4. Biyoçeşitlilik Proje Yarışması

Proje Yarışması
Proje Yarışması

4. Biyoçeşitlilik Proje Yarışması

Proje Takımı
Projeler bireyler veya ekipler tarafından yürütülebilir. Kişi başına yalnızca bir proje sunulmasına izin verilir. Bir ekip projesi söz konusu olduğunda, ekip, kendi içinden bir proje lideri belirleyerek o kişiyi Biyoçeşitlilik Proje yarışması için temasa geçilecek kişi olarak bildirir.

HeidelbergCement çalışanları yarışmaya katılamazlar. Maden sahasının geçmişi ile yapılan önceki projeler ve gelecekte planlananlarla ilgili ekibe bilgi verebilirler. Çalışanların, halk oylaması açıldığında, en sevdikleri projeler için oy kullanmasına izin verilir.

Bir kişi ya da ekip hali hazırda HeidelbergCement maden sahasında bir biyoçeşitlilik projesinde görevlendirilmiş veya çalışıyorsa, yarışmaya dahil edilemez. Ancak, eğer aynı proje daha sonra 2018’de yeni bir biyoçeşitlilik boyutunu genişletir veya geliştirirse, o zaman yeni yönü ile yarışmaya girmek için başvuruda bulunulabilir.

Proje Teklifi (Son Tarih 20 Kasım 2017)
Bir proje teklifi göndermek çok kolay. Şu üç adımı uygulamanız yeterlidir:

1. Bir kategori seçin ve bir proje fikri geliştirin
Tüm katılımcılara yönelik daha adil olan bir yarışmaya imkan vermek için, 2018’de düzenlenecek biyoçeşitlilik proje yarışmasında, her biri 3 proje alt kategorisine sahip iki kategori halinde bölünmüştür.

Bilimsel Araştırma Kategorisi:
Madencilik ekolojisi konusundaki bilgileri artıracak ve / veya madencilik alanlarımızda gelişmiş biyoçeşitlilik, peyzaj ve su yönetimi sağlayacak bilimsel projeler arıyoruz.

Bu kategoriye akademisyenler, bilim adamları, uzmanlar ve STK’lar için açıktır.

Bilimsel araştırma kategorisine dahil olan proje alt kategorileri şunlardır:
Biyoçeşitlilik Yönetimi
Habitat ve Türlerin Araştırılması
Maden Saha Sınırlarının Ötesinde Biyoçeşitlilik Yönetimi

Sosyal Fayda Kategorisi
Maden sahalarımız ve faaliyetlerimizin toplumla daha iyi bağlantı kurması ve madencilik alanlarındaki biyoçeşitlilik konularında daha geniş bir kitleyi bilinçlendirmeye / eğitmeye yardımcı olacak projeleri hedefliyoruz.

Bu kategori, bilimsel altyapısı olsun olmasın doğa için büyük bir kalbi olan tüm birey ve organizasyonlar (okullar, STK’lar, gençlik kulüpleri, çevre örgütleri …) için açıktır.

Sosyal Fayda kategorisine dahil olan proje alt kategorileri şunlardır:
Biyoçeşitlilik ve eğitim
Maden sahaları ile yerel toplulukları birleştirmek
Öğrenci sınıfı projesi (ilk ve orta dereceli öğrenciler için)

2. Katılıcağınız Maden Sahasını Seçin
Biyoçeşitlilik Proje Yarışması, HeidelbergCement Grubunun maden sahalarında gerçekleştirilir. Proje fikriniz ile ilgili en iyi sahayı seçmek için ilgili ülkedeki katılımcı maden sahalarının listesini gözden geçirmeniz önerilir.

Proje kapsamındaki maden sahaları, alanın, habitatların, sahada bulunan flora ve faunanın bir tanımını verirken geçmiş ve devam eden doğa projeleri hakkında da bilgi verir.

2018 Byoçeşitlilik Proje Yarışması için açık olan sahaların listesini incelemek için “Katılan Maden Sahaları” düğmesine tıklayın.

3. Proje Teklifinizi Kaydedin
Bir proje teklifini kaydetmek için “Kayıt” butonuna basarak bir hesap açmanız gerekir. Daha sonra profil bilgilerinizi girmeniz istenecektir.

