3. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

3. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Değerli bilim insanları; Kongremizin ikincisinde buluşmanın mutluğunu yazıyoruz. Ulusal ve Uluslararası düzeyde katılımların olması alanında uzman bilim insanlarının tartışma ve görüş alışverişi yaparak alana katkı sağlayacak bilimsel eserlerin literatüre kazandırılması konusunda gösterilen ilgi, alaka ve özveriye yürekten teşekkür ederiz. İkincisi düzenlenen kongremizde sözel ve poster olarak sunulan bildiriler aşağıdaki alan dergilerimizin yayın ve kabul şartlarına göre düzenlenerek ilgili dergilerin web sitelerine yüklenmesi durumunda yine ilgili dergi editörlerinin değerlendirmesi ve hakem sürecine tamamlayarak yayınlanma hakkını sağlayan çalışmalar ilgili dergiler de yayınlanacaktır. Çalışmaların yayınlanması konusundaki tek taraflı yetki ilgili dergilerin editörleri ve yöneticileridir. Kongremizde sunulan bildirilerin bu dergilerde yayınlanmasına yönelik kesin bir durum söz konusu değildir. Yayınlanmaya uygun ve hakem sürecini tamamlayan çalışmalar yayınlanma hakkına sahip olacaktır. Şimdiden göstermiş olduğunuz anlayışa teşekkür ederiz.

DAVET
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği tarafından üçüncüsünü düzenlediğimiz kongremizin İstanbul buluşmasını Kayaşehir Hilton Hotel’de gerçekleştireceğiz. Kongremizin bu buluşmasında iletişimin alanında yaşanan güncel sorunlar başta olmak üzere, edebiyat alanındaki gelişmeler ve geçmişten günümüze uzanan değerler üzerinde duracağız. Müziğin evrenselliği, güncel hali, sorunları ve toplumsal algı boyutu başta olmak üzere farklı birçok konuda müzik sorunlarına değinip çözüm önerilerinde bulunacağız. Sanat ve sahne sanatlarındaki mevcut durum, sanat ile icra edenlerin sorunları, uygulamalar ve günümüz toplum bireylerinin sanat ile sanatçıya bakış açısı başta olmak üzere yine sorunlarını ele alarak değerlendirmelerde bulunarak öneriler getireceğiz. Kongremiz iki gün sürecek olup yine bir birinden kıymetli çok sayıda bilim insanının katılımıyla bir arada olacağız. Öncelikle daha önceki buluşmalarımızda bizleri yalnız bırakmayarak her türlü katkı ve desteği sağlayan bilim kurulu üyelerine, düzenleme ve yürütme kurullarına yürekten teşekkür ediyoruz. Kongremizin tüm bilim insanlarına, dinleyici ve katılımcılar adına güzel ve faydalı geçmesini temenni ediyoruz.

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ali DUYMAZ

KONGRE EŞ BAŞKANLARI

Prof. Dr. Kazım Özkan ERTÜRK – Prof. Dr. Mustafa TALAS – Doç. Dr. Giray Saynur DERMAN

http://www.iletisimedebiyatmuzikkongresi.org/