31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ AFİŞ YARIŞMASI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz projelerle kültür sanat faaliyetlerine her zaman öncelik veriyoruz. Tütün bağımlılığının azaltılması konusunda Rektörümüz Prof.Dr.Cevdet ERDÖL tütün kullanımının toplum sağlığına etkisi konusunda yapmış olduğu akademik ve toplumsal çalışmalarıyla tütün bağımlılığının önlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak bu bilinçle düzenlediğimiz tütün bağımlığının önlenmesi ve toplumda duyarlılığın arttırılması için 31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ AFİŞ YARIŞMASINA sizleri davet ediyoruz.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ AFİŞ TASARIM YARIŞMASI

BAŞVURU KOŞULLARI

1. KONU

31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ AFİŞ TASARIM YARIŞMASI

2.AMAÇ

Tütün kullanımının insan ve toplum sağlığına yaptığı olumsuz etkiler konusunda duyarlılığı arttırmak için afiş tasarım yarışması.

3.ORGANİZASYON PAYDAŞLARI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ)

YEŞİLAY

4.YARIŞMA KOŞULLARI

T.C. Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde aktif olarak öğrenim gören öğrencilerinin katılımına açıktır.
Öğrenci belgesinin barkodlu ve e-devlet üzerinden sorgulanabilir olması gerekmektedir.
Her yarışmacı sadece 1(bir) afiş ile yarışmaya katılabilir.
Yarışmaya katılanlar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi yarışma başvuru platformuna yükleyecekleri afişin, şartnamede belirtilmiş olan tüm şartları taşıdığını, afişin özgün ve kendilerine ait olduğunu, bu eser ile eserlerle daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını ve katılmayacağını, hiçbir yerde sergilenmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar.
Yarışmaya katılan, ödül ve sergilemeye değer bulunan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesine ait olacak, iade edilmeyecektir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme, ulusal ve uluslararası haber yapma hakkına sahiptir.
Yarışmaya jüri üyelerinin birinci derece yakınlarının başvuruları kabul edilmeyecektir.
Jüri tarafından ödül almaya layık görülen bir çalışma bulunmazsa, Üniversitenin yarışmayı iptal etme ve gönderilen tasarımları kullanma hakkı saklıdır.
Jüri, yarışma koşullarını taşıyan eserler arasında değerlendirme yapacaktır.
Jüri kararı kesindir itiraz kabul edilmeyecektir.
Tütün ürünlerinin veya tütün ürünleri kullanımının özendirici şekilde yer aldığı eserler değerlendirme dışı bırakılır.
Herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel veya logo kullanılmamalıdır.
Yarışmaya katılacak eserlerin T.C. Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu, genel ahlak, toplumsal huzur ve Türk aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılır.
Yapılan tasarımlar ‘’kultursanat.sbu.edu.tr’’ adresinden yüklenecek olup son başvuru tarihinden sonra yükleme işlemi yapılamayacaktır.
Afiş üzerinde kullanılacak yazı karakterleri Türkçe olması zorunludur.
Afişler, 50 x 70 cm. boyutunda dikey olarak çalışılacaktır
Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.
Çalışmalar 1/1 ölçüde, 300dpi çözünürlükte JPEG formatında hazırlanacaktır.
Afişlerin baskı hazırlığı düşünülerek afişin dijital orjinali Adobe Illustrator(ai) veya Photoshop (eps) veya photoshop (psd) veya photoshop (tiff) versiyonlarından biri ile program uzantısı belli olacak şekilde çalışılacaktır.
50X70 cm için net baskı alanı 48X68 cm olacaktır. Orjinaller CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte olacaktır.
Afiş üzerinde uygun bir yerde Sağlık Bilimleri Üniversitesi logosu yer alacaktır. İlgili logo ‘’kultursanat.sbu.edu.tr’’ adresinden temin edilebilir.
Dereceye giren tasarım sahiplerine başvuruda verilen iletişim bilgilerinden ulaşılacaktır. Ayrıca yarışma sonucu ‘’kultursanat.sbu.edu.tr’’ adresinden duyurulacaktır.
Dereceye giren kişiler sonuç tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile iletişime geçmelidirler.
Dereceye girenlerin ödül törenine katılmaları zorunludur.

5. YARIŞMA TAKVİMİ

1) Başvuru tarihi: 09.04.2021 09:00 – 17.05.2021 -23:59

2)Değerlendirme süreci:18.05.2021 – 23.05.2021

3)Sonuç açıklama tarihi: 24.05.2021

4)Ödül töreni: 31.05.2021

6.ÖDÜL

Birincilik Ödülü: 10.000 TL

İkincilik Ödülü: 7.500 TL

Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL

7.JÜRİ

Jüri üyeleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü, Yeşilay ve alanında uzman grafik tasarım meslek mensupları tarafından oluşturulacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin