3. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin ortaklaşa düzenleyecekleri “Yeni Medya ve İletişim” başlıklı “3. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu”, 27- 28 Mayıs 2015 tarihlerinde Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

Sempozyum, ulusal ve uluslararası alanda iletişim eğitimi alan lisans ve lisansüstü öğrencilerini bir araya getirerek, öğrencilerin disiplinlerarası bir yaklaşımla iletişim ve yeni medya kavramlarıyla ilişkili konular bağlamında, hem teorik hem de pratik çalışmalarını sunabilecekleri bir ortam hazırlamayı hedeflemektedir. Bilgi paylaşımında bulunabilecekleri sempozyumda, aynı zamanda fotoğraf sergisi, kısa film gösterimi ile ödüllü halkla ilişkiler ve reklam projeleri de yer alacaktır. Küresel olanla yereli ortak bir noktada buluşturması bakımından önem taşıyan ve “Yeni Medya” temasıyla düzenlenecek bu sempozyum, farklı kültürleri kaynaştırmayı amaçlamaktadır.

İletişim çalışmaları, bireyin ve toplumun merkezde konumlandırıldığı ekonomik, politik, tarihsel, kültürel ve sanatsal boyutları içerdiğinden disiplinlerarası bir alan olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda, “3. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu”, sosyal bilimler alanındaki disiplinlerle iletişim bilimi arasında bağlamsal ilişki kurabilen, özgün ve alana katkıda bulunabilecek lisans ve lisansüstü öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesine pencere aralamaktadır.

Öğrenciler, “Yeni Medya” temasından yola çıkarak, iletişim bilimi içerisinde kendi alanlarıyla ilişkilendirdikleri ve geliştirdikleri bildirilerinin yanı sıra, fotoğraf, ödüllü kısa film, reklam ve halkla ilişkiler projeleriyle de sempozyuma katılabileceklerdir. Sempozyuma katılım ücretsiz olup ulaşım, konaklama ve sosyal etkinlik programı çerçevesinde yer alan fotoğraf, film ve projelere ilişkin materyallerin temini, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanacaktır.

Konu Başlıkları
Yeni medya ve etik
Yeni medya ve medya okuryazarlığı
Yeni medya ve halkla ilişkiler
Yeni medya ve gazetecilik
(Yeni medya ve yurttaş gazeteciliği)

Yeni medya ve siyaset
(Yeni medya ve kamusal alan, Yeni medya ve demokrasi, Yeni medya ve siyasal iletişim)

Yeni medya ve reklam
Yeni medya ve sinema
Yeni medya ve radyo-televizyon
Yeni medya ve görsel iletişim
Yeni medya ve kişilerarası iletişim
Yeni medya ve pazarlama
Yeni medya ve kültür
(Yeni medya ve dil)

Yeni medya ve yasal düzenlemeler
(Yeni medya ve telif hakları, Yeni medya ve suç)

Yeni medya ve ekoloji
Yeni medya ve toplumsal hareketler
(Yeni medya ve sosyal psikoloji)

Yeni medya ve toplumsal cinsiyet
20- Yeni medya ve çocuk/gençlik
21- Yeni medya ve gündelik yaşam
(Yeni medya ve moda)

22- Yeni medya ve sivil toplum
23- Yeni medya ve mizah
24- Yeni medya ve kurumsal iletişim/yönetim
25- Yeni medya ve küreselleşme/ küresel politikalar

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Göndermek İçin Son Tarih : 23 Ocak 2015

Kabul Edilen Özetlerin İlanı : 06 Şubat 2015

Tam Metin Göndermek İçin Son Tarih : 03 Nisan 2015

Sempozyum Tarihi : 27-28 Mayıs 2015

 

İletişim
Sempozyum Sekretaryası

Adres: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, 35100, Kampüs, Bornova – İzmir

Tel: +90 232 388 48 37

Faks: +90 232 388 67 58

İnternet: http://community.ege.edu.tr

E-Posta: community@mail.ege.edu.tr

Facebook: https://www.facebook.com/CommUnitySymposium

Twitter: https://twitter.com/communitysymp

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.