3. Üniversite Öğrencileri arası Sigortacılık Makale Yarışması

Sigortacılık
Sigortacılık

Ön Lisans, Lisans ve Yüksek lisans bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler ve/veya sigorta sektöründe en fazla 2 yıllık deneyime sahip kişilere yönelik düzenlediğimiz akademik makale yarışması başvuruları başlıyor.

Üniversitelerin ön lisans, lisans ve yüksek lisans bölümlerinde öğrenim görenler, son iki yıl
içerisinde mezun olmuş kişiler ve sigorta sektöründe en fazla 2 yıllık deneyime sahip kişiler
yarışmaya katılabilirler.

TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ SİGORTACILIK MAKALE YARIŞMASI BAŞVURU ŞARTLARI VE
YÖNTEMİ

• Türkiye’deki veya yurtdışındaki lisans ve yüksek lisans bölümlerinde öğrenim gören
öğrenciler ve/veya sigorta sektöründe en fazla 2 yıllık deneyime sahip kişiler başvurabilir.

• Makaleler, yazarının güncel özgeçmiş ve öğrenci ise öğrenci belgesiyle birlikte
yarisma@tsb.org.tr e-posta adresine “TSB Sigortacılık Makale Yarışması” konu başlığıyla
gönderilmelidir. Yarışmaya katılım için ön kayıt yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

• Yarışma için hazırlanacak makaleler Türkçe dilinde en az 2.000 en fazla 5.000 kelime
olmalıdır.

• En az 1, en fazla 3 makaleyle yarışmaya katılım sağlanabilir.

• Bireysel veya grup katılımı mümkündür.

• Yazım ve akademik alıntı kurallarına dikkat edilmelidir.

• Yarışmaya katılan makalelerin tüm yayın, yayım ve dağıtım hakları Türkiye Sigorta Birliği’ne
aittir.

MAKALE YARIŞMASI KONU BAŞLIKLARI

1. Yapay zeka ve büyük veri analitiği gibi teknolojik inovasyonlar, sigorta sektöründe risk
değerlendirmesi ve müşteri hizmetleri sürecini nasıl dönüştürmektedir? Bu dönüşüm,
toplumların koruma açığının kapatılmasına nasıl hizmet edebilir?

2. Dijital sigortacılık, geleneksel sigorta modellerine kıyasla müşterilere ne gibi avantajlar
ve dezavantajlar sunmaktadır? Bu yeni model, sigorta şirketlerinin iş yapış şekillerini ve
sektördeki rekabet dinamiklerini nasıl değiştirmektedir?

3. Jeopolitik risklerin sigorta sektörü üzerindeki etkileri nelerdir ve sigorta şirketleri bu
riskleri yönetmek için ne tür stratejiler geliştirmelidir? Bu stratejinin etkinliği, sigortalılar
ve küresel sigorta piyasaları üzerinde nasıl bir etki yaratabilir?

4. Siber risklerin artan karmaşıklığı ve sıklığına karşın sigorta şirketleri, siber sigorta
poliçelerini tasarlarken ve fiyatlandırırken hangi kriterleri göz önünde bulundurmalıdır?
Sigorta bireylerin ve kurumların siber güvenlik stratejilerini nasıl şekillendirmektedir?

5. İklim değişikliği doğal afet risklerini nasıl etkilemektedir ve bu etkiler sigorta sektöründe
nasıl bir dönüşüme yol açmaktadır? Sigorta şirketleri, iklim değişikliğine adapte olmak
için hangi yenilikçi ürün ve stratejileri geliştirmelidir?

6. Yaşlanan nüfus yapısının emekliliğe yönelik tasarruflar üzerindeki etkileri nelerdir? Sizce
sigorta ürünleri ile hizmetleri nasıl yeniden şekillendirilmeli ve yaşlanan nüfusa yönelik
olarak hangi stratejileri geliştirmelidir?

7. Ülkemizde Z kuşağında sigorta bilincinin artırılması için ne tür stratejiler geliştirilebilir?
Gençler için özel olarak tasarlanmış sigorta ürünleri hangi özelliklere sahip olmalıdır?

TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ SİGORTACILIK MAKALE YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
Dereceye giren yarışmacıların makaleleri TSB’nin belirleyeceği bir yayında ve TSB web sitesinde
yayınlanacak ayrıca aşağıdaki para ödüllerinin sahibi olacaktır.

• Birinci: 25.000 TL
• İkinci: 17.500 TL
• Üçüncü: 12.500 TL
• Dördüncü ve Beşinci: 5.000 TL

YARIŞMA TAKVİMİ
Makale Son Teslim Tarihi: 13 Eylül 2024

https://tsb.org.tr/