3.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK)

29 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan “ 3.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresine (USBIK 2020)”a katılmak üzere; sosyal bilimlerinin farklı alanlarında çalışmalar yapan tüm akademisyenleri, araştırmacıları, uzmanları,Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerini Kayseri’ye davet etmek istiyoruz.

Kongrenin amaçları:
1. Yerli ve yabancı akademisyenlerin, araştırmacıların, uzmanların ve uygulayıcıların yapmış oldukları çalışmaları bir araya getirerek sosyal bilimler alanında meydana gelen gelişmeleri, yenilikleri ve sorunları ele almak,
2. Bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktarabilmelerine ve bilimsel olarak tartışmalarına ortam hazırlamak,
3. Disiplinler arası çalışmaları ele almak,
Kongre dilleri Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Başvurular kabul edilmeye başlanmıştır. Bildiri özeti son gönderim tarihi 30 Aralık 2019’dur.

KONULAR

Sosyal Bilimler;

Afrika Çalışmaları
Antropoloji
Asya Çalışmaları
Arkeoloj
Batı Dilleri ve Edebiyatları
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Dilbilimi
Dinler Tarihi
Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Eğitim Bilimleri
Felsefe
Gazetecilik
Hadis
Halkla İlişkiler
Hukuk
Tefsir
Halk Bilimi
İlahiyat
İktisad
İslam Tarihi
İşletme
Kadın Çalışmaları
Kültür Çalışmaları
Maliye
Muhasebe
Ortadoğu Çalışmaları
Radyo,Televizyon ve Sinema
Psikoloji
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Tasavvuf
Turizm
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halk Bilimi
Türk Ülkeleri Tarihi
Uluslararası İlişkiler
Diğer Sosyal Bilim Alanları

USBIK 2020 Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderim Başlangıcı
02.08.2019
Türkçe Bildiri Özeti Gönderim Son Tarih
15.12.2019
Katılım Ücreti Son Ödeme Tarihi
17.12.2019
İngilizce Bildiri Özeti Gönderim Son Tarih
15.01.2020
Kongre Başlangıç
29.01.2020
Kongre Bitiş
31.01.2020
Özet e-kitabı Deneme Yayım Tarihi
15.02.2020
Özet e-kitabı İSBN’li Yayım Tarihi
27.02.2020
Tam Metin Gönderim Son Tarihi
04.04.2020
Tam Metin Kitabı Deneme Yayım Tarihi
15.06.2020
Tam Metin Kitabı ISBN’li Yayım Tarihi
30.06.2020

http://www.usbik.com