3. Uluslararası Pera Korolar Festivali

3. Uluslararası Pera Korolar Festivali’ne başvuruda bulunmak için, ilgili etkinliklerle ilgili aşağıdaki şartname ve başvuru formlarını bilgisayarınıza indirmeniz, doğru bir şekilde okuyup, doldurup, şartnamelerde belirtilen diğer belgelerle birlikte Pera Güzel Sanatlar Lisesi’ne elden veya posta aracılığıyla ulaştırmanız gerekmektedir.

Bu Festivali ile:

Ülkemizde gelişmekte olan çoksesli koro müziği çalışmalarını hızlandırmak ve seviyesini yükseltmek,
Her yaş grubundan ve meslekten insanın koro müziği ile ortak paydada buluşabilmesine olanak sağlamak,
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koro festival ve yarışmalarının çoğalmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak,
Koro müziği yapan kurumları, okulları ve özel oluşumları bir araya getirerek sosyal, kültürel ve mesleki bütünleşmeye ve bilgi alışverişine ortam hazırlamak,
Koro müziğini halkla kaynaştırmak. Halkın da bu müziğe dahil olduğunu hissetmesini sağlamak,
Dünyada ortak dil olarak benimsenen “müziğin” uluslararası platformda da etkileşimine destek olmak. Farklı ülkelerden koroları ülkemizde ağırlamak,
Ulusal bestecilerimizin eserlerini korolarımız aracılığı ile evrensel çoksesli koro müziği repertuarına kazandırmak,
Pek çok eğitimciyle çalıştaylar, atölyeler yaparak öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak,
Her türden müzik yapan korolar katılabilir (çoksesli, çocuk, kadın, etnik, halk müziği, sanat müziği, yetişkin, karma),
Her yıl belirlenen bir tema üzerinde, belirlenen tema içerikli eser seslendirilmesi amaçlanmaktadır.

Önemli Uyarılar!
1 – Festival 16-19 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
2 – Son başvuru 25 Şubat 2019’dur.
3 – Katılımcı Sıralaması 15 Mart 2019’da www.perafestival.org sitesindeyayınlanacaktır.
4 – Festivalde her türden müzik yapan koro sahne alabilir.
5 – Seslendirilecek eserlerin süreleri gönderilen belgelerde net olarak belirtilmelidir.Toplam süre 20 dakikayı aşmamalıdır.
6 – Eksik belgeli başvuru işleme alınmayacaktır.
7 – Sadece postadaki gecikmeler kabul edilecektir.

FESTİVAL ŞARTNAMESİ
1. Başvurular 25 Şubat 2019 tarihlerine kadar yapılacaktır
2. Festivale katılmak isteyen koroların aşağıdaki belgeleri Pera Güzel Sanatlar Lisesi’ne hem elden hem de e – posta aracılığı ile ulaştırmaları gerekmektedir.
• Başvuru formu
• Koroya ait performans videosu (link ya da CD ile)
• Koro yöneticisine ait nüfus cüzdanı fotokopisi
• Seslendirilecek eserlerin notaları ve repertuvar sıralaması (bestecileri ile belirtilerek. Örneğin; Eli Eli (G. Bardos)
• Koro, şef ve var ise korrepetitörün biyografisi
• Tüm katılımcı koroların birbirini izlemesi gerekmektedir.
• Kontenjan sınırlıdır.

3. Katılımcıların listesi 15Mart 2019 tarihinden itibaren www.perafestival.org sitesinde yayınlanacaktır.
4. Katılımcıların sahneye konser kıyafeti ile çıkmaları gerekmektedir.
5. Festivalde her türden müzik yapan koro sahne alabilir.
6. Şehir dışından ve yurt dışından gelecek katılımcıların ulaşım ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.İndirimli konaklama için bağlantılı oteller ile anlaşma sağlanacaktır.
7. Festival kapsamında kaydedilen fotoğraf ve videoların kullanım hakkı Pera Güzel Sanatlar’a aittir.
8. Festival sonunda tüm katılımcılara ve eğitimcilerine katılım ve teşvik belgesi verilecektir.
9. Size göndereceğimiz eser tüm korolar tarafından festival kapanışında seslendireceklerdir. Hazır gelmeniz geremektedir.

ÖNEMLİ UYARILAR!
* Başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.
* Seslendirilecek eserlerin süreleri gönderilen belgelerde net olarak belirtilmelidir. Toplam süre 20 dakikayı aşmamalıdır.
* Süre sınırlandırması başvurular değerlendirildikten sonra getirilecektir.
* Eksik belgeli başvuru işleme alınmayacaktır.
*Sadece postadaki gecikmeler kabul edilecektir.
*15 Mart 2019’danitibaren açıklanan listede değişiklik yapılmayacaktır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN; kubrasenyaylar@perafestival.org
BAŞVURU İÇİN; infokoro@perafestival.org