3. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu

Haçlı Seferleri insanlık tarihinin seyrini değiştiren, Hıristiyan ve Müslüman toplumlar arasında etkisi uzun yüzyıllar devam edecek bir nefretin oluşmasına neden olan siyasî-dinî bir harekettir. Malazgirt Zaferi’nde yenilgiye uğrayan Bizans İmparatorluğu’nun Papalıktan yardım talep etmişti. Selçuklu baskısından bunalan Bizans İmparatoru Alexios Komnenos’un yardım talebini de fırsat bilen Papa II. Urbanus çeyrek asır sonra Clermont’ta Avrupalı din adamları, asilzâdeler, maceracı şövalyeler ve geniş bir halk kitlesine yaptığı çağrı batı Hıristiyan dünyasında büyük yankı uyandırdı. Dönemin Avrupasında mevcut ekonomik, siyasi, sosyal sıkıntıların da etkisiyle sayıları yüzbinleri bulan Hıristiyan, cennet umudu, Kudüs’ü Müslümanlardan geri alma, Doğu’nun zenginliklerini ele geçirme yahut yeni devletler kurma maksadıyla İslam topraklarına doğru hareket etti. Haçlılar 1099’da Kudüs’ün Müslümanlardan alınmasıyla sonuçlanacak bu büyük saldırıyı gerçekleştirdikleri zaman İslam devletleri arasında siyasi çekişmeler doruk noktasındaydı. Abbasi Halifeliği ve Büyük Selçuklular eski parlak günlerinin bir hayli uzağındaydılar. Bilhassa Melikşah’ın öldürülmesinden sonra ortaya çıkan saltanat mücadeleleri ve Batınî/Haşhâşî tehdidinin de etkisiyle zayıflayan Büyük Selçuklu siyasi iradesi Haçlılar karşısında etkin bir mücadele sergileyemedi. İslam toplumundaki kargaşa ve siyasi ayrışmalar Müslümanların Haçlılar karşısında ilk seferde ciddi bir başarısızlık yaşamalarıyla sonuçlandı. İznik, Antakya ve Kudüs, Anadolu, Suriye ve Filistin’deki pek çok Selçuklu şehri Haçlılar’ın eline geçti. Urfa, Antakya, Kudüs ve Trablus’ta Haçlı devletleri kuruldu. İslam dünyası söz konusu bu haçlı seferinin yıkıcı tesirlerini ancak yeniden bir araya gelmek suretiyle atlatabildi.

Bu süreçte Haçlılar ile en büyük mücadeleyi Türkiye Selçuklu Sultanları verdiler; I. Kılıçarslan, Sultan I. Mesud, II. Kılıçarslan ve oğulları…XII. Yüzyıl boyunca Anadolu tarihi Selçuklular ile Haçlıların kanlı savaşlarına sahne oldu. Ayrıca Anadolu’yu geçebilen Haçlılar Suriye bölgesinde Büyük Selçuklu komutanları ile karşılaştılar. Fakat her nedense şimdiye kadar Haçlılar denince sadece son aşamasındaki Selahattin Eyyubi’nin mücadeleleri ön plana çıkmış, adeta Selçuklular bilinçli veya bilinçsiz göz ardı edilmiştir. Haçlı Seferleri sırasında gerek Anadolu’da gerekse Orta Doğu’da Haçlı devletlerinin ve akınlarının kalıcı olmasını engelleyenler Selçuklular ve onların emirleri olmuştur. Selçuklular her ne kadar ilk Haçlı saldırı karşısında başarısız olsalar da, sonraki dönemlerde yapılan seferlerde gösterdikleri üstün gayret, diğer İslam devletleriyle gerçekleştirdikleri birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde Anadolu’da İslam ve Türk kültürünün kalıcı olmasını sağlamışlardır.

2016 yılının Haçlı seferleri çağrısının 920.yılı olması münasebetiyle, “Selçuklular ve Haçlılar” teması bu sempozyumda bütün yönleri ile ele alınacak, Selçuklu-Haçlı Seferleri mücadeleleri, Doğu-Batı ilişkileri ve etkileşimi, algılar, kaynaklar, imajlar, etkileri bütün yönleri ile inceleme konusu yapılacaktır.

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Mustafa Demirci (SÜSAM Başkanı)
Dr. M. Sami KÜÇÜKTIĞLI (Kült. ve Sos. İşl. Daire Başkanı)
Prof.Dr. Ebru Altan
Doç.Dr. Haşim Şahin
Doç.Dr. Birsel Küçüksipahioğlu
Doç.Dr. M. Ali Hacıgökmen
Doç.Dr. Ali Temizel
Doç.Dr. Bekir BİÇER
Yrd.Doç.Dr. Sefer Solmaz
Yrd.Doç.Dr. Zehra Odabaşı
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Akkuş
Muhammet Ali ORAK

Düzenleyen Kurumlar ve Temsilcileri

Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi
Selçuklu-Konya / TÜRKİYE
Tel: +90332 241 00 41
Rektörlük Tel: +90332 350 70 05 | Fax: +90332 352 09 98
www.selcuk.edu.tr

Selçuklu Araştırmaları Merkezi
Selçuk Üniversitesi, Alaaddin Keykubad Yerleşkesi,
Selçuklu Araştırmaları Merkezi (SÜSAM), Eski Besyo Binası,
Kat:2 Kampüs/Selçuklu/KONYA
Tel: +90332 223 13 24
www.susam.selcuk.edu.tr

Konya Büyükşehir Belediyesi
Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No: 2, 42060 Selçuklu / KONYA
Tel: +90332 221 14 00 | Fax : +90332 221 15 76
www.konya.bel.tr