30. Uluslararası Alkalen, Kimberlit ve Karbonatit Magmatizması ve Cevher Potansiyeli

Alkalen kayaçlar son yıllarda Ulusal ve Uluslararası alanda dikkat çekmekte ve gün geçtikçe önemini artırmaktadır. Bu konu ile ilgili bilimsel çalışmaların biraraya getirilmesi ve bulguların tartışılmasına ihtiyaç duyulmakta olup, Uluslararası bilimsel alanda yapılmakta olan konferanslar bulunmaktadır. Bu konferanslardan biri de yıllardır düzenlenen ve bu yılda 30. düzenlenecek olan “Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism” dır.

Konferans konuları içerisinde:

-Kimberlitik-ultrapotassik kayaçlar ve bunlara bağlı cevherleşmeler (Ör: Elmas)

– Alkalen kayaçlar ve bunlara bağlı cevherleşmeler (ör: Altın)

– Ofiyolitik kayaçlar ve bunlara bağlı cevherleşmeler (ör: Krom, Nikel, Demir, Platin grubu elemenleri vb)

– Granitik kayaçlar ve bu kayaçlara bağlı gelişen cevherleşmeler (ör: Altın, Bakır, Kurşun, Kalay, Uranyum vb)..

yer alacaktır.

Ayrıntılı bilgiler için web sitesi:

http://www.alkaline2014.com/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.