4 – 16 Yaş Çocuklar için AKKUYU NÜKLEER Resim Yarışması

Çocuklar için Resim Yarışması
4 - 16 Yaş Çocuklar için Resim Yarışması

AKKUYU NÜKLEER A.Ş, Türkiye’nin dört bir yanından 4 ila 16 yaş arası çocukları, geleneksel hale gelen ulusal resim yarışmasına katılmaya davet etti.

Geçen yıl düzenlenen yarışmaya İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa ve diğer illerden 150’nin üzerinde çocuk başvuruda bulunmuştu. Katılımcılar, Türkiye için temiz ve sürdürülebilir bir gelecek sağlayacak nükleer enerji ve diğer yeşil enerji kaynaklarının resimlerini yapmışlardı.

Bu yılki yarışmanın konusu, “Yeşil Bir Dünya Benimle Başlar”. Yarışmacılar, her birimizin gelecek nesiller için doğayı korumaya nasıl yardımcı olabileceğimizi göstermeye davet ediliyor. Tüm insanlara uygun fiyatlı ve istikrarlı elektrik sağlanmasına nasıl yardımcı olunur? Nükleer enerji diğer temiz enerji kaynaklarıyla birlikte çevrenin korunmasına nasıl katkıda bulunur? Katılımcıların bu soruları bir resim halinde cevaplamaları gerekecektir.

Yarışma, 4 ila 6 yaş, 7 ila 9 yaş, 10 ila 12 yaş, 13 ila 16 yaş grubu ve en özgün resim olmak üzere 5 kategoride ve çevrimiçi formatta gerçekleştirilecek.

Beş kategorinin her birinden 3 katılımcı çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Katılımcıların resimleri, profesyonel bir jüri tarafından teknik performans, sanatsal ifade ve yarışma temasına uygunluk açısından değerlendirilecek.

Katılımcılar, resimlerin taranmış halini, başvuru formunu, aydınlatma metnini ve ulusal resim yarışmasının kurallarını açıklayan metni doldurup [email protected] adresine “AKKUYU NÜKLEER Resim Yarışması” konu başlığıyla göndererek yarışmaya başvurabilecek. Yarışmaya başvuru 17 – 23 Ekim 2022 tarihleri ​​arasında yapılabilecek. Katılımcıların kayıt yaptırmak için başvuru formunun tüm alanlarını doldurup, muvafakat beyanını, aydınlatma metnini ve ulusal resim yarışması kurallarının açıklayıcı metnini imzalaması gerekiyor.

Yarışmanın kazananları 26 Ekim 2022 tarihinde AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak.

Çevrimiçi resim yarışması hakkında daha fazla bilgiye www.akkuyu.com adresinden ulaşılabilecek. Yarışma kuralları ve yarışmaya katılabilmek için gerekli bilgilendirme formları aşağıdaki resim yarışması linki üzerinden indirilebilecek.

RESİM YARIŞMASI KURALLARININ AÇIKLANMASI

TEMA
Yeşil Bir Dünya Benimle Başlar

BAŞVURU TARİHLERİ
17-23 Ekim 2022

KOŞULLAR
• Türkiye’de yaşayan 4-16 yaş arası çocuklar; 4-6, 7-9, 10-12 ve 13-16 yaşları şeklinde belirlenen dört kategoride yarışmaya katılabileceklerdir. Ayrıca yarışmada bunların haricinde “en özgün resim” kategorisi de olacaktır.
• Yarışmada herhangi bir tekniğin kullanımı serbesttir. Yarışmacıların çizimleri teknik performans, sanatsal ifade ve yarışma temasına uygunluk açısından puanlandırılacaktır.
• Resim yarışmasının temasına uygun olarak katılımcılar iklim değişikliği, atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, temiz enerji kaynakları, artan enerji talebinin karşılanması açısından sera gazı üretmeyen ve böylece gelecek nesiller için çevrenin korunmasını sağlayacak olan temiz enerji kaynaklarının rolünü de vurgulayabilirler.
• Her türlü boya ve boya malzemelerinin kullanımı serbesttir. (Suluboya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.).
• Resimler A3 veya A4 ebadında resim kâğıdı üzerine çizilebilir.
• Her öğrenci yarışmaya tek bir resimle katılabilir. Yarışma gönüllülük esasına göre gerçekleştirilecek olup, yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmada yaş kategorisinde dereceye giren katılımcılar, en özgün resim kategorisinde değerlendirmeye alınmazlar.
• Yarışmaya gönderilen çizimler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
• Yarışmaya kayıt için başvuru formundaki bilgilerin yarışmacının yasal temsilcisi tarafından eksiksiz olarak doldurulması, ayrıca yarışma katılımcısının yasal temsilcisinin katılımcının kişisel bilgilerinin işlenmesine izin vereceği formun doldurulması zorunludur.
• Katılımcılar ve yasal temsilcileri, Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
• Katılımcının velisi / yasal temsilcisi tarafından, yarışmaya sunulan çizimlerin tamamen katılımcıya ait olduğu ve bu kapsamda Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin yarışmaya sunulan eserlerin alıntılanmasından ve/veya çalınmasından doğabilecek hiçbir hukuki, idari yahut cezai sorumluluğu bulunmadığı kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Bu doğrultuda, katılımcı ve yasal temsilcisi tarafından, katılımcının velisi /yasal temsilcisi ile hak talebinde bulunan üçüncü kişiler arasında doğabilecek maddi ve manevi ihtilaflardan Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin hiçbir hal ve şartta sorumlu olmadığı kabul ve beyan edilmiştir.
• Bilgileri eksik verilen öğrencilerin çizimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yarışmaya katılım [email protected] e-posta adresine başvuru yapılarak gerçekleştirilecektir. Yarışmacılar başvuru sırasında gerekli bilgileri eksiksiz olarak doldurmalıdır.
• Yarışmacılar çizimlerin orijinallerini saklamak zorundadır.
• Yarışmayı kazananların ödülleri, yarışmacıların başvuru sırasında belirtmiş oldukları adreslere gönderilecektir.

