3. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

3. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Değerli bilim insanları; Kongremizin üçüncüsünde buluşmanın mutluğunu yazıyoruz. Ulusal ve Uluslararası düzeyde katılımların olması alanında uzman bilim insanlarının tartışma ve görüş alışverişi yaparak alana katkı sağlayacak bilimsel eserlerin literatüre kazandırılması konusunda gösterilen ilgi, alaka ve özveriye yürekten teşekkür ederiz. İkincisi düzenlenen kongremizde sözel ve poster olarak sunulan bildiriler aşağıdaki alan dergilerimizin yayın ve kabul şartlarına göre düzenlenerek ilgili dergilerin web sitelerine yüklenmesi durumunda yine ilgili dergi editörlerinin değerlendirmesi ve hakem sürecine tamamlayarak yayınlanma hakkını sağlayan çalışmalar ilgili dergiler de yayınlanacaktır. Çalışmaların yayınlanması konusundaki tek taraflı yetki ilgili dergilerin editörleri ve yöneticileridir. Kongremizde sunulan bildirilerin bu dergilerde yayınlanmasına yönelik kesin bir durum söz konusu değildir. Yayınlanmaya uygun ve hakem sürecini tamamlayan çalışmalar yayınlanma hakkına sahip olacaktır. Şimdiden göstermiş olduğunuz anlayışa teşekkür ederiz.

KONGRE ANA KONULARI

İLETİŞİM
EDEBİYAT
MÜZİK
SAHNE SANATLARI ve TİYATRO

İLEŞİTİM ve EDEBİYAT ALT KONULARI

Alman Dili ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı
Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği
Batı Dilleri Edebiyatı
Bulgar Dili ve Edebiyatı
Fars Dili ve Edebiyatı
Gazetecilik
Halkla İlişkiler
Kore Dili ve Edebiyatı
Reklamcılık ve Tanıtım
Sağlık İletişimi
Sinoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Uygulamalı Dilbilim
İletişim
İletişim Tarihi
İsponyol Dili ve Edebiyatı
Amerikan Dili ve Edebiyatı
Araştırma Yönetmeleri
Basın Yayın Tekniği
Doğu Dilleri Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
Görsel İletişim ve Tasarımı
Hungaroloji
Kişilerarası İletişim
Radyo ve Televizyon
Rus Dili ve Edebiyatı
Sinema
Spor İletişimi
Uluslararası İlişkiler
Yeni Medya
İnternet ve Sosyal Medya
İletişim Bilimleri
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
Reyting
İletişim Hukuku
İletişim Ekonomisi
Sağlık ve İletişim
Tarih
Arkeoloji
Antropoloji
Sosyoloji
Psikoloji
Kültür
Dünya Dillerile
Mütercim Tercümanlık
Bilişim Hukuku
Hukuk
Teknoloji Yönetimi
İletişim ve Mühendislik

MÜZİK SAHNE SANATLARI ve TİYATRO ALT KONULARI

Bando Şefliği
Diğer Müzik Alanları
Halk Dansları
Koreoloji-Koreografi
Müzik Animasyon
Müzik Psikometri
Müzikoloji
Opera
Sahne Sanatları
Tiyatro
Türk Halk Müziği
Batı Müziği
Etnomüzikoloji
Opera ve Ses Eğitimi
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Korrepetisyon
Müzik Eğitimi
Müzik Tarihi
Oda Müziği
Piyano
Teori ve Kompozisyon
Türk Sanat Müziği
Telif Hakları
Müzik Sektör Sorunları
Müzik Ekonomisi
Sağlık ve Müzik
Sanat Tarihi

http://www.iletisimedebiyatmuzikkongresi.org