3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

Değerli bilim insanları; Kongremizin üçüncüsünde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ulusal ve Uluslararası düzeyde katılımların olması alanında uzman bilim insanlarının tartışma ve görüş alışverişi yaparak alana katkı sağlayacak bilimsel eserlerin literatüre kazandırılması konusunda gösterilen ilgi, alaka ve özveriye yürekten teşekkür ederiz. Kongremiz Çanakkale 18 Mart Üniversitesinin Katkı ve Desteği ile İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneğinin organizasyonuyla gerçekleştirilmektedir. Üçüncüsü düzenlenen kongremizde sözel ve poster olarak sunulan bildiriler aşağıdaki alan dergilerimizin yayın ve kabul şartlarına göre düzenlenerek ilgili dergilerin web sitelerine yüklenmesi durumunda yine ilgili dergi editörlerinin değerlendirmesi ve hakem sürecine tamamlayarak yayınlanma hakkını sağlayan çalışmalar ilgili dergiler de yayınlanacaktır. Çalışmaların yayınlanması konusundaki tek taraflı yetki ilgili dergilerin editörleri ve yöneticileridir. Kongremizde sunulan bildirilerin bu dergilerde yayınlanmasına yönelik kesin bir durum söz konusu değildir. Yayınlanmaya uygun ve hakem sürecini tamamlayan çalışmalar yayınlanma hakkına sahip olacaktır. Şimdiden göstermiş olduğunuz anlayışa teşekkür ederiz.

Değerli Bilim İnsanları;

Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongremizin bu buluşmasında yine başta mühendislik alanlarına dair tüm disiplin dalları, mimarlık ve tasarım alanlarına yönelik konulara yer vereceğiz. Her buluşmamızda alana ve literatüre katkı sağlayan çalışmaları siz bilim insanlarıyla buluşturmaktan keyif almakta ve mutluluk duymaktayız. Bir önceki buluşmamızda bizleri yalnız bırakmayan ve çalışmalarımızı takdir eden katılımcılarımıza da yürekten teşekkür ediyoruz. Kongremiz yine Kocaeli Wellborn Hotelde İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneğinin katkılarıyla gerçekleştirilecektir. Kongremizin üçüncü buluşmasında farklı disiplinlerden gelen çalışmaların yine mühendislik, mimarlık ve tasarım alanlarıyla buluşmasına ve bu alanların birbiriyle olan ilişkilerine de değinmek istemekteyiz. Özellikle ürün pazarlaması, ar-ge ve teknoloji yönetimi, iş güvenliği ve çalışan sağlığı, kamusal uygulamalar, fikri sınai haklar, marka tescilleri, patent ve ekonomik ilişkiler konusundaki çalışmaları da kongremizde görmek istiyoruz. Ayrıca ulusal ve uluslararası teknoloji politikaları konusundaki çalışmalarında kongremizde yer almasından mutluluk duyacağız. Bilimin evrensel olduğu ilkesine inanarak, farklı birçok alandan çalışmanın özellikle günümüz ve gelecek teknolojilere uygun olarak tasarımı, üretimi, ekonomik boyutu, pazarlaması, yönetimi ve uygulamaları gibi alanlardan çalışmaların kongremizde yer alması hem farklı bilim dallarının birbiriyle olan ilişkisini hem de katılımcıların diğer disiplinlerden edinmesi gereken bilgileri sunmak amacındayız. Umudumuz her katılımcı ve kongremizi takip eden bilim ve iş dünyasının kıymetli insanlarının verim alması, fayda yaratması ve alana katkı sağlamasıdır. Şimdiden tüm destek, katılım ve önerileriniz için teşekkür ediyor, kongremizde görüşmek üzere tüm bilim ve iş dünyasının kıymetli insanlarına saygılarımızı sunuyoruz.

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

Kongre Eş Başkanları
Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU – Prof. Dr. Sevil YÜCEL – Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

KONULAR
Atmosfer ve Meteoroloji Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Biyomühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Diğer Mühendislik Dalları
Elektrik ve Elektronik
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım
Mühendislik ve Ekonomi Yönetimi
Fizik Mühendisliği
Gemi Mühendisliği
Geoteknik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı
İç Mimarlık ve Tasarım
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Lif ve Kağıt Teknolojisi
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Matematik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme
Mimarlık
Moleküler ve Genetik
Nükleer Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Petrol Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Tekstil Bilimleri Mühendisliği
Yer Bilimleri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İşletme Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği

KONGRE TARİHİ 04-05 MAYIS 2018

Kayıt Başlangıç Tarihi 30.05.2017

Bildiri Özeti Gönderim Başlangıç Tarihi 30.05.2017

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi 01.05.2018

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Son İlan Tarihi 02.05.2018

(Kabul edilen bildiriler sistemde “SIRADA” ibaresiyle görülmektedir)

Kayıt ve Ödeme Bitiş Tarihi 02.05.2018

Kongre Tarihi 04.05.2018 – 05.05.2018

Kongre Dili Türkçe ve İngilizce

http://www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org/