3.Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu

ISERSE 2016

3rd International Symposium on Railway Systems Engineering (13-15 October 2016)
3.Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (13-15 Ekim 2016)

Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumunun üçüncüsü 13-15 Ekim 2016 tarihinde Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenecektir. Sempozyum süresince raylı sistemler alanında ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik gelişmeler, üretim, güvenlik, test ve standartlar vb. konular tartışılacaktır. Sektördeki bilim adamları, üreticiler, diğer hizmet veren ve alan tarafların bir araya getirilerek ulusal ve uluslararası bir paylaşım düzlemi oluşturulması düşünülmektedir. Sempozyumda sunulmak üzere gönderilen bildirilerden kabul edilenler sunulacak ve Sempozyum Bildiriler Kitabında basılacaktır. Sempozyum sonunda uygun görülen bildiriler Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi uluslararası “ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY, AN INTERNATIONAL JOURNAL ” dergisinde yayınlanacaktır.

ÇAĞRI

Raylı sistemler teknolojileri günümüz toplu taşıma sistemlerinin arasında ciddi oranda önem kazanmaya devam etmektedir. Diğer ulaşım yöntemlerine göre ucuz, güvenli ve çevre dostu olması, insanların raylı sistemler teknolojilerini tercih etmesine imkân tanımaktadır.

Raylı sistemler teknolojilerinin dünya genelinde gelişmesine paralel olarak ülkemizin de bu alanda ilerlemesi ve kalifiye insan gücünün (mühendisinin) yetiştirilmesine ihtiyacı vardır. Bu nispetle 2011 yılında Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Türkiye’de ilk ve tek Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü’nün açılmasına karar verilmiştir.

Ülkemizde raylı sistemler teknolojilerinin gelişimi aynı zamanda araştırma işbirliklerinin arttırılması yeni tartışma ortamlarının oluşturulmasıyla mümkündür. Bu alanla ilgili sanayi kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının bir araya getirilmesi, sorunların tespit edilmesi ve bilimsel bir ortamda bunların değerlendirilmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda 3. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde düzenlenmesine tekrardan karar verilmiştir. Sempozyum kapsamında; Ray İnşaatı, Ray Üretimi, Ray Teknolojileri, Raylı Araçlar, Yüksek Hızlı Trenler, Metro ve Hafif Raylı Sistemler, Bojiler, Raylı Sistem Standartları, Optimizasyon, Titreşim, Akustik, Sinyalizasyon, Bakım-onarım, İnsan Kaynakları, Raylı Sistemlerde Güvenlik ana başlıkları gündeme gelecektir.

Yeşiliyle, doğal güzellikleriyle ve müze kent Safranbolosuyla ülkemizin nadide kentlerinden biri olan Karabük’te, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde, 3. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu’da sizleri aramızda görmek istiyor, 3. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu’na davet ediyoruz. Katılımınız bize güç verecektir. Şimdiden teşekkür ediyor iştiraklerinizi bekliyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle

ANA BAŞLIKLAR

-Raylı Sistem Alt yapıları: Yol İnşaatı, Tüneller, Köprüler, Tüp geçitler, Bütün bileşenler.
-Havadan Giden Raylı Sistemler
-Ray Üretimi
-Raylı Sistem Teknolojileri
-Raylı Sistem Araçları
-Yüksek Hızlı Trenler
-Metro ve Hafif Raylı Sistemler
-Bojiler ve Ekipmanları
-Raylı Sistem Standartları
-Optimizasyon
-Titreşim
-Akustik
-Sinyalizasyon
-Raylı Sistemlerde Araç Yönetim Sistemi
-Cer kontrol/sürücü sistemi
-Raylı Sistemlerde Güç Elektroniği
-Raylı Sistem Araçlarında Güvenlik
-Raylı Sistem Araçlarında Haberleşme
-Raylı Sistemlerde Fren Kontrolü
-Yolcu Bilgi Sistemi
-İklimlendirme
-Elektrik ve Elektronik Sistemler
-Raylı Sistemlerde Otomasyon ve Kontrol
-Bakım-onarım
-Eğitim

http://iserse16.karabuk.edu.tr/index.aspx