3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak 01-03 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenleyeceğimiz 3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu’nun ana teması “Dijitalleşen Dünyada İletişim Alanındaki Yönelimler” olarak belirlenmiştir. Hem ulusal hem de uluslararası alanda birbirlerinden farklı deneyim ve birikimlere sahip akademisyen ve uygulamacıların katılımı ile gerçekleştirilecek olan sempozyumda dijitalleşen dünyada iletişimalanı farklı geleneklerden gelen değişik bakış açılarıyla derinlemesine ele alınıp incelenecektir. Disiplinlerarası bir alan olan iletişimin dijital dünya odaklı ele alınması ve konu ile ilgili soru ve sorunların tartışılarak alana kuramsal katkılar sağlanması hedeflenmektedir. Dijital iletişime ilgi duyan akademisyenler ve uzmanları bir araya getirmeyi hedefleyen ve geleneksel hale gelmesi planlanan 3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu’na katılımlarınızı bekleriz.

Prof. Dr. Ahmet AYHAN
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Dil: Sempozyuma Türkçe ve İngilizce bildiriler kabul edilecektir. Peter LangGmbhInternationalerVerlag der Wissenschaften tarafından basılacak olan Uluslararası tam metin kitabında yer almak üzere değerlendirilecektir. Ayrıca bu kitapta yer alacak bildirilerin İngilizce olarak yazılması gerekmektedir. Akdeniz İletişim Dergisi ise sempozyuma özel sayısında Türkçe ve İngilizce metin kabul etmektedir.

Katılım Sertifikası ve Özet Kitapçığı: Katılımcılara sunumlarının ardından katılım sertifikası verilecektir. Sempozyuma katılan tüm bildirilerin özeti “Sempozyum Özet Kitapçığında” yayımlanacaktır.

Web Sitesi: http://ims.akdeniz.edu.tr

E-Posta Adresi: mediastudies2018@gmail.com
Sergi için E-Posta Adresi: mediastudies.exhibition2018@gmail.com