3. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi

“3.Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi” 01 – 04 Kasım 2012 tarihleri arasında Marmaris Grand Yazıcı Mares Otelde düzenlenecektir.

Kongremizde sektörün tüm paydaşlarının buluşması, arıcılarımızın teorik bilgi edinmelerinin yanı sıra uygulama ile ilgili konularda da deneyimlerini artırmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla konaklama ağırlıklı bir katılım sağlayarak, Türkiye ve Muğla arıcılığının teknik ve ekonomik sorunlarını, konularında uzman ulusal ve yabancı kurum yetkilisi ve akademik kariyer sahibi kişilerin katılımı ile tartışma ve fikir paylaşımına açık bir kamp havası yaratması hedeflenmektedir.

3. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi’nde sözlü ve poster bildiriler sunulacaktır. Bildiriler, Kongre Bilim Kurulunun değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Önceki kongrelerden farklı olarak, bu kongremizde ilave olan diğer bir kısım ise, küçük çalışma ve tartışma gruplarıdır. Öğleden önceki bölümde ana toplantı salonunda bilimsel konular sunulacak ve yemek arasından sonra başlayacak olan ikinci bölümde, küçük salonlarda aynı anda farklı konular interaktif şekilde tartışılacaktır. Bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, özel sektör temsilcileri, banka temsilcileri katılımı ile sorunlar ve çözüm önerileri sunulacaktır.

Kongre düzenleme kurulunun daveti ile Muğla ili Arı Yetiştiricileri Birliğinde, tüm sektör paydaşları bir araya gelerek, kongrenin genel esaslarını değerlendirmiştir. Kongrenin bilimsel içeriği ve çalışma/ tartışma gruplarının konuları için tüm katılanların fikirleri alınmıştır. Düzenleme kurulu, kongrenin bilimsel programını ve çalışma/tartışma gruplarının konularını belirlerken, sektör paydaşları ile yapılan toplantı notlarını titizlikle değerlendirecektir. Bununla birlikte arıcılık sektörü konusunda faaliyet gösteren firmaların ürünlerini ve çalışmalarını tanıtabilecekleri stantların açılması için yaklaşık 750 metrekarelik kapalı sergi alanı sağlanacaktır. Yurtdışından önemli sayıda stant ve kongre katılımı beklenmektedir.

Ülkemiz arıcılığı ve arıcılarının teknik ve ekonomik sorunları ile çözüm yollarının tartışılacağı, Muğla Çam Balının ulusal/uluslararası düzeyde tanıtılacağı 3. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi’ne destek vermenizden ve katılmanızdan mutluluk duyacağımızı bildirir, saygılar sunarım.

Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Mustafa IŞILOĞLU
Muğla Üniversitesi Rektör Yardımcısı

BİLDİRİ KONULARI
ARICILIK SEKTÖRÜ, EKONOMİK SORUNLAR, YAPI VE ANALİZ
• Ülkemizdeki arıcılık işletmelerinin ekonomik yapı analizi, verilen desteklerin değerlendirilmesi, diğer üretim dalları ile karşılaştırılması.

• Ülkemizdeki bal pazarında üretici ve tüketici fiyatlarının karşılaştırılması, fiyatların bal tüketimine etkisi.

• Ülkemiz tarımında arıcılığın yeri ve ülke ekonomisine katkısının araştırılması. Diğer tarım ürünlerindeki verimliliğe arıcılığın katkıları.

• Sözleşmeli arıcılık modellerinin gerek üretici açısından gerekse sanayiciler açısından değerlendirilmesi.

ARI ISLAHI, IRK VE EKOTİP SORUNLARI, ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
• Arıcılıkta ıslahın önemi, verimliliğe katkıları ve bölgesel arılarımızın ıslah edilmesinin ekonomik katkıları.

• Ana arı üretiminin koloni verimliliği açısından önemi, Ülkemizde ana arı üretim işletmelerinin durumu, Ülke arıcılığını bekleyen tehlikeler ve alınması gereken önlemler.

• Damızlık ana arı üretimi ve damızlık ana arı işletmelerinin kuruluşu.

ÜRETİM KAYNAKLARI VE VERİMLİ KULLANIM

• Muğla çam balı ve farklı orijinli çiçek ballarının kimyasal içerikleri ve biyoaktif bileşenlerinin araştırılması.

• Çam pamuklu koşnili Marchalina hellenica’nın kızılçam ağaçlarına olan etkileri, çam balı üretim sahalarında uygulanacak özel ormancılık teknikleri

• İklimin böcek populasyonu ve çam balı verimi üzerine etkileri

KOLONİ YÖNETİMİ TEKNİKLERİ, ÜRETİM VE VERİMLİLİK ARTIŞI

• Çam balı üretimindeki verimin arttırılması için kovanlar ve koloniler üzerine yapılacak çalışmalar.

• Çam balı üretimi için doğru zamanın belirlenmesi ve bunun koloni yaşamı ve verimliliği üzerine etkisi.

ARI ÜRÜNLERİ, ÜRETİM, TÜKETİM VE HİJYEN
• İyi tarım uygulamaları çerçevesinde ülkemizde bal üretimi: Organik Arıcılık, Gıda güvenliği açısından ülkemizdeki arıcılık işletmelerinin durumunun araştırılması. Güvenli gıda üretimi konusunda üreticilerin ve kamunun alması gereken önlemler.

• Arı Sütü, propolis ve polen üretim teknikleri ve verimlilik.

• Bal ve Propolisin yeni kullanım alanlarının araştırılması, Arı zehiri tanıtımı ve kullanım alanları.

• Arı sütü, polen ve propolisin işlenmesi, saklanması ve insan sağlığına katkıları.

ARI SAĞLIĞI, SAVAŞIM YÖNTEMLERİ VE KALINTI SORUNLARI

• Arı sağlığı ve sağlıklı arı yetiştiriciliği konusunda alınması gereken önlemler.

• Arı hastalık ve zararlıları; savaşım yöntemleri; üreticiler, birlikler ve kamu kuruluşları tarafından alınması gereken önlemler.

• Varroa mücadelesi ve program oluşturulması.

SEKTÖRÜN ALET VE EKİPMAN SORUNU, ÜRETİM VE VERİMLİLİĞE ETKİSİ
• Bal mumu ve Bal peteğinin tanımlanması. Bal peteğinin arıcılık sektörü açısından önemi.

• Ülkemizde balmumu ve temel petek üretim sektörünün analizi, mevcut sorunlar ve alınması gereken önlemler.

• Ülkemizdeki değişik kovan tiplerinin koloni gelişimine ve verimliliğe etkilerinin araştırılması.

KONGRE YERİ
Grand Yazıcı Mares Otel, Pamucak Mevkii İçmeler-Marmaris / MUĞLA

KONGRE TARİHİ
01-04 Kasım 2012

KONGRE DİLİ
Kongre Türkçe ve İngilizce yapılacak olup, similtune çeviri yapılacaktır.

ULAŞIM
Marmaris İçmeler bölgesinde yer almaktadır. Ulaşım karayolu ve havayolu ile mümkündür. Kongre merkezi Dalaman havaalanına 90 km, Bodrum havaalanına 150 km uzaklıktadır.

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Muhsin DOĞAROĞLU
Trakya Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Emekli

Prof. Dr. Levent AYDIN
Uludağ Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa AVCI
Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi

Doç. Dr. M. Emin DURU
Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi

Doç. Dr. Halil YENİNAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Aslı ÖZKIRIM
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi

E mail : [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin