37. Dyo Sanat Ödülleri

Sanat Ödülleri
Sanat Ödülleri

37. Dyo Sanat Ödülleri

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, genç sanatçıları desteklemek ve fırsat yaratmak amacıyla
1967’den bu yana Türk Resim Sanatı’nın gelişim sürecini izlemeyi ve desteklemeyi ilke
edinen DYO Sanat Ödülleri’nin 37.sini DYO adına düzenlemektedir. Türkiye’de boya ve
kimya sanayii’nin öncü kuruluşlarından DYO bu yarışmaya katılacak tüm sanatçılara
başarılar diler.

37. DYO Sanat Ödülleri başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecektir. İlk
değerlendirme online başvurular sonrasında jüri üyeleri tarafından yapılacaktır. Ön
elemeyi geçen eserler, eser sahipleri tarafından, elden ya da kargo yoluyla Yaşar
Eğitim ve Kültür Vakfı’nın aşağıdaki adresine teslim edilecektir. Teslim edilen eserler
jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek ödül kazanan eserler ve sergilenmeye değer
bulunan eserler belirlenecektir.

KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma, Seçici Kurul’da görev alanların ve birinci derece yakınlarının
dışında tüm sanatçılara açıktır.
2. Yarışmaya katılacak eserler yağlıboya, akrilik veya özgün baskıresim
tekniğinde olacaktır.
3. Her sanatçı yarışmaya en fazla 3 eserle katılabilir.
4. Konu “Evrende Dönüşüm” olarak belirlenmiştir.
5. Yarışmaya katılan eserler daha önce yarışmaya katılmamış, ödül almamış
veya herhangi bir yerde sergilenmemiş olmalıdır.
6. Eserlerin boyutları:
• Resim dalında; kısa kenarları 60 cm’den küçük, uzun kenarları ise
150 cm’den büyük olmamalıdır.
• Baskıresim dalında; (baskı alanı) kısa kenarları 35 cm’den küçük, uzun
kenarları 135 cm’den büyük olmamalıdır.
7. Yarışmaya 18 ve 50 yaş arasındaki (01 Ocak 1967 – 31 Aralık 1998
tarihleri arasında doğmuş olanlar) sanatçılar katılabilir.
8. Pentür dalındaki eserler çerçevesiz teslim edilmelidir.
9. Başvuru ve eserlerin teslimi:
• Yarışmaya son başvuru tarihi 17 Eylül 2017’dir.
• Yarışmaya başvuru, www.yasarvakfi.org.tr adresinden online yapılacaktır.
• Online başvuruda; katılım formu eksiksiz doldurulmalı, eserin fotoğrafı
jpeg formatında ve görsellerin her biri en az 1 MB en fazla 5 MB
boyutunda olacak şekilde kaydedilmesi sağlanmalıdır. (Fotoğraf
çekimlerinin özgün baskılar için baskı sayısı ve sanatçının imzasıyla
birlikte, resimler için ise paspartusuz olarak düz bir fonda temiz bir
zeminde yapılmasına özen gösterilmelidir.)
• Başvuru formunun eki olarak başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
online başvurusu sırasında eklenmelidir.
• Bilgilerin ve belgelerin eksik olması durumunda başvuru, seçici kurul
elemesine girmeden değerlendirme dışı bırakılacaktır.
• Ön elemeyi geçen eserler 22 Eylül 2017 tarihinde e-posta ile
duyurulacaktır.
• Jüri tarafından yapılacak ön elemeyi geçen eserler, 22 – 30 Eylül 2017
tarihleri arasında Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Akdeniz Mahallesi, Şehit
Fethi Bey Cad. No: 120 Konak-İzmir adresine sergilenmeye hazır şekilde
elden yada kargo yoluyla teslim edilecektir. Bu tarihler arasında
gönderilmeyen eserler elenmiş sayılacaktır.
• Ön elemeden geçen ve Vakfa gönderimi yapılacak eserlerin arka yüzünde
eserin adı, yapım yılı, boyutları, fiyatı, tekniği ve sanatçının adı ve soyadı,
adres ve telefon bilgilerini belirten A4 boyutunda bir etiket bulunmalıdır.
• Posta ve kargo yoluyla gönderilecek eserlerin tüm sorumluluğu sanatçıya
aittir.

DİĞER KOŞULLAR
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, yarışmaya katılan eserleri teslim aldığı andan
teslim edeceği ana kadar geçen süre zarfında sigorta dahil korumaya yönelik
her türlü önlemi alır. Eserin hasara uğraması halinde sanatçıya ekspertiz
raporu ile belirlenen bedel üzerinden ödeme yapılır.
Katılımcılar, yarışmaya katıldıkları sırada gönderdikleri resimlerin özgün
nitelikte ve hukuki açıdan kendileri tarafından yaratıldığını, herhangi bir
şekilde 3. kişilere ait fikri mülkiyet, özel ve kamu hukukundan doğacak
haklara ya da uygulanacak genel kanun, tüzük veya yönetmelik ile yerel
hukuk uygulamalarına aykırılık teşkil etmeyeceğini, daha önce benzer
yarışmalara katılmamış, ödül kazanmamış ve sergilenmemiş olduğunu,
beyan ve kabul eder.

