3. ve 4. Sınıflar “Gelecek İçin Geri Dönüşüm” Resim Yarışması

Gelecek İçin Geri Dönüşüm
3. ve 4. Sınıflar Resim Yarışması

YÜZBAŞI ŞEHİT AGÂH İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
GELECEK İÇİN GERİ DÖNÜŞÜM KONULU RESİM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN ADI: Gelecek İçin Geri Dönüşüm Konulu Resim Yarışması

YARIŞMANIN AMACI:
– Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrencilerde farkındalık oluşturulması.
– Öğrencilerimizde çevre bilincinin oluşturulması.
– Geri dönüştürülebilir malzemelerinin dönüşüm kutularına atılmasını teşvik etmek.
– Öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olmalarını sağlamak.

YARIŞMANIN KAPSAMI:
– Bu özel şartname yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmaların şartlarını, başvuru şeklini, katılacak olanları, seçilecek resim ve verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar.

KATILIMCI/SINIF SEVİYESİ: Türkiye geneli ilkokul 3. ve 4. Sınıflar.

GENEL ESASLAR:
– Yarışma ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden yapılacaktır.
– Yarışmanın duyurusu Okul müdürlüklerince yapılacak olup, yarışma eğitim-öğretim aksatılmadan gönüllülük esasına göre yapılacaktır.
– Yarışmaya katılan öğrencilerden Veli İzin Dilekçesi, Muvafakatname ve Aydınlatma Metni Açık Rıza Onayı alınacaktır.
– Engelli öğrencilerin yarışmaya gönüllü olarak katılması ve teşvik edilmesi ile ilgili tedbirler okul müdürlüklerince alınacaktır.
– Yarışmada dereceye giren öğrencilerin nakit ödülleri, yarışmayı düzenleyen okul tarafından öğrencilerin banka hesap numaralarına yatırılacaktır.
– İl dışından katılarak mansiyon dalında başarı gösteren öğrencinin ödülü posta ile adresine gönderilecektir.
– Dereceye giren öğrenciler ve eserleri Yüzbaşı Şehit Agâh İlkokulu Müdürlüğünün web
adresi http://yzbsehitagahilkokulu.meb.k12.tr üzerinden duyurulacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:
– Resimler A3 boyutunda yapılacak (35×50), arka yüzler kullanılmayacaktır.
– Resimlerde pastel boya, kuru boya ve sulu boya kullanılabilecektir.
– Yarışmaya her öğrenci 1 (bir) eserle katılacaktır.
– Resimlerde siyah paspartu kullanılacaktır. Paspartusuz eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Resimlerin arka yüzünün sağ üst köşesine bir zarf yapıştırılacak ve bu zarfın içerisine öğrencinin Adı Soyadı, Okulu, Sınıfı yazılacak ve zarfa konulup ağzı kapatılacaktır.
– Yarışmaya katılan resimlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması gerekmektedir.
– Yarışmaya eser gönderen öğrenciler eserin kendisine ait ve özgün eser olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
– Resim ön yüzeyine yazı yazılmayacak olup, bu şekilde olan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Yarışmaya katılan okul, kendi bünyesinde yapacağı değerlendirmede okul birincisi eseri belirleyerek sadece 1 (bir) eser gönderecektir. 2 (iki) eser gönderen okulun resmi değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Katılımcı velileri, gerekli izin belgelerini ıslak imza ile doldurup eserle birlikte göndereceklerdir. Velinin yazılı izni olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Katılımcı yapacağı resmi kendi tasarlayacak olup, internet üzerinden veya başkasına ait eserle katılması durumunda değerlendirmeye alınmayacak ve bütün yasal sorumluluk kendisinde olacaktır.
– Okulda dereceye giren eserle birlikte Veli İzin Dilekçesi, Muvafakat name ve Aydınlatma Metni Açık Rıza Onayı da gönderilecektir.
– Eserler yarışmayı düzenleyen okula elden veya posta yoluyla gönderilecektir, (posta gönderim ücreti katılımcıya aittir)
– Yukarıdaki şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Yarışmaya katılan resimler yarışmacılara iade edilmeyecektir.

ÖDÜLLER:
Türkiye genelinde ilk üç dereceye giren öğrencilere, birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon dalında ödülleri verilecektir. Yarışma katılarak dereceye giren öğrencilere Başarı Belgesi verilecektir.
Mansiyon ödülü nakit olarak talep edilmeyecektir.
l.lik Ödülü : 3.000 TL (üçbintürklirası)
2.lik Ödülü : 2.000 TL (ikibintürklirası)
3.lük Ödülü : 1.000 TL (bintürklirası)
Mansiyon Ödülü: İlkokul Tam Boyama Seti

Başvuru Tarihleri 12 Aralık 2022 – 13 Ocak 2023

Şingâh Mahallesi Şehit Yüzbaşı Agâh Caddesi No: 26 Merkez / BAYBURT
YÜZBAŞI ŞEHİT AGÂH İLKOKULU