3. Uluslararası Öğretmenin Öyküsü Öykü Yarışması

Değerli Dostlar:
Sizlerin de ilgi ve desteği ile Uluslararası Öğretmenin Öyküsü Öykü Yarışması 3. yaşına girdi. 2015 yılı itibarıyla üçüncü yarışmanın duyurusunu yapmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Dileğim, bizler içinde olalım, olmayalım, bu yarışmanın, bayrağı devralan yeni isimlerle, daha nice yıllar devam etmesidir.
Bu yarışma öğretmenin öyküsü olacak; bir bakıma öğretmenin yaşadıkları ve yaşattıklarını, bir başka deyişle, öğretmenin yaşamından öğretici, eğitici kesitleri, ilaveten öğretme eyleminin inceliklerini ve önceliklerini içerecek. Hiç kuşkusuz hepimizin eğitim hayatında öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle ilgili unutamadığımız; daha sonraki yaşantımızı derinden etkileyen birçok olay vardır. Bunları paylaşalım, çoğaltalım istiyoruz.

Bu yarışmamıza, her çeşidini reddettiğimiz şiddet olgusunun eğitimde yaşanan örneklerini ana tema yapalım, bu yolla eğitim ortamlarına ve insanlarına yakışmayan şiddet olgusunu yakın plana alalım, üzerinde duralım, mümkünse çözümler bulalım istedik, ana temamızı eğitimde şiddet olarak belirledik.
Bir eğitim bilimci dostum “Eğitim hikayedir” koymuştu kitabının adını; öykünün, öykü tadındaki örnek olayların, bilginin kalıcılığını sağlama açısından önemini anlatmak için… Eğitim tarihimizde, bir öğretim tekniği olarak öykülerden yaygın bir biçimde yararlanmış ve kıssadan hisse almış bir toplumuz. Sözlü kültür ağırlıklı bir toplum olarak öykü anlatmayı ve dinlemeyi çok severiz ama yazmaya gelince, işimiz biraz daha zordur.

Haydi kolay gelsin diyorum!

Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ
İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanı

YARIŞMA KURALLARI

1.Yarışmamız uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslekten ilgililer yarışmaya katılabilir.
2.Öykülerin konusu eğitimde şiddet bağlamında öğretmenlik mesleği, eğitim – öğretim süreçleri olmalıdır.
3.Yarışmaya katılan öyküler hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
4.Öyküler Microsoft Office Word programıyla A4 kağıt boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto Calibri karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek öyküyü içeren MS Word dosyasının adı yalnızca rumuzdan oluşmalı; yazarın adı, soyadı, rumuzu, kimlik ve iletişim bilgileri, Kimlik Bilgileri menüsündeki sıraya göre, ayrı bir dosya / belge şeklinde gönderilmelidir.
5.Son Başvuru tarihi: 20 Ekim 2015 tarihidir.
6.Sonuçlar 24 Kasım 2015 tarihinde, “Öğretmenler Günü”nde ilan edilecektir.
7.Ödüller 24 Kasım 2015 günü takdim edileceği için dereceye girenlere, sonuçların açıklandığı gün ve saatte hazır olabilmeleri için ayrıca duyuru yapılacaktır.
8.Kişiler sadece bir öykü ile katılabilir.
9.Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
10.Yarışmaya katılan öyküler, gerek görüldüğü takdirde, basım, yayın, dağıtım vb. tüm telif hakları İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığında olmak kaydıyla yazarların adıyla yayımlanacaktır.
11.Değerlendirme kurulunda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
12.Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
13.Eserler milli ve manevi değerlere ve genel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
14.YARIŞMAMIZIN BU YILKİ ANA TEMASI “EĞİTİMDE ŞİDDET” OLGUSU OLARAK BELİRLENMİŞTİR.
15.Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.
16.Ödül olarak;
Birinciye: 3.000 TL,
İkinciye: 2.000 TL,
Üçüncüye: 1.000 TL,
Özendirme (1 adet): 500 TL verilecektir.
Yarışmayla ilgili sorularınız için İletişim Bilgileri menüsündeki bağlantıları kullanabilirsiniz.

BASIM YAYIM VE TELİF HAKLARININ DEVRİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın düzenlemiş olduğu Eğitimde Şiddet konulu “Öğretmenin Öyküsü” öykü yarışmasına katılmak üzere eser (yayın) gönderen yazarlar, aşağıdaki hususları kabul etmişlerdir.

1. Yarışmaya katılan yazarlar eserleriyle ilgili basım, yayın, dağıtım vb. tüm telif haklarını İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na devredeceklerdir.
2. Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir.
3. Yarışmaya katılan eserler (yayınlar), 1 yıl süreyle başka bir yarışmaya katılmayacak ve İnönü Üniversitesi dışında bir yerde yayımlanmayacaktır.
4. Yarışmaya katılan eserler, İnönü Üniversitesi ve ilgili birimleri tarafından bastırılıp çoğaltılabilir.
5. Yarışmaya katılan eserlerin (yayınların) içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazara aittir.
6. İhtilaf halinde Malatya mahkemeleri yetkilidir.

ÖYKÜNÜZÜ GÖNDERİN

Hikaye yarışmasına katılmak için lütfen aşağıdaki yönergeyi izleyin:

1.Yarışma Kuralları ve Sözleşme menülerini okuyunuz. Şartları kabul ediyorsanız ikinci aşamaya geçiniz.
2.Kimlik Bilgileri menüsüne giriniz. Menüde istenen bilgileri içeren ve ve dosya adı, adınız ve soyadınızdan olan bir word dosyası oluşturunuz. Unutmayın dosya adı “ADINIZ SOYADINIZ”dan oluşsun.
3.Öykünüzü içeren diğer dosyanızın adı ise “RUMUZ”unuzdan ibaret olsun. Bu dosya içinde rumuzunuzdan başka, ad soyad vb. bilgiler yer almasın.
4.Mailinizi açın. ADINIZ – SOYADI’nızdan oluşan “Kimlik Bilgileri” dosyasını ve “RUMUZ”unuzdan oluşan “Öykü Dosyası”nı iki ayrı ek şeklinde mailinize iliştiriniz.
5.Her iki dosyanın, iki ayrı ek şeklinde ama tek bir mail ile gönderilmesini sağlayınız.
6.Bu iki belgenin iliştirildiği maili sdurukoglu@gmail.com adresine gönderiniz.

KİMLİK BİLGİLERİ

KATILIMCININ

Adı Soyadı

Rumuzu

Mesleği

Yaşı

Cinsiyeti

e posta adresi

Posta adresi

Telefon Numarası

YARIŞMA KURALLARINI ve BASIM, YAYIM VE TELİF HAKLARININ DEVRİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEYİ İLGİLİ MENÜLERDEN OKUDUM. KOŞULLARI KABUL EDİYORUM. (Yarışmaya katılanlar koşulları kabul etmiş olurlar.)

İLETİŞİM
E POSTA:sdurukoglu@gmail.com

ADRES:İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Elazığ Yolu 15. km. 44280 MALATYA