DYO SANAT ÖDÜLLERİ YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru Bitiş Tarihi : 17 Eylül 2017
Seçici Kurul Ön Eleme Toplantı Tarihi : 21 Eylül 2017
Ön Elemeyi Geçen Eserlerin Açıklanması : 22 Eylül 2017
Ön Elemeyi Geçen Eserlerin Orijinallerinin Teslim Tarihi : 22 – 30 Eylül 2017
Ödül ve Sergilemeye İlişkin Seçici Kurul 2. Toplantı Tarihi : 07 Ekim 2017
Ödül Töreni : Kasım 2017

ÖDÜLLER
• Pentür dalında 3 eserden her birine 15.000.-TL, özgün baskıresim dalında
seçilecek bir esere 5.000.-TL başarı ödülü ve plaketi verilecektir.
• Sergilenmeye değer bulunan eserler sahiplerine, sergilerin tamamlanmasını
takiben iade edilecektir.
• Sergilenmeye değer bulunan eserler sanatçıların arzuları doğrultusunda,
sanatçıların belirlediği satış fiyatları ile sergilerde satılabilecektir.
• Satılan eserler, satın alanlara sergilerin sonunda teslim edilecektir.

SEÇİCİ KURUL
Prof. Dr. Şeniz Aksoy
Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen
Prof. Neş’e Erdok
Doç. Hasan Kıran
Doç.Dr.Burcu Pelvanoğlu
Yrd. Doç. Dr. Umur Türker
İhsan Yılmaz
(Seçici Kurul üyeleri soyadlarına göre alfabetik sıralanmıştır.)

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme iki aşamada yapılır.
• Seçici Kurul ön elemeyi, 21 Eylül 2017 tarihinde başvurular arasından online
olarak yapar.
• Seçici Kurul; 07 Ekim 2017 tarihinde ikinci kez toplanarak ön elemeden geçene ve
orijinalleri Vakfa teslim edilen eserlerin arasından ödül almaya hak kazanan ve
sergilenmeye değer bulunan eserleri belirler.

SONUÇLAR
• Yarışma sonuçları basın ve internet yoluyla duyurulacaktır.
• Ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin tümü veya Yaşar Eğitim ve
Kültür Vakfı’nın uygun görecek oldukları, sergi alanlarının da müsaitlik durumuna
göre İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana ve Bursa’da sergilenecektir.
• Sergi tarihleri ayrıca duyurulacaktır.
• Ödül kazanan eserler bütün haklarıyla satın alınmış gibi işlem görür ve DYO
Koleksiyonu’na girer. Eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklar DYO’ya ve Yaşar
Eğitim ve Kültür Vakfı’na aittir. Ödül kazanan eserlerin telif haklarını devralmak
kapsamında, ayrıca bir ücrete tabi olmaksızın, FSEK’ten doğan, FSEK’in 20, 21,
22, 23, 24 ve 25. maddelerinde yazılı işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret,
ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim (uyduyla ve kabloyla
yayın hakkı da dâhil) ve uluslararası mevzuattaki erişilebilir kılma şeklindeki tüm
mali hakları, FSEK’de tanımlanan yasal koruma süreleri boyunca ve Türkiye ile
birlikte tüm dünyada geçerli olacak şekilde sanatçıdan devralınır. İşbu devrin
gerçekleştirilebilmesi için ilgililer, talep üzerine, tüm mali hakların devrine ilişkin
ekli beyannameyi imzalayacağını kabul ve taahhüt eder.
• Bu eserler, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve/veya Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve
Ticaret A.Ş. tarafından, dilediği zaman, sergileme amaçlı olarak ve/veya ürün
ambalajları üzerinde görsel malzeme ve/veya duvar ve masa takvimi,afiş, broşür,
kartpostal, ajanda gibi sair iletişim, reklam ve tanıtım malzemesi olarak
değerlendirilebilecek ve kullanılabilecektir.
• Ödül kazanamayan, sergilenmeye değer görülmeyen ya da satın alınmayan eserler
sanatçılara teslim alındıkları yerde ya da masraf ve sorumluluk kendilerine ait
olmak üzere kargo ile adreslerine iade edilecektir. Vakıf, sonuçların
açıklamasından sonraki iki ay içinde geri alınmayan eserlerden hiçbir şekilde
sorumlu değildir.

http://yasarvakfi.org.tr/ResimYarismasi/Basvuru.aspx

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin