3. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi

3. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler KongresiüüDeğerli Genç Akademisyenler,

Lisansüstü eğitimin, günümüz dünyasında sadece meslekî formasyon kazandırmanın ötesinde evrensel değerlerle beslenen ve bu birikimin zenginleşmesine katkı sunan bireyler yetiştirilmesinde büyük bir rolü bulunmaktadır. Lisansüstü eğitim, genç kuşaklara çağın gerektirdiği akademik donanımları kazandırma, entelektüel birikim yapma ve yeteneklerini keşfedip geliştirme fırsatı sunmaktadır.

Yükseköğretimin büyük bir hızla uluslararasılaştığı günümüzde Türkiye dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapmakta ve uluslararası öğrencilerin çekim merkezi haline gelmektedir. Her yıl kendi hesabına ülkemizde öğrenim görmeye gelen binlerce uluslararası öğrencinin yanı sıra her yıl yaklaşık beş bin uluslararası öğrenci Türkiye Bursları kapsamında ülkemize lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmeye gelmektedir.

Dünyanın dört bir yanından ülkemize eğitim için gelen uluslararası öğrencilerin akademik donanımlarının artırılması, entelektüel birikimlerine katkı yapılması ve kendilerini geliştirme fırsatları sunulması önemli görülen hususlar arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, uluslararası öğrenciler için hâlihazırda yürütülen faaliyetlere ek olarak ülkemizde Sosyal Bilimler alanında öğrenim gören Uluslararası lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarını sunabilecekleri, bilgi paylaşımında bulunabilecekleri, çeşitli atölyeler ve farklı etkinliklerle ortak çalışmalar üretebilecekleri bir akademik ortamın temin edilmesi amacıyla “1. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi” 16-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara’da, 2. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi 29-30 Nisan 2016 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilmiştir.

Anılan kongreye öğrenciler ve akademik camia tarafından beklentilerin üzerinde gösterilen ilgi ve kongreye katılma isteği bundan sonra her yıl sosyal bilimlerin farklı alanlarında özelleştirilerek belirli alan, konu, bölge veya ülke bazında Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenmesi tasavvurunu desteklemiştir.

3. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi 2-3 Aralık tarihleri arasında İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecektir. Kongrenin teması “Çatışma Bölgeleri ve Çözüm Arayışları” olacaktır. Ayrıca Kudüs başlıklı özel bir oturum gerçekleştirilecek olup, Kudüs ile ilgili çalışmalar öncelenecektir. Kongrede Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, İnsan Hakları, Diaspora, Göç, Mülteciler, Edebiyat, Felsefe, İletişim, Hukuk, Sosyal Politikalar alanlarının yanı sıra sosyal bilimlerin diğer bilim dallarına ait bildiriler kabul edilecektir.

Değerli katkılarınızı bekliyoruz.

Bildiri Konu Alanları
3.Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi’nde sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinde tarihsel ve güncel konuları ele alan bildiriler sunulabilecektir.
Bildiri Konu Alanları*
Antropoloji (sosyal ve kültürel), Coğrafya, Edebiyat, Eğitim bilimleri, Ekonomi, Felsefe, Filoloji, Hukuk, İktisat, İletişim bilimleri, İnsan hakları, İşletme, Psikoloji, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Tarih, Teoloji, Uluslararası ilişkiler

*3. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi’nde “Kudüs” özelinde sunumlardan oluşan müstakil bir oturum da düzenlenecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER
30 Eylül 2017 – Son Özet Gönderim Tarihi
10 Ekim 2017– Kabul Edilen Özetlerin İlanı
5 Kasım 2017 – Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi
20 Kasım 2017 – Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
25 Kasım 2017 – Kongre Programının İlanı
2-3 Aralık 2017 – Kongrenin Düzenlenme Tarihi

BİLİM KURULU
Abdulkadir Macit, Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Berat Açıl, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bünyamin Bezci, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü
Erkan Karabekmez, Dr., Üsküdar Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Fatih Yiğit, Yrd. Doç. Dr., Medeniyet Üniversitesi, İşletme Bölümü
Hamdi Çilingir, Dr., İlmi Etüdler Derneği
İbrahim Halil Üçer, Yrd. Doç. Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Bölümü
İhsan Kahraman, Prof.Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Rektör
İsmail Hakkı Kadı, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü
Lütfi Sunar, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Mahmut Hakkı Akın, Doç. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Muhammed Hüseyin Mercan, Dr., Erciyes Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Necmettin Kızılkaya, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü
Nihat Erdoğmuş, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü
Rahile Kızılkaya Yılmaz, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Serhan Afacan, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü
Süleyman Güder, Yrd Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Taha Eğri, Dr., Kırklareli Üniversitesi, İktisat Fakültesi
Teyfur Erdoğdu, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Yusuf Alpaydın, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Yusuf Ziya Gökçek, Dr., Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

İLETİŞİM
İlmi Etüdler Derneği

Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi, Açık Türbe Sk. No:13, Üsküdar/İstanbul

(0216) 310 43 18

uokongresi@turkiyeburslari.gov.tr