32. ANKARA FİLM FESTİVALİ FESTİVAL AFİŞ TASARIMI YARIŞMASI

32. ANKARA FİLM FESTİVALİ
FESTİVAL AFİŞ TASARIMI YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

1. KONU
32. Ankara Film Festivali 4 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından gerçekleştirilecektir. Festival afişinin belirlenmesi hedefiyle afiş tasarım yarışması düzenlenmektedir.

2. AMAÇ
Yarışmaya katılacak çalışmalar, 32. Ankara Film Festivalinin kamuoyuna duyurulmasını ve kamuoyunun festival hakkında genel bilgilendirilmesini sağlamalıdır. Seçici kurul tarafından ödül almaya hak kazanan çalışmanın 32. Ankara Film Festivalinin tanıtım afişlerinde, diğer iletişim çalışmalarında ve basılı malzemelerinde kullanılması hedeflenmektedir.

3. KATILIM KOŞULLARI
Genel
3a. Yarışmaya katılacak çalışmaların arasından seçici kurul tarafından uygun bulunan tasarım aynen veya uyarlanarak 32. Ankara Film Festivalini tanıtması ve duyurması için afişlerde, diğer medya çalışmalarında ve basılı malzemelerde kullanılmak üzere seçilecektir.
3b. Yarışmaya yalnızca bireysel olarak başvuru yapılabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3c. Yarışmaya katılacak afişin daha önce yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir yarışma ya da sergiye katılmamış, hiçbir yerde yayınlanmamış ve özgün olması gerekmektedir. Eser içinde kullanılacak olan görsellerin herhangi bir yerden kopya edilmemiş olması şartı aranır. Özgün olmayan eserler seçilmiş dahi olsa iptal edilebilir.
3d. Katılımcı önceki yıllarda başvurduğu aynı eser ile yarışmaya tekrar katılamaz.
3e. Festival yönetimi, seçici kurulun seçtiği afişi kullanıp kullanmama hakkını saklı tutar.
3f. Festival yönetimi katılımcıdan çalışma üzerinde değişiklik yapmasını, yatay, dikey, kare gibi farklı uygulamalarını bir ücrete tabi tutulmadan isteyebilir.
3g. Bir katılımcı en fazla iki eserle başvurabilir, konu sınırlaması yoktur.
3h. Katılımcı telif haklarıyla ilgili tüm sorumluluğu taşımaktadır. Eserlerde kullanılacak tüm grafik tasarım, fotoğraf, resim, edebi eserler, imaj, çizim ve illüstrasyon benzerlerinin yasal düzenlemeye göre mali hakları daha önce herhangi bir kurum veya kişiye devredilmemiş olmalı ya da hak sahiplerinden yazılı izin alınmış olmalıdır.
3i. Katılımcı, Yarışma sonunda birinci seçilen afişin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21-25. maddelerinde zikredilen işleme, çoğaltma, mevcut yayın imkanlarıyla gazete, elektronik ortam, televizyon, radyo ve benzeri mecralarda yayınlanması veya CD, CD-Rom DVD, VCD gibi formatlarda çoğaltılması ve dağıtılması dahil yayma ve temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yayın haklarını bunları 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde, yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere Ankara Film Festivaline devir ve temlik etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
3k. Festival yönetiminin uygun görmesi halinde, seçilen 10 eser festival tarihlerinde festival mekanlarında sergilenebilir.
3l. 32. Ankara Film Festivali Festival Afiş Tasarımı Yarışmasına katılan her gerçek veya tüzel kişi yarışmanın kurallarını kabul etmiş sayılır.

Katılım
3m. Başvurular www.filmfestankara.org.tr üzerinden yapılacaktır.
3n. Yarışmaya katılacak eserler seçildiği durumda 50×70 cm boyutlarında, dikey olarak; dijital ortamda CMYK formatlarında ve 300 dpi çözünürlükte ofset baskı teknolojisine uygun formatta istenecektir. Dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilen renklerin dışına çıkılmaması gerekmektedir.
3o. Başvuruda eserlerin .png formatında yüklenmesi gerekmektedir. 72 dpi RGB ve “.png” formatındaki dikey çalışmanın uzun kenarı 1984 pixel, kısa kenarı 1417 pixel olmalıdır. Dosya boyutu 2048 KB’ı aşmamalıdır.
3p. Seçici kurul tarafından belirlenen eserin yarışma sonrasında Macromedia Freehand, Adobe Photoshop veya Adobe Illustrator’dan herhangi biriyle vektörel veya layerları açık şekilde 300dpi çözünürlüklü CMYK hali istenecektir.
3r. Yarışmaya katılan afişlerde 32. Ankara Film Festivali logosu kullanılmalıdır. Bu logolar https://filmfestankara.org.tr/ Medya > Basın Odası linkinden indirilebilir. İsteyen katılımcılar bu logo dışında özel logo tasarlayıp hazırladıkları afişte onu kullanabilir.
3s. Yarışmanın ön değerlendirmesi festival yürütme kurulu tarafından yapılacaktır. Yarışmanın seçici kurulu yönetim kurulunun belirleyeceği vakıf yönetimi, sanatçılar, festival temsilcileri, görsel iletişim profesyonelleri ve akademisyenlerinden seçilecek 5 kişiden oluşturulacak ve ilan edilecektir.

Ödül
3t. Yarışmayı kazanan afişin katılımcısına telif hakkı bedeli olarak fatura veya belge karşılığında festival tarafından KDV ya da stopaj dahil 7.500 TL ödenecektir.
Yarışma Takvimi
3u. Yarışmaya son katılım tarihi 15 Eylül 2021 Çarşamba 23:59’dur. Sonuçlar en geç 5 Ekim günü açıklanacaktır.

3v. Yarışma sonuçları festival web sitesinde açıklanacaktır. Festival yönetimi ve jüri üyeleri yarışma sonunda seçmeye değer eser bulunmaması durumda herhangi bir eseri seçmeme hakkına sahiptir.