4. Altın Baret Fotoğraf Yarışması

Katılım Koşulları Katılım Koşulları Katılım Koşulları Katılım Koşulları Katılım Koşulları Katılım Koşulları Katılım Koşulları Katılım Koşulları Katılım Koşulları Katılım Koşulları Katılım Koşulları Katılım Koşulları Katılım Koşulları Katılım Koşulları Katılım Koşulları Katılım Koşulları Katılım Koşulları :
1. Yarışmamıza seçici kurul üyeleri ve TFSF temsilcisi ile bunların birinci dereceden yakınları dışında amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçı ve fotoğraf severler katılabilir. Katılım bireysel olmalıdır.
2. Yarışmamıza katılım ücretsizdir.
3. Yarışmamız Renkli ve/veya Siyah-Beyaz dallarındadır. Eserler çekildiği orijinal çözünürlükte ve baskı kadrajında, JPEG formatında bir CD/DVD’ye kayıt edilerek gönderilmelidir.
Her yarışmacı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül ve uluslararası sergileme almamış en fazla (5) beş eseri ile katılabilir.
4. Daha önce başka bir yarışmada derece almış fotoğraflar ile bunlardan kadrajlanıp bir bölümünden oluşturularak yapılan fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
5. Katılımcılar anlatım biçiminde özgürdür, çekim aşamasında geleneksel ya da dijital istedikleri tekniği kullanabilirler.
6. Eserlerin Ulaştırılması: CD/DVD, elden veya posta/kargo yoluyla ulaştırılabilir. CD’nin posta/kargo sırasında zarar görmemesi için (mukavva vb) sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmesi önerilir. Posta/kargo sırasında zarar gören yapıtlardan düzenleyici kurum sorumlu tutulamaz.
a) Eserlerin İşaretlenmesi: Eserler adlandırılırken, 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz, sıra numarası ve eser adı yazılmalıdır. Örneğin 42567-1-saklibahce, 42567-2-guleryuz, … gibi.
b) Eserlerin zarfa konulması: Katılım formu eksiksiz doldurularak CD/DVD ile birlikte bir zarfa konulmalı ve üzerine yalnızca rumuz ve ad – soyad yazılmalıdır. Zarf, ayrıca hazırlanan gönderim ambalajına konarak gönderilmelidir.
Zarflar, Yarışma sekreterliği adresine son katılım tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmeli ya da teslimat en geç, son katılım tarihi saat 17.00 olacak biçimde posta/kargo ile gönderilmelidir. Gecikmelerden kurumumuz sorumlu tutulamaz.
7. Ödül alan, satın alınan ve bağışlanan fotoğraflar Önlem Dergisi arşivine alınacak, kurumun yayımlarında tanıtım ve eğitim amaçlı olarak ajanda, takvim, afiş, albüm, katalog, kitap, slayt gösterisi, eğitim etkinliği ve web sitesinde fotoğrafçının ismini açık olarak belirterek, kullanım hakkına eserin ait olduğu kişinin izni dâhilinde eser sahibi ile birlikte sahip olacaktır. Önlem Dergisi dışında

üçüncü şahıslarca, izinsiz kullanımı durumunda, sanatçı fikir ve sanat eserleri kanunundan doğan haklarını tek başına kullanabilir.
8. Katılımcılar katılım formunu imzalayarak yarışmaya katılmalıdır, imzasız form ile gönderilen fotoğraflar yarışmaya alınmayacaktır. Katılımcılar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
9. Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Yarışma iptal edilmez. Yapılacak itirazlar düzenleyici kuruma, yarışma sonuçlarının ilanından itibaren en geç doksan gün içinde ve yazılı olarak yapılmalıdır.
10. Seçici kurul sergilemeye değer görülen en fazla 20 (yirmi) adet fotoğrafı belirleyecektir.
11. Yarışma sonucu Önlem Dergisi ve web sitesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) web sitesinden duyurulacaktır.
Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF web sayfasında yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2014’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
12. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
* Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik müdahale ve değişiklikleri yapan;
* Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı halinde katılımcının TFSF onaylı yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.
* Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Ödüller: Ödüller: Ödüller: Ödüller: Ödüller: Ödüller: Ödüller: Ödüller:
Birincilik Ödülü : 1.000 TL ve Altın Baret Heykelciği
İkincilik Ödülü : 500 TL ve Altın Baret Heykelciği
Üçüncülük Ödülü : 250 TL ve Altın Baret Heykelciği
Sergileme/Satın Alma (En fazla 20 adet) : 100 TL

Yarışma Takvimi: Yarışma Takvimi: Yarışma Takvimi: Yarışma Takvimi: Yarışma Takvimi: Yarışma Takvimi: Yarışma Takvimi: Yarışma Takvimi: Yarışma Takvimi: Yarışma Takvimi: Yarışma Takvimi: Yarışma Takvimi: Yarışma Takvimi: Yarışma Takvimi: Yarışma Takvimi: Yarışma Takvimi:
Son Başvuru Tarihi : 18.07.2014 / saat 17.00
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 15.08.2014
Sonuçların Açıklanma Tarihi : 08.09.2014
Ödül Töreni : 20.09.2014
Not: Önlem Dergisi Ödül Töreni tarihini değiştirme hakkını saklı tutar.
Teslim AdresiTeslim AdresiTeslim AdresiTeslim AdresiTeslim AdresiTeslim AdresiTeslim AdresiTeslim AdresiTeslim AdresiTeslim AdresiTeslim AdresiTeslim AdresiTeslim Adresi:
Demet Nazik
ÖNLEM İSG, Yangın Güvenliği, Acil Durum, Çevre ve Risk Yönetimi Dergisi
Türkocağı Cad. No: 3 K:+ Cağaloğlu / İstanbul TÜRKİYE
İstanbul TÜRKİYE * Tel: +90 212 528 8314 . Faks: +90 212 519 8631 * Önlem Dergisi
www.onlemdergisi.com.tr, * onlem@onlemdergisi.com.tr
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2013/89 No ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.