31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi

31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi

Ülkemizde 1976 yılından bu yana her yıl düzenlenen Tarımsal Mekanizasyon Kongreleri, günümüze kadar 13’ ü uluslararası olmaküzere toplam 43 kez gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda “31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi 05-07 Eylül 2018 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü tarafından Bursa’da düzenlenecektir.
Kongrenin amacı, ülkemiz tarımını sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda daha verimli ve modern konuma taşıyacak, tarımın her alanındaki tarımsal mekanizasyonda kullanılacak tarım teknolojilerini geliştirmek, tarımda enerji üretimi ve kullanımına yönelik yapılan çalışmaları, kurutma ve soğutma uygulamalarını, hassas tarım tekniklerini paylaşmak, tartışmak ve değerlendirmektir. Kongremiz süresince gerçekleştirilecek oturumlardaki, sunumların ve tartışmaların ülke tarımına olumlu katkı sağlaması dileğiyle, tüm bilim insanlarını, öğrencileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerini kongremize davet ediyoruz.

Konular
– Traktörler ve tarımda kullanılan diğer güç makinaları,
– Toprak işleme makinaları,
– Ekim, bakım ve gübreleme makinaları,
– Su çıkartma makinaları,
– Hassas Tarım Teknolojileri,
– Hasat, harman, ürün temizleme ve sınıflandırma makinaları,
– Tarımsal savaş makinaları,
– Hasat Sonrası Ürün İşleme Teknolojileri,
– Tarım makinaları tasarımı,
– Tarım makinaları işletmeciliği ve planlaması,
– Enerji, biyoenerji ve tarımsal elektrifikasyon,
– Hayvancılıkta mekanizasyon,
– Sera mekanizasyonu,
– Bahçe ve peyzaj tarımı mekanizasyonu,
– Su ürünleri yetiştiriciliğinde mekanizasyon,
– Tarımda bilişim ve hassas tarım teknolojileri,
– Tarımsal amaçlı bina ve tesislerde ısıtma, soğutma, iklimlendirme tekniği,
– Tarımsal atıkların değerlendirilmesi teknolojileri.

Kongre Tarihi:
5-7 Eylül 2018

Kongrenin Yapılacağı Yer:
Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi (Üniversite Kampüsü İçerisinde)

BİLDİRİLERİN SON GÖNDERİLME TARİHİ:
20 NİSAN 2018’DİR.
http://tarmeken.uludag.edu.tr