3. Uluslararası Bilim ve Eğitim kongresi

Değerli Eğitimciler,

UBEK-ICSE ekibi olarak Afyonkarahisar’da düzenleyeceğimiz “Toplum 5.0” ana temalı “3. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi”ne sizleri davet etmenin mutluğunu ve heyecanını yaşamaktayız. Kongremiz ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilim insanınının yanında en az 5 farklı ülkeden bildirili konuşmacı ile Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecektir.Kongremizin amacı, teknolojik gücü doğru yönetecek akıllı toplumun gelişimine katkı sağlamaktır. Kongremiz bu amacı gerçekleştirmek için nesnelerin interneti, mobilleşme ve akıllı cihazları temel alan Endüstri 4.0 devriminden sonra toplum odaklı insansız teknolojilerin var olduğu Toplum 5.0 temasını işleyerek disiplinlerarası bilim insanlarının bir araya gelerek ortak sunum, panel ve çalıştaylar gerçekleştirmeleri sağlanacaktır. Kongremizde uzaktan bağlantı yoluyla da bildiri sunma imkanı sağlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye’nin 2023 vizyonunda eğitimin ana ögesi ve baş öznesi insan olduğu ifade edilmektedir. Japonya’da ortaya atılan Toplum 5.0 da insan ve makinenin birlikteliğinden ziyade akıl ve kalbin birlikteliğini temel almaktadır. Yaşlanan dünya nüfusuna karşı çözümler geliştirmek, sanal dünya ile gerçek dünyanın birlikte işlevsel hale getirilmesi, nesnelerin internetinden toplumun faydaları gözetilerek yararlanılması ve doğal afetlere çözüm yolları üretilmesi Toplum 5.0’ın temel hedefleridir. Kısaca toplumsal sorunların çözümü ile ekonomik ilerlemeyi, siber uzayı ve fiziksel alanı bütünüyle birleştiren bir sistemle dengeleyen, insan merkezli bir toplum hedeflenmektedir. Pratikte büyük veriyi (big data) yapay zeka ile analiz ederek insanlığın hizmetine sunmak amaçlanmaktadır.

Bu anlamda kongre süresince deneyimli bilim insanlarının vizyonunda alanında yeni araştırma problemlerine çözümler bulmalarını, genç araştırmacılara model oluşturmalarını, onların çalışmalarına katkı sağlamalarını hedeflemekteyiz. Böylece ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlama düşüncesindeyiz.

Kongrede sunulan bildiriler, özet kitabında kongre öncesi e-kitap olarak, kongre sonrası gönderilen tam metinler ise kongre bildiri kitabında veya kongre kitabında kitap bölümü olarak online yayınlanacaktır. Ayrıca seçili bazı dergilerin özel sayılarında hakem süreci sonunda yayınlanacaktır.

Siz değerli bilim insanlarını 21-24 Mart 2019 tarihleri arasında Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK) için Afyonkarahisar’da ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtir, sağlık ve başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

UBEK Düzenleme Kurulu

Önemli Tarihler
Kongre Tarihi: 21-24 Mart 2019
Bildiri özeti gönderimi son tarih: 17 Şubat 2019