38. Ulusal Bilişim Kurultayı

Yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği kurultayımıza, kamu ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi yoğun kullananlardan oluşan 2500 kişi katılım ve katkı sağlayacaklardır. Dijital değişim ve dönüşümü özel sektör ve/veya kamu kurumlarının tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları, sektör temsilcileri ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları dijital değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak karar vericilere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır.

Bu destekler ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik farklarının azalmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Rahmi AKTEPE
TBD Genel Başkanı

ETKİNLİĞİN TEMASI : Yeni Normalde Dijital Ekonomi

HEDEF KİTLE :
Strateji, plan ve politika belirleyiciler
İlgili Bakanlıklar, kamu ve kuruluşları
Bilişim Profesyonelleri
Üniversitelerin Akademik Personeli
ASO ve ATO Üyeleri
Sektör Temsilcileri
KOBİ’lerin Yöneticileri
Yerel Yönetimler
Araştırmacılar ve Öğrenciler
KURULTAY OTURUMLARI
Mobil Teknolojilerde Gelecek Öngörüleri
Dijital Güvenlik ve Ötesi
Teknoloji ve İnsan
Sürdürülebilir Yeşil Mutabakat
Dijital Ekonomi: Dijital Para ve Kayıt Zinciri

Cumhurbaşkanlığı, Bağlı Kuruluşlar, Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Üniversite Akademi, Özel Sektör, STK Temsilcileri, Bilim İnsanları, Bilişim Profesyonelleri ve Uzmanlarının katılımı ile

16 – 17 Aralık 2021 tarihlerinde

BTK Ana Konferans Salonu‘nda gerçekleştiriliyor.

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak 4/17 Balgat/ Ankara
+90 (312) 473 8215

+90 (312) 473 8216

tbd-merkez@tbd.org.tr