YARIŞMA PROGRAMI
• Resim Yarışması başvuruları 17 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 23 Ekim 2022 Pazar günü sona erecektir.
• Akkuyu Nükleer A.Ş. Resim Yarışması için son başvuru tarihi 23 Ekim 2022 Pazar’dır.
• Belirtilen tarihten sonra gönderilen resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yarışma sonuçları 26 Ekim 2022 tarihinde Akkuyu web sitesi ve AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Facebook, Instagram sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır.

ÖDÜLLER
• Her yaş kategorisinde ve “en özgün resim” kategorilerinde ilk 3’e giren yarışmacılara ödüller verilecektir.
Birincilik ödülü: dokunmatik ekranlı bir tablet bilgisayar.
İkincilik ödülü: bir çizim tableti.
Üçüncülük ödülü: profesyonel bir çizim seti.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
Çizimler bir komisyon tarafından incelenir. Komisyonun incelemesi ve değerlendirmeleri sonucunda şartnameye uygun olmayan çizimler elenir.

Katılımcının yasal temsilcisinin imzası:

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ “Yeşil Bir Dünya Benimle Başlar” Ulusal Çocuk Çizim Yarışması Yarışma Katılımcısı ve Yasal Temsilcisinin Kişisel Verilerinin İşlenmesine ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, Türkiye Cumhuriyeti 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatıyla AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Şirketin, yarışma katılımcısının yasal temsilcisi olarak size ve yarışma katılımcısına ait; ad, soyad, iletişim bilgileri, e-posta adresi, yaş, öğrenim görülen okul, fotoğraf, video, yarışma süresince toplanılacak görsel ve işitsel veriler, imza ve çalıştığı yer-ünvanına ilişkin verilerden oluşan kişisel verileriniz, “Yeşil Bir Dünya Benimle Başlar” Ulusal Çocuk Çizim Yarışması’na yönelik başvurunuzun değerlendirilmesi, sosyal, görsel, yazılı ve işitsel medya mecralarında tanıtılması ve sonuçlandırılması amacıyla ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

Size ve yarışma katılımcısına ait kişisel veriler, açık rızanıza binaen Şirkete yapmış olduğunuz “Yeşil Bir Dünya Benimle Başlar” Ulusal Çocuk Çizim Yarışması’na ilişkin başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz, “Yeşil Bir Dünya Benimle Başlar” Ulusal Çocuk Çizim Yarışması’na ilişkin başvurunuzun değerlendirilmesi için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, Şirkete yönelttiğiniz başvuruların değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi, yarışmaya yönelik tanıtım faaliyetlerinin sosyal medya ve yazılı, görsel ve işitsel medya aracılığı ile yürütülmesi amaçları ile başvurunuzun sonuçlandırılmasını müteakiben en fazla on yıl süre ile işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler; ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayalı olarak elden teslim, posta, e-posta, kargo aracılığıyla manuel yolla veya entegrasyon aracılığıyla otomatik yolla işlenmekte olup hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel veriler, kanunen yetkili kamu kurumlarına, Akkuyu Nükleer A.Ş. hissedarlarına, iş ortaklarına, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ve yurtdışına, Şirkete yapmış olduğunuz «Yeşil Bir Dünya Benimle Başlar» Ulusal Çocuk Çizim Yarışması’na ilişkin başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilir.
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme Kişisel verilerinizin ve/veya işlenme şartlarının tamamına veya bir kısmına yönelik Kanunun 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Akkuyu Nükleer A.Ş’ye [email protected] e-mail adresi üzerinden iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.akkuyunpp.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nde Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi,
Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, B Blok 274/7 Kat: 11 No:117 Çankaya / Ankara, 06530. Formun bir nüshasını elden teslim aldım. Aşağıda imzaladığım ve birbirine bağlı olmayan konuların her birine ayrı ayrı rıza gösterdiğimi beyan ederim. Kişisel verilerimin ve yasal temsilcisi olduğum yarışma katılımcısının kişisel verilerinin yukarıda sayılan amaçlara uygun olarak belirtilen üçüncü taraflara ve yurtdışına aktarılmasına izin veriyorum.

