3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 19 Aralık 2015′te.

Yazma Becerileri Sempozyumu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde yazma becerilerinin geliştirilmesi için yürütülen sınıf içi ve dışı öğrenme etkinlikleri ile ölçme değerlendirme uygulamalarını paylaşmak amacıyla iki yılda bir gerçekleştirilmektedir.
Bu yıl gerçekleştirilecek sempozyumun kayıt takvimini “Başvuru” sayfasından takip edebilirsiniz.
Şimdiye kadar düzenlenen iki sempozyumda Mine Soysal, Oya Adalı, Sevin Okyay, Feyza Hepçilingirler, Yrd. Doç. Dr. Necdet Neydim, Filiz Özdem, Müjdat Ataman, Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu, Tolga Gümüşay, Yalvaç Ural, Sezai Sarıoğlu, Eren Noyan, Yrd. Doç. Dr. Şükran Dilidüzgün, Barış Müstecaplıoğlu, Dr. Tülay Üstündağ, Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin, Nilay Özer, Baki Ayhan T., Gülayşe Koçak, Murat Gülsoy, Dilek Tokay Köksal, Rıza Kıraç, Tuğrul Tanyol, Tarık Günersel, Damla Kukul, Sabriye Özerdem, Duygu Vural Çağlar ve Behiç Ak gibi onlarca usta atölye/uzman paylaşımı çalışmalarıyla destek verdi.
3. Yazma Becerileri Sempozyumunun teması “Yaratıcılık ve Yazma” olarak belirlenmiştir.
Sempozyumda; Yaratıcı drama ve yazma, Yaratıcı yazma, Eleştirel yazma, Bilimsel yazma, Proje yazma, Masal/Storytelling, Senaryo yazma, Kısa film/Belgesel, Reklam/Film okuma-yazma, Teknoloji ve yazma, Görsel okuma ve yazma, Şiir yazma, Gerçeküstü okuma başlıklarına yer verilecektir.
Bu yıl da yine onlarca uzman ve destekçi iyi örnek sunumunu paylaşırken sizlerle birlikte olmayı arzuluyoruz.

Sempozyum bir TERAKKİ 130+ Projesi
TERAKKİ 130+ Projesi, Terakki’nin 130. yılından sonra geleceğe doğru olan yolculuğunda bilim, kültür ve sanat alanlarını eğitim çerçevesi içinde değerlendiren etkinlikleri kendi çevresiyle paylaşmayı ve bu yolla çevresine katkı sağlamayı hedefliyor.

Amaç ve Kapsam

Sempozyum; ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde yazma becerilerinin geliştirilmesi için yürütülen sınıf içi ve dışı öğrenme etkinlikleri ile ölçme değerlendirme uygulamalarını paylaşmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Okullardaki iyi örneklerin paylaşılmasının yanı sıra düzenlenecek atölye ve yuvarlak masa çalışmalarıyla, bu alandaki ihtiyaçlar doğrultusunda yeni öğrenme etkinlikleri, ölçme değerlendirme araçları üretmek ve türetmek de amaçlanmaktadır. Bu sürecin önemli bir tamamlayıcısı olarak alan uzmanları ve yazarların, görüş ve düşüncelerini öğretmenlerle paylaşacakları bir ortam yaratmak da sempozyumun diğer bir amacıdır.
3. Yazma Becerileri Sempozyumunun teması “Yaratıcılık ve Yazma” olarak belirlenmiştir.
Sempozyum Kapsamı:
• Yaratıcı drama ve yazma
• Yaratıcı yazma
• Eleştirel yazma
• Bilimsel yazma
• Proje yazma
• Masal/Storytelling
• Senaryo yazma
• Kısa film/Belgesel
• Reklam/Film okuma-yazma
• Teknoloji ve yazma
• Görsel okuma ve yazma
• Şiir yazma
• Gerçeküstü okuma

Sempozyum Koordinatörü:
Erim Koçyiğit – Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Sorumlusu
erimkocyigit@terakki.org.tr
T. +90 212 351 00 60 (pbx) / 229
F. +90 212 351 07 37
http://www.yazmabecerilerisempozyumu.com

Terakki Vakfı Okulları İletişim Bilgileri:
Ebulula Mardin Caddesi Öztürk Sokak, 2
34335 Levent-İstanbul .
T. +90 212 3510060 pbx
F. +90 212 3510737