3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi

EJERCongress 2016’ya Davet

Öncelikle iki yıldır düzenlemekte olduğumuz International Eurasian Educational Research Congress / Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi EJERCongress’e göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye çok teşekkür ederiz.

III. International Eurasian Educational Research Congress/ 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’ni (EJERCongress 2016) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’yle birlikte 1-3 Haziran 2016 tarihlerinde Muğla’da yapıyoruz.

Ana teması, Gelecekle Yüzleşmek: Eğitimde Roller ve Sorumluluklar olan EJERCongress 2016 için hazırlıklarımız başladı. Bildiri özeti gönderimi 1 Ekim 2015’te başlıyor; 29 Şubat 2016’da sona eriyor. Diğer ayrıntıları sayfamızdan adım adım duyuracağız.

Birincisini, 24-26 Nisan 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’yle birlikte İstanbul’da gerçekleştirdik. EJERCongress 2014’te 550 bildiri sunuldu. Kongre sonunda makale olarak gönderilen 280 bildiriden 150 tanesi indeksli dergilerde yayınlandı.

EJERCongress 2015’i ise 8-10 Haziran 2015’te Hacettepe Üniversitesi ile birlikte Ankara’da yaptık. 515 bildiri sunuldu, makale değerlendirme süreci devam ediyor.

Her iki kongrede de gerek katılımcılar gerekse destekleyenler çok olumlu geri bildirimlerde ve önerilerde bulundular. Hepsine çok teşekkür ediyoruz.

Sizlerden gelen önerilerle EJERCongress 2016ya hazırlanıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile birlikte yapacağımız EJERCongress 2016’da da amacımız, kaliteli ve içerik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlayabilmektir.

EJERCongress’te büyük ilgi gören çalıştaylarımızı 2016 için de planlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve EJER olarak, EJERCongress 2016’ya siz değerli akademisyen ve araştırmacıları davet ediyoruz. Katılımınız bizi mutlu edecektir.

Saygılarımızla.

EJERCongress 2016 Düzenleme Kurulu

Tema

Ejercongress2016 Gelecekle Yüzleşmek: Eğitimde Roller ve Sorumluluklar

Son yıllarda, ekonomik, sosyal, demografik ve çevresel olmak üzere birçok alanda ciddi değişiklikler yaşanmaktadır. Bu değişiklikler, şimdiki ve gelecekteki hayatımızı etkileyecektir. Toplumlar, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda eğitim dahil tüm sistemlerini hatta çalışma ve yaşam koşullarını yeniden tanımlamak ve yapılandırmak zorunda kalmaktadır.

Bilim ve teknolojideki gelişmeler müthiş bir hızla ilerliyor. Acaba bu ilerlemeler gelecekte günlük yaşamımızı nasıl etkileyecek? Bizleri bu değişikliklere hazırlamada en önemli rolü üstlenecek olan eğitim sistemlerinde ne tür değişimlere yol açacaktır? Bu sorulara yanıt aramak zorundayız. Eğitim sistemlerindeki her türlü değişiklik başta bu değişime karar verecek olan eğitim politikacıları ve yöneticilerine, eğitim bilimcilere, öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine yeni roller ve sorumluluklar da yüklemektedir.

Toplumların okullar aracılığı ile eğitim sistemlerinden beklentileri vardır. Bunların başında, ulusun yaşama sorunlarını çöz­mesine yardım etmek gelmektedir. Son yıllardaki gelişmeler ve toplumun eğitim kurumlarından artan beklentileri mevcut rol ve sorumlulukların geleceği kurgulayarak yeniden tanımlanmasını zorunlu hale getirmektedir.

Ejercongress2016 bu gereksinimden yola çıkarak, kongre ana temasını “gelecekle yüzleşmek: eğitimde roller ve sorumluluklar” olarak belirlemiştir. Kongremizde sunulan bildirilerin ve tartışmaların toplumların gelecekte karşılaşılacakları olası sorunların şimdiden belirlenerek, bu sorunların çözümüne dönük strateji, plan ve politikaların geliştirilmesine katkı sağlamasını umuyoruz.

Kongremizle ilgili gelişmeleri sürekli güncellenmekte olan www.ejercongress.org sitemizden izleyebilirsiniz. Kongremizin duyurulmasında bizlere yardımcı olmanızı rica ediyor, katılımınız bekliyoruz.

