3. Un, Bulgur ve Bisküvi Sempozyumu

Değerli Akademisyenler ve Sektör Temsilcileri

Buğday, ülkemizde endüstride kullanılan bitkiler açısından en stratejik tarımsal hammadde konumundadır. Buğdayın doğrudan veya dolaylı olarak bileşiminde yer aldığı çok sayıda farklı ürün bulunmaktadır. Bu ürünler içinde yer alan ve ülkemiz gıda sanayinin en önemli ürünlerinden olan un, bulgur ve bisküvi; düzenlenmesi planlanan bu sempozyumda detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Daha önce 1993 ve 1996 yıllarında yapılmış olan sempozyumun, düzenlenecek olan 3. Un, Bulgur ve Bisküvi Sempozyumu ile devamlılığı sağlanarak geleneksel bir yapı kazandırılmaya çalışılacaktır Sempozyum da akademik çalışmalar ile sektörel tecrübelerin bir araya getirilmesi hedeflenmiştir. Dolayısıyla, düzenlenen bu üçüncü sempozyumda da un, bulgur ve bisküvi ile ilgili ülkemizde gerçekleşen gelişmeler ile sorunların tartışılması ve çözüm yollarının ortaya konularak geleceğe ışık tutulması amaçlanmıştır. Akademik ve sanayici düzeyinde katılımın üst düzeyde olması arzusuyla sizleri 2016 Mayıs ayında Gıda Kenti Karaman’da aramızda olmaya davet ediyoruz. Sempozyumda buluşmak ümidiyle, saygılar.

Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM
Sempozyum Başkanı