3. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi

Değerli Meslektaşlarım,
3. Uluslar arası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi öncülüğünde, aşağıda logoları bulunan değerli üniversitelerin işbirliği ile Mersin’de düzenlenecektir.

Düzenlenecek olan bu kongre, dünyanın birçok yerinden katılım sağlayacaklara turizm ve ağırlama işletmeciliğinin geleceğine etki edebilecek araştırma alanları ve çeşitli konularda araştırma ve tartışma imkânı sağlayacaktır. Hedef katılımcılar; akademisyenler, lisansüstü öğrencileri, turizm, seyahat ve ağırlama sektörlerinde çalışan profesyonellerdir.

Hazırlanan çalışmalar, Türkçe ve İngilizce olarak sunulabilecektir. Tüm kabul edilen çalışmalar kongre bildiri kitapçığında basılacaktır. Kongre için özet gönderimi 03 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek olup, gönderilen bildiri özetleri bilim kurulunda bulunan akademisyenler tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Kabul edilen bildiri özetleri, 15 Haziran 2019 tarihinde kongre internet sayfasında duyurulacaktır.

Mersin’de düzenlenecek olan bu etkinliğe siz değerli meslektaşlarımı davet eder, dünyanın birçok yerinden gelebilecek araştırmaları memnuniyetle kabul edeceğimizi belirtmek isterim.

Prof. Dr. Kemal BİRDİR
Mersin Üniversitesi – Turizm Fakültesi Dekanı

KONGRE KONULARI

1) Akıllı Şehirler, Akıllı Destinasyonlar ve Akıllı Oteller

2) Sürdürülebilir Turizm

3) Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması

4) Turizmde Girişimcilik

5) Turizmde Yenilik

6) İklim Değişikliği ve Turizm

7) Yeni Turizm Tipleri

8) Turizmde Pazarlama

9) Turizmde Finansal Yönetim

10) Turizmde Örgütsel Davranış

11) Turizmde İnsan Kaynakları Yönetimi

12) Gastronomi Turizmi

13) Özel İlgi Turizmi

14) Turizmle İlgili Diğer Konular

E-Mail: futourismcongress@gmail.com

Önemli Tarihler:
Bildiri özeti son gönderim tarihi: 03 Haziran 2019
Kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı: 15 Haziran 2019
Bildiri tam metinlerinin son gönderim tarihi: 02 Ağustos 2019
Kabul edilen bildiri tam metinlerinin ilanı: 06 Eylül 2019
Kongre kayıt ücretinin son ödenme tarihi: 13 Eylül 2019

https://www.futourismcongress.com/tr