37. Pınar İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Arası Resim Yarışması

37. Pınar İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Arası Resim Yarışması

YAŞAR HOLDİNG GIDA GRUBU
37. PINAR İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

HEDEF KİTLE
Yarışmaya ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilirler.

KONU
Yarışmanın konusu; “Canım Arkadaşım” olarak belirlenmiştir.

KOŞULLAR

• Yarışmaya, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kâğıdına yapılmış resimlerle katılabilirler.

• Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kum boya, yağlı boya vb.)

• Her öğrenci tek bir resim ile yarışmaya katılabilir.

• Resimler en geç 2 Nisan 2018 tarihine kadar “Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş Kemalpaşa Caddesi No:317 35060 Pınarbaşı/İzmir P.K. 904 35214” adresine gönderilmelidir.

• Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacı öğrencinin; adı, soyadı, sınıfı, okulu ve okul adresi, ili, ilçesi, coğrafi bölge bilgisi ve okul telefon numaraları açık olarak yazılmalıdır. Bilgileri eksik olan öğlencilerin resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri, katılımcılar tarafından, velilerinin ve/veya öğretmenlerinin de bilgisi kapsamında, gönüllü olarak sunulan işbu ve benzeri kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “Veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamaz; Yaşar Topluluğu Şirketleri ve bayileri ile hizmet aldıkları yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında, sair üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ve/veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri bu bilgileri; yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, Pınar Kültür & Sanat Etkinliği ile ilgili iletişimleri sağlamak, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) ve genel olarak katılımcılar hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, katılımcı profilini belirlemek ve benzeri amaçlar için, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve Velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin yürürlük tarihi itibariyle, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hallerin ortadan kalkması veya kanun hükümleri kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle haklarında aleyhlerine çıkan sonuca itiraz etme, Kişisel Verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkında sahiptir.

* Bireysel olarak veya okullardan gönderilen resimlerin ön ve final elemeleri, konusunda uzman beş ya da yedi kişilik bir seçici kurul tarafından Mayıs 2018’de yapılacaktır.

• Yaşar Holding ve Yaşar Holding’e bağlı şirket çalışanlarının çocukları yarışmaya katılamazlar.

• Yarışma sonuçları 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren “www.pinar.com.tr” web sitesinde ve “pinarlayasam” Facebook ve Instagram sayfalarından yayınlanacaktır.

• İzmir’de gerçekleştirilecek Pınar Kültür & Sanat Etkinliğine katılmaya ve ödül almaya hak kazanan 16 asil öğrenci, etkinliğe katılıp katılmayacağını en geç 18 Mayıs 2018 tarihine kadar, (0232) 436 15 15 (Dahili: 428)) numaralı telefondan, Pınar İlköğretim Öğrencileri Arası Resim Yarışması Sekretaryası’na ve ayrıca ezgi.vazici@pinar.com.tr e-mail adresine yazılı olarak bildirmelidir.

• 18 Mayıs 2017 tarihi saat 17.00 ’e kadar katılıma dair herhangi bir bildirim yapılmazsa, o öğrencinin yerine yedek listeden başka bir öğrenci, Pınar Kültür & Sanat Etkinliğine katılmaya hak kazanacaktır.
• Öğrencilerin, Pınar Kültür & Sanat Etkinliğine velisi ile birlikte gelmesi zorunludur.

• 2 gece 3 gün boyunca Pınar tarafından ağırlanacak olan öğrenciler düzenlenecek gezilere velileri ile katılma imkânına da sahip olacaktır.

• Kazanan öğrenci ve öğrenci velisinin ulaşım, konaklama, yemek ve düzenlenen gezilere ilişkin ulaşım, müze girişi ve sair benzeri gezi masrafları Pınar tarafından karşılanacaktır.
e Pınar, Kültür & Sanat Etkinliği tarihlerini ve içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

• Yarışma ve sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan katılımcı eserlerinin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin basın yayım ve paylaşımı eser sahibinin izni ile gerçekleştirilecektir.

ÖDÜLLER
• Tüm illerden gelen resimlerin değerlendirilmesi sonucunda, Türkiye çapında her coğrafi bölgeden 2’şer öğrenci, KKTC’den 1 öğrenci, Almanya’dan 1 öğrenci olmak üzere, toplam 16 asil ve 16 yedek öğrenci seçilecektir. 18-20 Haziran 2018 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek Pınar Kültür & Sanat Etkinliğine katılımına hak kazanan 16 asil öğrenci, 19 Haziran 2018 tarihinde ödül törenine katılım hakkı sağlayacaklar. Yarışmayı kazanan çocuklara Pınar Kültür & Sanat Etkinliği başlangıcında, profesyonel resim malzemelerinden oluşan bir resim çantası hediye edilecek, ödül töreni sonunda ise “Pınar Kültür & Sanat Etkinliği Katılım Sertifikası” verilecektir.

