3. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi

Değerli Katılımcılar,

“3. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi” Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği ve Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu tarafından 03-07 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecektir.

Kongremiz Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiş. Ayrıca Türk Toraks Derneği, Türk Biyokimya Derneği, Adli ve Klinik Toksikoloji Derneği, İşyeri Hekimleri Derneği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet ve Eğitim kurumları Derneği, İş Güvenliği Uzmanları Derneği, İş Hijyeni Laboratuvarlar Derneği, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İşletmecileri Derneği ve birçok kurum ve kuruluş kongremize destek vermiştir.

1. Uluslararası Meslek Hastalıkları Kongresi 27 – 29 Mart 2017 tarihleri arasında 16’sı yabancı, 7’si kurslarda eğitimci olmak üzere toplam 64 konuşmacı, 41 kurs katılımcısı, 279’u kamu ve 137’si özel sektörden olmak üzere 521 katılım gerçekleşmiştir. Kongre boyunca 11 ana oturum, 4 sözel bildiri oturumu, 2 konferans, 2 workshop ve 2 kurs düzenlenmiştir.

2. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi 04 – 08 Mart 2018 tarihleri arasında 15’i yabancı, 51’i yerli olmak üzere toplam 65 konuşmacı, 100 kurs katılımcısı, 255’i kamu ve 115 özel sektörden olmak üzere 601 katılım gerçekleşmiştir. Kongre boyunca 13 ana oturum, 6 Sözel Bildiri Oturumu, 3 Konferans, 1 Panel, 1 Workshop ve 1 kurs düzenlenmiştir. Kongremiz düzenleme kurulunca toplam 135 bildiri seçilmiştir. Bunların 68’i sözel ve 67’si poster bildiridir.

Kongrelerde mesleksel ve çevresel hastalıklar kapsamında; mevcut sorunlar, güncel gelişmeler, dünyada uygulama modelleri, hukuksal boyut, tıbbi yaklaşım, halk sağlığı prensipleri, yeni model tasarımları ve hastalıkların tespitinde yeni yaklaşımlar tartışılmıştır.

2019 yılında düzenlenecek olan kongremizin ana teması ise ‘’Risk Faktörleri ve Riskli Sektörler’’ olacaktır. Bu kapsamda tarım, inşaat, ulaşım, maden sektörlerine ağırlık verilmesi planlanmaktadır. Bilindiği gibi, hayvancılık ve ormancılığı da içeren tarım sektörü dünyada ve ülkemizde ikinci ana sektör olup, hastalık ve erken ölümler açısından tehlikeli/en tehlikeli iş kollarından biridir. Travmatik ölümler sıklıkla maden, tarım ve inşaat sektörlerinde meydana gelmekte ve trafik kazaları, düşmeler, endüstri araçlarının kazaları, darbeler ve elektrik çarpmaları şeklinde gerçekleşmektedir. Aynı zamanda, karayolları taşımacılığındaki trafik kazaları da dünyada işle ilgili yaralanma, sakatlık ve ölümün önde gelen nedenidir. ILO ve DSÖ tarafından yapılan tahminlere göre yıllık 250 milyon işe bağlı yaralanma ve buna bağlı 330 bin ölüm gerçekleşmektedir.

2019 yılında OSGB’lerin ve işyeri hekimlerinin sahada güçlendirilmesine yönelik konulara ağırlık verilmesi planlanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu verileri incelendiğinde meslek hastalıkları bildirimine dair çok ciddi sorunlar yaşandığı görülmektedir. Bu konunun çözümüne ilişkin öneriler, çalışan sağlığı yanı sıra, toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyan mesleksel ve çevresel risklerin kontrolü tartışılacaktır.

Bu düşünceler ışığında; 03 – 07 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan 3. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi’nde sizleri aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Muhsin AKBABA
Kongre Başkanı

Prof. Claudio COLOSIO
Kongre Eş Başkanı