3. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi

Üçüncüsünü 19-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Tiran Üniversitesi’de (Arnavutluk) gerçekleştirmeyi planladığımız, kongremizin ana teması “Balkanlarda Türkçe Öğretiminin Dünü, Bugünü ve Yarını” olarak belirlenmiştir. Sakarya Üniversitesi (SAU), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMU) ve Tiran Üniversitesi (UT) olarak siz değerli akademisyenleri Balkanların bu güzel ülkesinde ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Kongremizin bu seneki tematik konusu “Balkanlarda Türkçe Öğretiminin Dünü, Bugünü ve Yarını” olup bu konularda yapılan çalışmalara öncelik tanınacaktır. Bunun yanında kongre yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi ile ilgili diğer konulara da açıktır.

Kongrenin resmi dilleri Arnavutça, Türkçe ve İngilizcedir.

Tiran’da düzenlenecek olan Kongre’nin katılımcılar ve düzenleyenler açısından verimli ve başarılı geçmesi ve olumlu sonuçlar ortaya koyması en büyük dileğimizdir.

3. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi’nde sizleri Tiran’da konuk etmekten memnuniyet duyacağız.

Saygılarımızla.

Düzenleme Kurulu

Kongre teması:

Tavsiye edilen diğer konular:

Yabancılara Türkçe öğretimi
Dil politikaları ve Türkçenin öğretimi
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ve öğretmen yetiştirme
Türkçenin Türkiye’de yabancı dil olarak öğretimi
Dünyada Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
Türkçenin öğretiminde mevcut uygulamalar, sorunlar ve çözüm önerileri
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türkiye’deki üniversitelerin mevcut uygulamaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yurt dışındaki üniversitelerin uygulamaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
Türkçenin yurtdışında ana dili olarak öğretimi
Iki dillilik
Iki dilli eğitim politikaları
Iki dillilerin eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
Çok kültürlü eğitim ortamları
Dijital dönem ve yabancı dil eğitimine etkileri
Iki dillilik ve toplumdilbilim
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dilbilimsel yaklaşımlar
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ders araç gereçlerinin durumu
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin gelecek perspektiflerine yönelik çalışmalar
İki dilllerin dil öğretimlerinde gelecek perspektifleri üzerine çalışmalar
İki dillilere Türkçe öğretiminde ders araç gereçlerinin durumu

Şubat 28, 2017 Kongre bildiri özetlerini yollamak için son tarih
Mart 07, 2017 Kabul edilen bildirilerin ilanı ve kongre ücretlerinin yatırılması için başlangıç tarihi
Nisan 1, 2017 Kongre kaydı ve kayıt ücretlerinin ödenmesi için son tarih
Nisan 15, 2017 Kongre programının ilan edilmesi
Mayıs 19-21, 2017 Kongre
Haziran 30, 2017 Tam bildiri metinlerinin gönderilmesi için son tarih

http://www.icotfl.sakarya.edu.tr/?lang=tr