3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu

3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu

Kurulduğu günden beri Türkiye’deki sayıları her geçen gün artan Uluslararası Öğrencileri ve dünyada yükselen trend olarak Uluslararası Öğrenciliği misyonunun, vizyonunun ve çalışmalarının temel meselesi eden Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu-UDEF kendisini hem bu olgunun sonucu hem onun sürekliliğinin devinimi olarak görmektedir. Uygulama ve teoride gelişmekte olan bu süreç devlet ve sivil kurumları adına yabancı kalamayacakları yeni fırsatlar ve sorunlar barındırmaktadır. Bu sebeple 14-15 Ekim 2017 tarihlerinde sahadaki deneyimleri, devlet politikaları ve uygulama pratiklerini hem de sürecin akademik altyapısını ele alacak, çözümler getirecek ve perspektifler önerecek çalışmalar için Necmettin Erbakan Üniversitesiyle işbirliği içinde Konya’da III Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu düzenlenecektir.

Uluslararası Öğrencilik – Beklentiler, Sorunlar, Stratejiler olarak belirlenen ana tema şimdiye kadar ağırlıklı olarak sosyoloji, antropoloji, psikoloji, ekonomi, siyaset ve uluslararası ilişkiler bilimlerinin standart araştırma konusu olmasının ötesine taşıma amacıyla sempozyum kurulu, yeni bakış açıları sunacağı inancıyla ilahiyat, dil ve edebiyat bölümleri gibi farklı alanlarda çalışmalar yürütenlerin de bu olguyu kendi disiplinleri çerçevesinde ele almaları için tüm akademisyenlere, akademik çalışmalar yürüten araştırmacılara çağrıda bulunmaktadır.

Bu minvalde III Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu alt başlıkları aşağıdaki gibidir. 

 • Uluslararası Öğrenciler ve Algı
 1. Türkiye’deki Afrika ve Afrikalı Algısı ve bunun Afrikalı Öğrenciler açısından yarattığı sorunları
 2. Güncel Siyasi Olaylar ve Uluslararası Öğrenci Mağduriyetleri
 3. Üniversitelerde Uluslararası Öğrenci Algısı
 4. Uluslararası Öğrencilere Göre Türkiye Algısı
 • Eğitim Süreci
 1. Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’yi Tercih Etmedeki Motivasyonları
 2. Dil Eğitimi ve Bu Süreçte Yaşanan Sorunlar
 3. Oryantasyon Süreçleri- Mevcut Yaklaşımlar, Uygulanan Programlar ve Perspektifler
 4. Eğitim sürecinde uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar veya eğitimden memnuniyet düzeyleri
 5. Adaptasyon Süreci- Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 6. Eğitimin tamamlanmasından sonraki aşamada öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar (Türkiye’de kalma izinleri, istihdam, vs.)
 • Uluslararası Öğrencilik ve Altyapı- Mevcut Durum, Sorunlar, Perspektifler
 1. Barınma Sorunları
 2. Staj, Uzmanlık ve Çalışma İzni Sorunları
 3. Oturum Hakkı, Süreci ve Bu Süreçte Karşılaşılan Sorunlar
 4. Sağlık Hizmetleri ve SGK Sorunu
 5. Yurtdışı Tanıtım Faaliyetler- Örnekler, Eksiklikler ve Perspektifler
 • Uluslararası Öğrencilik Politikası- Geçmiş, Bugün ve Gelecek
 1. Avrupa’da Uluslararası Öğrencilik Politikaları
 2. Uluslararası Öğrencilikte Öne Çıkan Ülkeler – Politikaları, Uygulama Pratiği, Bürokrasi ve STK’da Teşkilatlanma Yapılanmaları
 3. Medeniyetimizde Sınırlar Ötesi Eğitim-Rihle
 4. Doğu-Batı Dikotomisinde Medeniyetler Etkileşimi Aracı Olarak Eğitim- Dün ve Bugün
 • Bir Sermaye Olarak Uluslararası Öğrenciler
 1. Beyin Göçü ve Uluslararası Öğrencilik
 2. Kamu diplomasisi ve Uluslararası Öğrencilik
 3. Uluslararası Eğitimin Ülke Ekonomisine Katkıları- Perspektifler, Dünya Geneli Karşılaştırmalar
 • Göçler ve Uluslararası Öğrencilik
 1. Suriyeli Mülteciler ve Eğitim
 2. Unutulmuş Misafirler – Orta Asyalı Göçmenler, Sığınmacılar ve Mülteciler ve Çocukları
 3. İlkokuldan Üniversiteye Türkiye’de Uluslararası Öğrencilik

Bildiri dili Türkçe veya İngilizcedir. Yollanacak bildiri özetlerinde zorunlu olmadıkça şekil, tablo, formül, resim, sayfa numarası yer almamalı ve bildiri özetleri 250-300 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelimeler 3-5 adet ve İngilizce ve Türkçe olmalıdır. Sayfa düzeni dikey, A4 boyutunda ve kenar boşluklar 2,5 santim olmalı. Metin tüm bir buçuk satır aralığı ile “12 punto”, “iki yana yaslı” ve “Times New Roman” yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Yazarların isimleri ana başlığın altına “ortalı”, “Times New Roman”, “12 punto”, “kalın-italic” ve “sadece baş harfleri büyük” olarak belirtilmelidir. Kişilerin unvanları, iletişim adresleri ve kurumları dip not olarak (“9 punto” ve “Times New Roman”) belirtilmelidir.

Bildiri özetleri, symposium@udef.org.tr mail adresine gönderilecektir.

Sempozyum web sitesi için tıklayınız