3. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu

3. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi’nin Değerli Katılımcıları;
Sempozyum Afiş

Sanat ve estetik alanında bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla 4-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde Gaziantep’te düzenlenecek olan 3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu’nda siz değerli bilim insanlarıyla birlikte olmaktan mutlu olacağız.

Sanat ve Estetik Sempozyumuna teorik düzeyde katkı sağlanabileceği gibi teknik ve uygulamaya dayalı biçimde de katılabilirsiniz.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Sanat ve estetik ile ilgili konulardaki bildiriler, posterler, panel ve çalıştaylar değerlendirmeye alınacaktır.

Sempozyuma; sanat ve estetik alanında çalışma yapan bilim insanları, araştırmacılar, uzmanlar, öğrenciler ve bu alanlara ilgi duyan dinleyiciler katılabilirler.

Bildiriler, posterler ve resim sergisi ile ilgili başvuru koşulları sempozyum sayfasında belirtilen kurallara göre düzenlenmelidir.

Kabul edilen özetler, bildiri özet kitabında yayımlanacaktır. Kabul edilen bildirilerin tam metinleri ise bildiri tam metin kitabında yayımlanacaktır. İsteyen yazarlar bildirilerini makale formatında sempozyumu destekleyen dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak yayımlayacaklardır. Tam metin bildiri kitabı Sobiad (Sosyal bilimler Atıf Dizini) tarafından indekslenecektir.

3.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu’nda yapılacak sunum ve tartışmalardan elde edilecek çıktı ve sonuçlarla sanat ve estetik alanında uluslararası alandaki yeni tartışmaların ortaya konulması, bu tartışmaların akademide uygulanabilir hale gelmesi, en son tekniklerin sempozyumda sunulabilir olması, zengin içerikli tartışmalar ve görüş alışverişinin yapılması, farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarını bir araya getirmek, kendi alanlarına ilişkin çalışmaları paylaşma ortamı sunmayı ve disiplinler arası çalışma fırsatları oluşturmayı hedeflenmekteyiz. İlkini ve ikincisini Elazığ’da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde, 3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu’nu Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleyeceğiz.

Sempozyum Konu başlıkları; Antropoloji, Arkeoloji, Dil Bilimi, Eğitim Bilimleri, Edebiyat, Felsefe, Fotoğraf ve Video, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Görsel İletişim Tasarım, Göstergebilim, Grafik, Geleneksel El Sanatları, Heykel, Mimarlık, İç Mimarlık, İslam Sanatları, Kültür Varlıkları Koruma, Kütüphanecilik, Müze Çalışmaları, Müzikoloji, Moda, Müzik, Radyo Sinema ve Televizyon, Peyzaj Mimarlığı, Sanat Psikolojisi, Sanat Eğitimi, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Sahne Sanatları, Seramik, Resim, Reklamcılık, Tasarım, Tiyatro, Tekstil, Güzel Sanatlar ve ilgili tüm bilimlerin diğer alanlarını sempozyum kapsamında değerlendirilecektir.

Sempozyumda bu hedefe ulaşabilmesi, sanat ve estetiğe ilgi duyan saygın bilim insanlarının katılımlarıyla mümkün olacaktır. Bu amaçla sempozyum bildiri konuları bağlamında sizin de bir bildiriyle katılımınızı arzu etmekteyiz. Ayrıca sempozyumda uluslararası düzeyde bir karma sergi düzenleyeceğiz. Bu bağlamda sergide yer almak isteyen sanatçıları eserleriyle sempozyuma davet ediyoruz.

http://www.sanatveestetik.com