MAIN THEME

Education for future
Future education systems
The school of the future
Transition from teaching to learning
Online and open education movements
Knowing and understanding students
Learning diversity
Virtuality in education:
New school buildings and classrooms
Nationally designed curriculum versus individualized education program
Experimental education versus theoretical education
Assessing and evaluating learning outcomes
Training and developing future teachers
Roles and responsibilities of government and parents in education
The future of higher education
The roles and responsibilities of business in education
ANA TEMA

Gelecekte eğitim
Gelecekte olası eğitim sistemleri
Geleceğin okulları
Öğretimden öğrenmeye geçiş
Çevrimiçi ve açık öğretim hareketleri
Öğreneni tanıma ve anlama
Öğrenmede farklılıklar
Eğitimde sanallık
Yeni okul binaları ve sınıflar
Ulusal eğitim programları yerine bireyselleştirilmiş eğitim programları
Teorik eğitim yerine deneysel eğitim
Öğrenme çıktılarını ölçme ve değerlendirme
Geleceğin öğretmenlerini yetiştirme ve geliştirme
Eğitimde devlete ve aileye düşen görev ve sorumluklar
Yükseköğretimin geleceği
İş piyasasının eğitimde rol ve sorumlulukları

Educational Research Areas

Assessment and Evaluation
Biology Education
Career Counselling/Planning
Chemistry Education
Child Development and Education
Classroom Teaching
Computer Technologies and Teaching
Curriculum and Instruction
Democracy and Human Rights Education
Early Childhood Education
Educational Management and Inspection
Educational Planning and Policy
Educational Psychology
Educational Sociology
Elementary Education
English as a Foreign Language (TESOL)
Fine Arts Education
Foreign Languages Education
Geography Education
Guidance and Counselling
Higher Education
History Education
Life-Long Learning and Adult Education
Literacy Education
Mathematic Education
Music Education
Philosophy of Education
Physical Training and Sports Education
Religious Education
Science Education
Special Education Needs
Teacher Education and Training
Technical and Vocational Education
Turkish Language
Eğitim Araştırmaları Alanları

Ölçme ve değerlendirme
Biyoloji eğimiti ve öğretimi
Kariyer danışmanlığı/planlama
Kimya eğitimi ve öğretimi
Çocuk gelişimi ve eğitimi ve öğretimi
Sınıf öğretmenliği
Bilgisayar teknolojileri ve öğretimi
Eğitim programları
İnsan hakları ve demokrasi eğitimi
Erken çocukluk eğitimi ve öğretimi
Eğitim yönetimi ve teftişi
Eğitim planlaması ve politikası
Eğitim psikolojisi
Eğitim sosyolojisi
İlköğretim
Yabancı dil olarak ingilizce eğitimi ve öğretimi
Güzel sanatlar
Yabancı dil eğitimi ve öğretimi
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler eğitimi ve öğretimi
Tarih eğitimi ve öğretimi
Yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık
Yüksek öğretim ve gelecek
Okuma-yazma öğretimi
Matematik eğitimi ve öğretimi
Müzik eğitimi ve öğretimi
Eğitim felsefesi
Beden eğitimi ve öğretimi
Din eğitimi ve öğretimi
Fen eğitimi ve öğretimi
Özel eğitim ve öğretim
Öğretmen eğitimi ve öğretimi
Mesleki ve teknik eğitim

Açıklaması Tarih
Kongre Başlangıç Tarihi 1 Haziran 2016
Kongre Bitiş Tarihi 3 Haziran 2016
Bildiri Özeti Gönderim Başlangıç Tarihi 1 Ekim 2015
Bildiri Özeti Gönderim Bitiş Tarihi 29 Şubat 2016
Kabul Edilen Bildirilerin Duyuru Tarihi 1 Nisan 2016
Bildiri sahipleri için son ödeme tarihi 30 Nisan 2016
Dinleyici /bildirimsiz katılımcı için son ödeme tarihi 30 Mayıs 2016
Kongre programının ilanı 15 Mayıs 2016

Kongre Düzenleme Kurulu

Başkan

Prof.Dr.Mustafa Volkan COŞKUN / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ahmet Duman
Prof. Dr. Nevide Dellal
Prof. Dr. Nihat Aycan
Prof. Dr. Nurettin Şahin
Prof. Dr. Salih Uşun
Doç. Dr. Ali Ersoy
Doç. Dr. Ergin Ekinci
Doç. Dr. Hasan Şeker
Doç. Dr. İzzet Görgen
Doç. Dr. Muhammet Uşak
Doç. Dr. Necdet Aykaç
Doç. Dr. Nilgün Açık Önkaş
Doç. Dr. Sabahattin Deniz
Doç. Dr. Sabri Sidekli
Doç. Dr. Şevki Kömür
Doç. Dr. Vural Hoşgörür
Doç. Dr. Yahya Altınkurt
Kongre Sekreteri
Dilek ERTUĞRUL / EJER

Kongre Sekreterliği:

[email protected]

[email protected]

Tel: 0312 425 81 50

Faks: 0312 425 81 11

Adres: Anı Yayıncılık Kızılırmak Sk. No: 10/A Bakanlıklar/ANKARA

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

20 − 3 =