30. Ulusal Özel Eğitim Kongresi

Özel eğitimde uzaktan eğitim
Özel Eğitim Kongresi

Özel Eğitime Gönül Vermiş Değerli Paydaşlar, İlk kez 1991 yılında özel eğitimin Türkiye’de gelişmesinde öncü olan Doç. Dr. Mitat Enç anısına “Özel Eğitim Günleri” adıyla başlayan Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nin 30. yılında Bursa Uludağ Üniversitesi olarak kongreye ev sahipliği yapacak olmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi ve Özel Eğitimciler Derneği’nin (ÖZDER) iş birliğiyle 16-18 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan 30. Ulusal Özel Eğitim Kongre’mizin oturumları, Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğiyle online olarakgerçekleştirilecektir.

Özel gereksinimli bireylere nitelikli eğitim ortamları sunabilmenin ve aynı zamanda bağımsız yaşama katılımlarını artırabilmenin özel eğitim alanının önemli konularından biri olduğu düşüncesinden yola çıkarak, 30. Ulusal Özel Eğitim Kongre’mizin ana teması “Bütünleştirmede Standartlar ve Uygulamalar” olarak belirlenmiştir. Bu tema kapsamında, özel eğitim alanında hizmet sunmakta ve hizmet almakta olan tüm paydaşlarımızla, Dünya’da ve Türkiye’de bütünleştirmenin yerini, mevcut durumunu, sorunlarını ve olması gerekenleri değerlendirmek amacıyla sizleri kongremize davet ediyoruz.

Erken çocukluktan yetişkinliğe kadar bütünleştirme uygulamaları özel eğitimin her alanını kapsayıcı olmakla birlikte, kongremizde tüm özel eğitim kategorilerinde sunumlara yer verilecektir. Kongremizde bildiri özetleri hakem değerlendirmesinden geçecektir ve kör hakemlik değerlendirmesi sonucunda kabul edilen bildiriler sunulacaktır. Bütünleştirmede sadece özel eğitim alanında çalışmakta olan bireylerin değil; toplumsal yaşamın her üyesinin üzerinde rol ve sorumlulukları olduğu düşüncesiyle özel eğitim alanından ve farklı disiplinlerden akademisyenlerimizin, genç araştırmacıların, öğrencilerimizin, teoriden uygulamaya geçişi sağlamak amacıyla özellikle de öğretmenlerimiz ve özel gereksinimli çocuk sahibi ve yakını olan ailelerin; bunun yanı sıra, kongremize ülkemizde özel gereksinimleri olan bireylerin bağımsız yaşamalarına katkıda bulunan tüm kamu ve özel kuruluşlar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve yayınevlerinin katılımı beklenmektedir.

Siz değerli katılımcılarımızı kongremizde ağırlamaktan onur duyarız.

Bursa Uludağ Üniversitesi adına

Kongre Başkanı

Prof. Dr. M. Reşat Peker

Amaç

30. Ulusal Özel Eğitim Kongremizin bu yıl “Bütünleştirmede Standartlar ve Uygulamalar” ana teması ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Kongremiz yalnızca bu temayla sınırlı olmayıp, özel eğitimin diğer alanlarını içererek birden fazla amaca hizmet etmektedir.

Bütünleştirmede ve kapsayıcı eğitimde standartlar ile var olan uygulamaları tartışmak ve karşılaştırmak,

Özel eğitime gereksinimi olan tüm bireylerin (örn., zihin yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu, işitme yetersizliği, özel yetenek vb.) okul öncesi dönemden yetişkinliğe yaşamın tüm dönemlerinde bütünleştirmeye ve kapsayıcı eğitime erişim düzeylerini tartışmak,

Bütünleştirme kapsamında ülkemizde yapılan çalışmaları paydaşlar ile paylaşmak,

Bütünleştirme ve özel eğitim kapsamında uluslararası alanda yapılan uygulamaları ülkemizdeki ilgili disiplinlere tanıtmak,

Bütünleştirme kapsamında etik ilkeleri belirlemek bu amaçlar arasında yer almaktadır.

Kapsam

Kongremiz, özel eğitim alanı ile ilişkili bütün disiplinlerin, özellikle uygulama alanına katkı sağlayacak nitelikteki tüm bilimsel sunulara ve katkılara açıktır. Bu konuda herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.

Konu Başlıkları

UOEK2020, Bütünleştirmede Standartlar ve Uygulamalar teması ile gerçekleştirilecek olup, aşağıda yer alan konu başlıklarını kapsamakla birlikte yalnızca bu başlıklarla sınırlı değildir.

Özel eğitim ve bütünleştirme

Erken ve okul öncesi dönemde bütünleştirme

Okul döneminde bütünleştirme

Okul sonrası dönemde ve yetişkinlikte bütünleştirme

Destek hizmetler (Destek eğitim odası, kolaylaştırıcı öğretmenlik vb)

Özel eğitimde iş-meslek becerilerinin kazandırılması mesleki eğitim

Toplumsal yaşamda bütünleştirme

Bütünleştirme ve geçiş

Bilimsel dayanaklı uygulamalar

Bütünleştirme ve evrensel tasarım

Özel eğitimde teknoloji kullanımı

Özel eğitimde uzaktan eğitim

Özel eğitimde ve bütünleştirme kapsamında öğretmenlerin mesleki gelişimi ve uygulamacı eğitimi

Aile eğitimi

Disiplinler arası işbirliği

Yasal düzenlemeler

Etik ilkeler

Katılımcılar
Özel eğitim ile ilgili disiplinlerden gelen araştırmacılar, uzmanlar, öğretmenler, ebeveynler, öğrenciler, resmi görevliler ve diğer ilgililer kongremize davetlidir.

​Bizimle iletişime geçmek için
E-Posta: uoek2020@gmail.com

www.uoek2020.com