34.Ulusal Özel Eğitim Kongresi

Özel Eğitim Kongresi
Özel Eğitim Kongresi

Özel Eğitime Gönül Vermiş Değerli Paydaşlar, ilk kez Doç. Dr. Mitat Enç anısına 1991 yılında “Özel Eğitim Günleri” adıyla başlayan Ulusal Özel Eğitim Kongresi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Cumhuriyet’in ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde 23-26 Ekim 2024 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü tarafından düzenlenecek olan 34. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’ne sizleri davet etmekten memnuniyet duymaktayız.

Kongremizin bu yılki teması “Araştırma ile Uygulama Arasındaki Uçurum” olarak belirlenmiştir. Kongre kapsamında Türkiye’deki özel eğitim uygulamalarının teori, araştırma ve uygulama düzleminde tartışılması, araştırma ve uygulama arasında var olan boşlukların doldurulmasına yönelik önerilerin ve geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Kongremizde hakem değerlendirmesine alınan ve kör hakemlik değerlendirmesi sonucunda kabul edilen sözlü bildirilere, poster bildirilere ve özel eğitimde iyi uygulama örneklerine yer verilecektir. Ayrıca kongremizde ayrıntıları daha sonra duyurulacak olan çağrılı konuşmacılarımız, panellerimiz ve yuvarlak masa toplantılarımız olacaktır.

Kongremize özel gereksinimli bireylere ve ailelerine özel eğitim ve ilgili hizmetleri sunan akademisyenler başta olmak üzere öğrenciler, aileler, araştırmacılar, uzmanlar, öğretmenler ve özel eğitime gönül vermiş tüm paydaşlarımız davetlidir.

Kongremizde sizlerle birlikte olmak dileğiyle…

Kongre Düzenleme Kurulu adına

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Hatice Bakkaloğlu

 

Öğretmen etkinlikleri için sayfamızı takip ediniz.

34.Özel Eğitim Kongresi Tema ve Alt Temalar

Tema

Araştırma ve Uygulama Arasındaki Uçurum

Alt Temalar

Erken müdahale/erken çocukluk özel eğitimi

Kaynaştırma, bütünleştirme/kapsayıcılık

Yasal düzenlemeler

Tanılama ve değerlendirme

Öğretim/müdahale

Kanıt temelli/bilimsel dayanaklı uygulamalar

Teknoloji tabanlı uygulamalar/çalışmalar

Uzaktan eğitim

Mesleki eğitim/istihdam

Geçiş

Aile eğitimi/aile katılımı

Öğretmen yetiştirme

Mesleki gelişim

 

  1. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ/ UÖEK2024

E-posta : 2024uoek@gmail.com

Adres : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Cebeci /Ankara

https://uoek2024.org/tr