3d digital life digital teachers and digital students e Twinning projemizi şahane bir final ürünü olan sergimizle kapatıyoruz.

Öğrencilerin Web 2.0 araçlarını kullanma becerilerini geliştirmek, İngilizceyi eğlenceli bir şekilde öğrenmelerine katkı sağlamak, Kendi yaş gruplarıyla iletişim kurmalarını ve sosyalleşmelerini sağlamak, Öğrencilerin öğrendikleri Web 2.0 araçlarıyla özgün projeler üretmelerini sağlamak, Öğrencileri öğrenme süreçlerine dahil etmek gibi amaçlarla yola çıktığımız projemizi final sergimizle kapatıyoruz.

https://3digitalifeteachersandstudents.blogspot.com/

 

march