Adı Soyadı : İmza : Kişisel verilerimin ve yasal temsilcisi olduğum yarışma katılımcısının kişisel verilerinin yukarıda sayılan amaçlara uygun olarak işlenmesine izin veriyorum.

Adı Soyadı : İmza : Tarih :

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ “Yeşil Bir Dünya Benimle Başlar” Çocuk Resim Yarışması Katılım Başvuru Formu

1. Çizimin Adı:
2. Yarışma Katılımcısının Adı, Soyadı:
3. Yarışma Katılımcısının Yaşı:
4. Yarışma Katılımcısının Okulu:
5. Yasal Temsilcisinin Adı, Soyadı:
5. İletişim Adresi: (Dereceye girilmesi durumunda hediyelerin ulaştırılması için açık adres)
6. İletişim Numarası:
7. E-posta Adresi:

İşbu beyan ile ben, ___________ (Beyan Eden Kişinin Adı, Soyadı), yukarıda yer alan kişisel bilgilerimin ve yasal temsilcisi olduğum ___________ (Yarışma Katılımcısının Adı, Soyadı)’e ilişkin kişisel verilerin, “Yeşil Bir Dünya Benimle Başlar” Ulusal Çocuk Resim Yarışması için Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatıyla, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlenmesi ve üçüncü kişilere ve yurtdışına açıklanması ve aktarılmasına açık rızam olduğunu beyan ederim. Şahsıma ait iletişim adreslerine mail yoluyla ya da telefon yoluyla bilgi, görsel, bülten gönderilmesine rızamın olduğunu da beyan ederim.
Şirket tarafından ; kişisel verilerimin gizliliğinin sağlanması, güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbirin alındığı kabul edilmiş olup, bu hususun tarafıma bildirildiğini de beyan ederim. Kişisel veri sahibi olarak tarafıma, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğuma ilişkin gerekli bilgilendirme yapılmıştır:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme Yukarıda yer alan haklarımı kişisel verilerimin ve/veya işlenme şartlarının tamamına veya bir kısmına yönelik kullanmak adına taleplerimi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca; “[email protected]” e-mail adresi üzerinden Şirkete iletebilirim. Talebimin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurumun ücretsiz olarak sonuçlandırılacağı; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafımdan ücret talep edilebileceği hususunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda, Şirket tarafından yukarıda beyan ettiğim kişisel verilerimin, tarafımdan temin edilmesine, tarafımdan temininin fiili imkânsızlık veya tarafıma ulaşılamaması nedeniyle mümkün olmaması halinde Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 6. Maddesi’nin uygulanmasına ve temin edilen bu verilerin yalnızca “Yeşil Bir Dünya Benimle Başlar” Ulusal Çocuk Resim Yarışması amaçları için işlenmesine ve bu amaçla açık rıza hukuki sebebine dayanılarak Şirketin içinde, Şirketin yurt içi ve yurt dışında bulunan iştirakleri, ana ortakları, şirket iş ortakları ile elden teslim, posta, e-posta, kargo aracılığıyla manuel yolla veya entegrasyon aracılığıyla otomatik yolla paylaşılmasına, mevzuatta öngörülen süreleri aşmamak kaydıyla muvafakat ettiğimi beyan ederim. Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi, Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, B Blok 274/7 Kat: 11 No:117 Çankaya / Ankara, 06530. Formun bir nüshasını elden teslim aldım. Aşağıda imzaladığım ve birbirine bağlı olmayan konuların her birine ayrı ayrı rıza gösterdiğimi beyan ederim. Kişisel verilerimin ve yasal temsilcisi olduğum yarışma katılımcısının kişisel verilerinin yukarıda sayılan amaçlara uygun olarak belirtilen üçüncü taraflara aktarılmasına izin veriyorum.

Adı Soyadı : İmza : Kişisel verilerimin ve yasal temsilcisi olduğum yarışma katılımcısının kişisel verilerinin yukarıda sayılan amaçlara uygun olarak işlenmesine izin veriyorum. Adı Soyadı : İmza : Tarih :

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

two + 8 =