• Pınar Kültür & Sanat Etkinliği katılım hakkı kazanan 16 öğrenciye, ayrıca aşağıda detayları bildirildiği üzere, Haziran 2018 tarihinde Pınar Kültür & Sanat Etkinliği etkinliğinde teslim edilecek birer adet Samsung Galaxy Tab A 8 inç tablet hediye edilecektir.

• Pınar Resim Yarışması’na katılarak Ressam Yalçın Gökçebağ, Prof. Mümtaz Sağlam, Prof . Veysel Günay, Ressam Umur Tiirker ve Gazeteci İhsan Yılmaz’dan oluşan jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen 16 yedek öğrenciye, Haziran 2018 tarihinde bildirdiği adresine gönderilmek üzere, profesyonel resim malzemelerinden oluşan bir resim çantası hediye edilecektir.

• Samsung Galaxy Tab A 8 inç ödülü kazanan öğrencilere, 18-20 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Pınar Kültür & Sanat Etkinliği organizasyonu sonunda takdim edilecektir. Sağlık sorunu dışında Pınar Kültür & Sanat Etkinliğine katılmayan öğrenci, Samsung Galaxy Tab A 8 inç Tablet ödülü kazanma hakkından feragat etmiş olduğunu kabul eder. Bu durumda yedek listeden seçilerek Pınar Kültür & Sanat Etkinliği organizasyonuna katılan öğrenci, Samsung Galaxy Tab A 8 inç Tablet ödülünü almaya hak kazanır. Sağlık sorunu sebebi ile Pınar Kültür & Sanat Etkinliği organizasyonuna katılamayan öğrenciye, sağlık sorunu ile ilgili raporunu 14-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında Resim Yarışması Sekreteryası’ııa ibraz etmesi halinde, Samsung Galaxy Tab A 8 inç Tablet ödülü, 2018 Haziran ayı içinde, bildirmiş olduğu adresine gönderilmek suretiyle takdim edilecektir.

• Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş, Pınar Kültür & Sanat Etkinliğine katılmaya hak kazanan ve katılan 16 öğrenci içinden Ressam Yalçın Gökçebağ, Prof. Mümtaz Sağlam, Prof . Veysel Günay, Ressam Umur Türker ve Gazeteci İhsan Yılmaz’dan oluşan jüri’nin belirleyeceği başarılı 3 öğrenciye, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığı ile bir eğitim öğretim yılı için burs verecektir. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın bursları Pınar Kültür & Sanat Etkinliğini takip eden eğitim ve öğretim yılını kapsar. Burs süresi 9 ay olup, aylık burs bedeli 150 TL’dir ve karşılıksız olarak verilir.

• 37. Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında, Pınar markasına ait sosyal medya hesaplarından düzenlenecek kampanya ile çocukların, “#pinarcocukresimyarismasi” hashtagi ile resimlerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşması istenecektir. En çok beğeni sayısı alan resimler, Ressam Yalçın Gökçebağ, Prof. Mümtaz Sağlam, Prof . Veysel Günay, Ressam Umur Türker ve Gazeteci İhsan Yılmaz’dan oluşan 5 kişilik bir seçici kurul tarafından Mayıs 2018’de yapılacak ana jüri elemesine katılacaktır. Ana jüri tarafından seçilen bu bir kişi de ayrıca resim malzemeleri & çantası ve tablet ödüllerinde aynı koşullarda sahip olacaktır.

• Yarışmaya katılan tüm öğrencilere, “yarışmaya katıldıklarına dair sertifika” gönderilecek olup, bu sertifikaların gönderilebilmesini teminen, okul müdüriyeti veya resim öğretmeni tarafından resimlerle beraber katılımcı listesinin de 2 Nisan 2018 tarihine kadar, “Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş Kemalpaşa Caddesi No:317 35060 Pınarbaşı/İzmir P.K. 904 35214” adresine gönderilmesi gerekmektedir. Sertifikalar, öğrencilere teslim edilmek üzere, ilgili okulların adreslerine gönderilecektir.

• Pınar, hediye edeceği Samsung Galaxy Tab A 8 inç cihazını, kontrolü dışında olan mücbir sebeplerle temin edememesi durumunda, aynı özelliklere sahip başka bir marka veya modelle değiştirme hakkını saklı tutar. Cihaz ile ilgili Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamındaki tüm taleplerin muhatabı ve sorumlusu, üretici firmalardır.

ETKİNLİK İRTİBAT
Detaylı bilgi için www.pinar.com.tr internet adresine, 4447627 numaralı Pınar İletişim Merkezi’ne veya (0232) 436 15 15 (Dahili: 428)  başvurabilirsiniz.