Proje teklif formunu doldurun ve proje hedeflerini, metodolojiyi, eylemleri ve faaliyetleri, doğa, toplum, maden sahası ve şirket, ilgili kişi veya gruplar, proje zaman çizelgesi ve bütçe için katma değeri açıklayarak proje fikrinizi tanımlayın.

Proje teklifinizi çevrimdışı hazırlamanıza yardımcı olmak için, zorunlu alanları içeren Word şablonu, “Proje teklifi kurallarını görüntüle” düğmesinin altındaki “proje teklifi sekmesi” nde mevcuttur.

Proje önerileri İngilizce ve yerel dilinizde sunulacaktır. Uluslararası yarışmaya katılabilmek için İngilizce gereklidir.

Kayıtlar 20 Kasım 2017 Saat 23:00 (OAS)’e kadar açıktır.

Proje Seçimi (1 Aralık 2017)

Her ulusal yarışmada « Biyoçeşitlilik Proje Yarışma » jürisi, 1 Aralık 2017 tarihine kadar en iyi 6 proje önerisini (her iki kategoriden üçer tane) seçecektir. Jüri, aşağıdaki ölçütleri kullanarak seçimlerini belirleyecektir:

Bilimsel Araştırma Kategorisi için:
Önerilen Yöntem
Bilim ve Maden Sahasına kattığı değer
Projenin Uygulanılabilirliği
Yenilik ve Yaratıcılık
Yerel Konulara Değinmesi
Proje sonuçları için önerilen iletişim

Sosyal Fayda Kategorisi için:
Genel farkındalığı arttırmak ve eğitim değeri
Maden Sahası ve Topluma olan katkısı
Yerel Paydaşların Katılımı
Yerel Konulara Değinmesi
Projenin Uygulanabilirliği

Ulusal yarışmada kabul edilen 6 “Öneri” sonra “Proje” haline gelirler.

Proje Araştırma Çalışması (Ocak – Eylül 2018)
Web sitesinde, her projenin güncellemeleri, bulguları, videoları ve fotoğrafları yayınlayabileceği bir proje blog sayfası olacaktır. Yarışmacıların bu blogları kullanmaları ve düzenli olarak güncellemeleri önerilir. Bu sayede yarışmacılar çalışmaları hakkında tanıtım yaparken aynı zamanda ulusal ve uluslararası jüri üyelerinin projelerini takip etmelerine olanak sağlamış olurlar. (proje ziyaretlerinden önce ve sonra). Uluslararası jüri ve takipçiler için İngilizce yayınlar önerilmektedir.

Tüm projeler halk oylamasına açık olacaktır. Genel oy, katılımcıların çalışmalarının görünürlüğünü artıracak ve Biyoçeşitlilik Proje Yarışması topluluğu ile bilgi alışverişinde bulunulmasına katkıda bulunacaktır. Halk oylamasını kazananlar, araştırma dönemi sona erdikten sonra ve ödül törenleri sırasında web sitesinde duyurulacaktır.

Projeler, HeidelbergCement tarafından her ülkenin belirlediği küçük bir mali destek alacaktır. İstenen herhangi bir destek projenin önerisine dahil edilmelidir. Projenin desteklenmesi için fonlar münhasıran kullanılmalıdır.

Tüm yarışmacılar, maden sahalarında herhangi bir çalışmaya başlamadan önce alana yönelik belirli sağlık ve güvenlik bilgilendirmesi alacaklardır. Tüm yarışmacılar, şirketin maden sahasına özel sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine ve bu bilgilendirmeden verilen şartlara uymak zorundadır. Sağlık ve güvenlik yönetmeliklerini takip etmeyen herhangi bir kişi derhal diskalifiye edilecektir (bir takımın olması durumunda takımınızın tamamı diskalifiye olur – bu nedenle güvende olduğunuzdan emin olun!).

Nihai Proje Raporu (Son tarih 20 Eylül 2018)

‘Nihai proje raporu’, en fazla 10 sayfa + Ekler (örneğin; lisans veya yüksek lisans tezi, referanslar, tür listeleri, haritalar, çizimler, resimler) olmalıdır.
Nihai raporlar aşağıdaki unsurları içermelidir.

