerekmektedir.
• Yarışmaya katılan videolar; Mektebim Okullarının ilgili alan öğretmenlerinden oluşturulacak bir ön jüri tarafından değerlendirilecektir. Nihai değerlendirme, Yarışma Seçici Kurulu tarafından yapılacaktır.
• Ön elemeden geçen videoların izleyici oylaması da “www.mektebimokullari.com” web adresinden başlatılacaktır.
izleyici oylamasına katılan projelerde dereceler belirlenirken en çok oyu alıp en iyi ortalamayı yakalayan yarışmacı derece alacaktır. Ancak izleyici oylamasında organize oylama görüntüsü oluşturan proje yarışmadan elenecektir. Bu karar seçici kurul tarafından alınacaktır.

6. SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI:
-Seçici kurul; üniversitelerin ilgili bölümlerinden bilim insanları arasından seçilen altı kişiden oluşur. Mektebim Okulları seçici kurulu belirler.
– Mektebim Okullarının görevlendirdiği oy hakkı bulunmayan bir gözlemci seçici kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.
– Seçici kurul, videoları izlemeye başlamadan önce gözlemci ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine 4. Deney Mektebi Bilim ve Proje Yarışması ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra seçici kurul, çalışma yöntemini saptar.
– Seçici kurul üyeleri, yarışma sırasında videoların hepsini birlikte izlemekle yükümlüdür.
– 6 kişiden oluşan seçici kurul kararlarını salt çoğunlukla (en az 4 oy) verir.
– Seçici kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile gerekçeli sonuçları Mektebim Okullarına teslim etmekle yükümlüdür.

7. ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
– Birincilik Ödülü : Hometech Tablet
– ikincilik Ödülü: Jabra Sport Rox Kablosuz Kulaklık
– Üçüncülük Ödülü: Hediye çeki ( 250 tl)
– Sanal ortamda en çok seyredilen video ödülü: Samsung taşınabilir şarj cihazı

8. YARIŞMA TAKVİMİ:
• Eserlerin Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2018
• Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması :4 Mayıs 2018
• Ödül Töreni :11 Mayıs 2018 Mektebim Okulları Beylikdüzü Kampüsü-İstanbul

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.