31. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Ana teması “Muhasebe Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşım” olarak belirlenen ve 4 gün sürecek olan 31.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumunda, aynı zamanda tamamlayıcı muhasebe yöntemlerini de  kapsayan bildiriler sunulacak, bilimsel tartışmalara yer verilecektir.
Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumlarını başlatan ve devam ettirilmesinde önemli etkinliği olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsünden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı öğretim üye ve yardımcıları Antalya’da 27  Nisan – 1 Mayıs 2011 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen 30. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumuna katılmışlardır. Sempozyumun gelecek sene İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından düzenlenecek olması nedeniyle bayrak teslimi tarafımıza yapılmıştır.