33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması

33. AYDIN DOĞAN ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması her yıl Türkiye’de Aydın Doğan Vakfı tarafından
düzenlenmektedir.
• Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açıktır.
• Seçiciler Kurulu uluslararası üyelerden oluşmaktadır. Kurul, Haziran 2016’da toplanacaktır.
• 33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışmasının ödül töreni Ekim 2016’da İstanbul’da yapılacaktır.

KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma serbest konuludur.
2. Yarışmaya orijinal karikatürle katılınır. Karikatürler bilgisayar çıktısı olarak gönderilecekse orijinal imzalı
(ıslak imzalı) olması gerekmektedir. Fotoğraf, fotokopi vs. kabul edilmeyecektir.
3. Gönderilen karikatürler en fazla A3 (29,7 x 42cm) ebadında olacaktır.
4. Yarışmaya katılanlar, ekteki veya www.aydindoganvakfi.org.tr adresinde yayınlanan katılım formunu
doldurarak, kısa özgeçmişlerini ve bir fotoğraflarını eserleriyle birlikte: Aydın Doğan Vakfı, Burhaniye
Mahallesi Kısıklı Cad. No: 65 34676 Üsküdar İstanbul/Türkiye adresine göndereceklerdir.
5. Eserin postada zarar görmesinden Vakıf sorumlu değildir.
6. Yarışmaya katılıp ödül kazanan karikatürler iade edilmeyecektir.
7. Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı karikatür (ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846
sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. Madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma,
yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının
kullanım haklarına ilişkin olarak münhasır olmayan basit ruhsat şeklinde herhangi bir yer, süre ve sayı
kısıtlaması olmaksızın ve 3. Kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Aydın Doğan Vakfı’na lisans
verdiğini, Aydın Doğan Vakfı’nın söz konusu karikatürü (leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet
ortamında ve sair şekillerde yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde
kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir.
8. Katılımcının yarışmaya katılacağı karikatür (ler) in derece ve/veya ödül alması halinde, katılımcı derece
ve/veya ödül alan karikatür (ler) üzerinde haiz olduğu 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun
21.-25. Madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü
naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarını, bunların 3. Kişilere devir
haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın münhasıran Aydın Doğan
Vakfı’na devir ettiğini, Aydın Doğan Vakfı’nın söz konusu karikatürü (leri) sergilemek, arşivinde tutmak,
internet ortamında ve sair şekillerde yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde
kullanmasına muvafakatinin olduğunu, devre konu mali haklar bakımından kendisinin tasarruf yetkisinin
kalmadığını ve bu nedenle devir edilen mali haklar ile ilgili olarak 3. Kişilerle işlem yapmayacağını peşinen
kabul ve beyan etmektedir.
9. İlk üç dereceye girenlerin, ödül törenine gelmeleri için gereken yol ve konaklama giderleri Vakıf tarafından
karşılanacaktır.
10. Ödül alamayan karikatürler, sahiplerinin 1 yıl içerisinde Vakfa yazılı olarak başvurmaları halinde iade
edilecektir. Bu süre geçtikten sonra Vakfın yükümlülüğü sona erer.
11. Yarışmaya son katılma tarihi 6 Mayıs 2016 Cuma günüdür.
12. Jüri üyeleri, üyelik yaptıkları yıl yarışmaya katılamazlar.
13. Yarışmaya gönderilen karikatürlerin Sanal Müze’de yer alması konusunda karar verme yetkisi Aydın Doğan
Vakfı’na aittir.

ÖDÜLLER
Aydın Doğan Vakfı 20. Yıl Özel Ödülü : 8 000 ABD Doları
Birinci : 8 000 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Birincilik Ödülü
İkinci : 5 000 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı İkincilik Ödülü
Üçüncü : 3 500 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Üçüncülük Ödülü
Başarı Ödülü : 500 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Başarı Ödülü
(Eşitlik halinde, parasal ödüller bölüşülebilir. En az 5, en çok 12 sanatçıya Başarı Ödülü verilecektir)

Aydın Doğan Vakfı
Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi
No:65 34676 Üsküdar / İstanbul
Tel: +90 216 556 91 76/77
Fax: +90 216 556 91 47

Katılım Formu için Tıklayınız