3. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Değerli Akademisyenler,

15 Temmuz 2016 gecesi ülkemiz ve Türk Milletinin tarihine unutulmaz kara bir gece olarak geçmiştir. Bunun etkilerinin önümüzdeki uzun yıllar boyunca hissedileceği ortadadır. Yüce Milletimiz, demokrasisine ve iradesine sahip çıkarak bu alçak darbe girişimini engellemiş ve dünya tarihine bir destan daha yazıp hediye etmiştir. Bilindiği üzere, OHAL şartları altında bir çok organizasyonlar iptal edilmiş, kısıtlamalara gidilmiştir. İKSAD olarak bu alçak ve hain teröristleri en sert şekilde lanetliyoruz. Ayrıca, Başbakanlığımız bünyesinde demokrasi şehit ve gazileri için başlatılan yardım kampanyasına destek olmak üzere, her katılımcı için 5 TL ilgili hesaplara bağış yapma kararı almış bulunuyoruz. Bu minvalde, Ülkemizin normalleşme sürecine ve uluslararası algılamalara katkıda bulunmak için Kongremizi iptal etmeden devam etme kararı almış bulunuyoruz. “Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet!” parolası ile bu kongremizi Demokrasi Şehitlerimize atfediyoruz. Bu vahim olaylar sırasında yakınını kaybeden şehit ailelerinden kongre katılım ücreti alınmayacak ve masrafları enstitümüz tarafından karşılanacaktır.

Tarihten ekonomiye kadar sosyal bilimlerin hemen her alanından 350’ye yakın eser başvurusunun alındığı “2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi”ni 5-7 Mayıs 2016 tarihleri arasında Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nde icra etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kongremiz süresince 312 akademisyen tarafından 184 bildiri sunulmuştur. 12 temel disiplinde derlenen eserler, 4 farklı kongre kitabı altında 50 gün gibi kısa bir sürede yayınlanarak bilim dünyasının hizmetine sunulmuştur. Gösterdiğiniz ilgiye verdiğiniz emeklere çok teşekkür ederiz. Akademik dünyanın dinamik ortamında, bilim dünyasına katkı sağlamak için sizlerin desteklerinden aldığımız enerjiyle elimizden gelen gayreti göstermek azmindeyiz.

Kongrelerimize öğrenciler ve akademik camia tarafından beklentilerin üzerinde gösterilen ilgi ve kongreye katılma isteği, bundan sonra her yıl sosyal bilimlerin farklı alanlarını da kapsayarak farklı Uluslararası Üniversite ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde Sosyal Bilimler Kongresi düzenleme azmimizi desteklemiştir. 3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi 27-30 Ekim tarihleri arasında İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ve Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi işbirliğinde Antalya ilinde Club Hotel Sera’da düzenlenecektir.

15 Temmuz’da gerçekleşen hain darbe girişimi sebebiyle demokrasi kültürü ve tarihi ile alakalı çalışmalar öncelikli olarak değerlendirilecek ve özel bir oturum düzenlenecektir. Ayrıca, UNESCO tarafından 2016 yılının “Uluslararası Küresel Anlayış Yılı” olarak ilan edilmesi nedeniyle bütün sosyal bilimler alanlarında küresel anlayış açısından yaklaşım içeren çalışmalara öncelik tanınacaktır.

Bunun yanı sıra Kültürel Meseleler, Edebiyat, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, İnsan Hakları, Diaspora, Göç ve Mülteciler alanlarında gönderilen çalışmalara öncelik tanınacaktır.

Göç çalışmaları kapsamında “Göç’ün Gelecek Yüzyıla Etkileri” özelinde ve Küreselleşme çalışmaları kapsamında “Kutuplar, Derin Denizler ve Uzay” özelinde müstakil oturumlar düzenlenecektir.

Değerli katkılarınızı bekliyoruz.

Kongre Yürütme Kurulu

Ana Tema:Demokrasi ve Kültür
– Demokrasi ve Demokratik Toplumlar Özel Konuları
– Arkeoloji Ve Sanat Tarihi
– Tarım, Gıda Güvenliği Ve Kültürel Boyutları
– Bilgi ve Bilgi Yönetimi
– Coğrafya
– Çocuk Gelişimi ve Eğitim Kültürü
– Dil, Kültür ve Tarih Araştırmalarında Metodolojik Yaklaşımlar
– Din ve İnanç Sistemleri
– Eğitim ve Kültür
– Folklor (Halk Kültürü Araştırmaları)
– Halk İnançları
– Hukuk
– Kentleşme, Mimarlık Ve Kentsel Planlama
– Medya ve İletişim
– Mutfak Kültürü, Beslenme Kültürü
– Sağlık, Yaşam ve Yaşlanma Kültürü
– Siyasal Kültür
– Spor Kültürü
– Tarih
– Türk Dili

2. Ana Tema: Turizm

– Sağlık Turizmi
– Turizm ve Somut Kültürel Miraslar
– Türkiye ve Dünya Turizm Ekonomisi
– Alternatif Turizm Uygulamaları
– Altyapı, Üstyapı ve Ulaşım İle İlgili Gelişmeler
– Destinasyon Rekabetçiliği
– Eğlence, Animasyon ve Rekreasyon İle İlgili Gelişmeler
– Gastronomi ve Mutfak Sanatları
– Seyahat ve Turizm İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri
– Sürdürülebilir Turizm
– Turistik Ürün ve Hizmetler
– Turizm Eğitimi
– Turizm İle İlgili Diğer Konu Başlıkları

3. Ana Tema: İktisadi ve İdari Bilimler

– İnsan Kaynakları Yönetimi
– Bankacılık ve Risk Yönetimi
– Ekonometri
– Ekonomi Yönetimi
– Finansman
– Girişimcilik
– Kamu Yönetimi
-Makro ve Mikro Ekonomi
-Maliye
– Marka Yönetimi
– Muhasebe
– Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Tüketici Sorunları
– Örgütsel Davranış
– Pazarlama
– Pazarlama ve Pazar Ekonomisi
– Sayısal Yöntemler
– Tarım Ekonomisi
– Türkiye ve Dünya Turizm Ekonomisi
– Uluslararası İlişkiler
– Uluslararası Ekonomi Yönetimi
– Üretim Yönetimi
– Yönetim ve Organizasyon
– Diğer İktisadi ve İdari Bilimler Alanları