Bilimsel Araştırma Kategori Projeleri için:

– Özet (maksimum yarım sayfa)

– Giriş
Önceki bir projeden baz alınarak oluşturulan projeler için, önceki projede halihazırda tamamlanmış olan eylemlerin * bir özetini yazın.
* Proje Hedefleri

– Yöntemler: Proje sırasında kullanılan yöntemlerin ayrıntılı bir tarifi gerekmektedir.

– Sonuçlar: Projenin sonuçları özetlenmeli ve tartışmadan ayrı olmalıdır

– Tartışma:
* Sonuçlar, diğer yayınları dikkate alarak bölge / ülkeye göre analiz edilmeli ve tartışılmalıdır.
* Bir paragraf, projenin bilim ve maden sahası / şirket için katma değerini ana hatlarıyla belirtmelidir.
* Sahadaki projenin uygulanması ve geliştirilmesi için öneriler talep edilmektedir.

– Nihai Sonuçlar: Sonuçlar ve Tartışmalar’ın kısa bir özeti.

Sosyal Fayda Kategori Projeleri için:

– Özet (maksimum yarım sayfa)

– Giriş
Önceki bir projeden baz alınarak oluşturulan projeler için, önceki projede halihazırda tamamlanmış olan eylemlerin bir özetini yazın.
* Proje Hedefleri
* Tanım: Sahanın kısa bir açıklaması ve ekip üyeleri ve projenin hedef kitlesi.

– Faaliyet ve Etkinlikler: Proje için planlanan ve uygulanan aksiyonların ve sosyal yardım faaliyetlerinin detaylı açıklaması ve ilgili paydaşların listesi.

– Tartışma:
* Proje ekipleri, projelerinin artı ve eksi yönlerini tartışmalı, deneyimlerini sunmalıdır.
* Bir paragraf, projenin biyoçeşitlilik, toplum ve maden sahası / şirket için katma değerini ana hatlarıyla belirtmelidir.
* Çıktılar: Projenin uygulama ve geliştirme önerileri eklenmelidir.

– Nihai Sonuçlar: Proje bulgularının ve tartışmanın kısa bir özeti.

Dil: Raporlar İngilizce ve yerel dilde yazılmalıdır. Uluslararası ödüllerde yarışmak için İngilizce olması gerekmektedir.

Proje Rapor Değerlendirmesi – Kazananlar 2018
Tüm proje raporları sırasıyla hem ulusal hem de uluslararası jüriler tarafından gözden geçirilecektir. Ulusal kazananlar Ekim-Kasım 2018’de ve uluslararası kazananlar Aralık 2018’de açıklanacaktır.

Tüm jüriler, proje tekliflerinin seçimi için belirtilen aynı seçim kriterlerini kullanacaklardır. Bilimsel kesinliğini, metodolojisini, maden sahası, şirket ve topluluk için katma değeri, madencilik ekolojisindeki bilginin artmasını ve tüm paydaşlara ulaşma sonuçlarını dikkate alarak tüm yarışan projeleri inceleyeceklerdir.

Ulusal ve uluslararası değerlendirme arasındaki en önemli fark, uluslararası ödüller, sonuçların / çıktıların sahalar arasında aktarılabileceği ve Grubun uzun vadede fayda sağlayabileceği projeler çıkmasına ve bunlardan yararlanılabilmesine imkan sağlamasıdır.

Projenin yaratıcılığı ve özgünlüğü, projenin değerlendirilmesinde önemli faktörler olacaktır. Proje ayrıca uygulanabilir ve gerçekçi olmalıdır. Odağı, biyolojik çeşitliliğin tanıtımına, biyoçeşitlilik bilgisinin arttırılmasına, madencilik alanlarındaki habitat ve türlerin artmasına ve doğanın korunmasına dair olmalıdır. Proje aynı zamanda eğitim ve öğretimin desteklenmesi, paydaşların katılımı, HeidelbergCement’in biyolojik veritabanına katkıda bulunma ve Biyoçeşitlilik Yönetim Planları ve Rehberlerinin geliştirilmesi için değerlendirilecektir.

4. Biyoçeşitlilik Proje Yarışması Web Sitesi için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

twenty − sixteen =