3. Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında; Nasreddin Hoca’yı daha geniş kitlelere tanıtmak, tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla son başvuru tarihi 08 Mart 2019 olmak üzere, Türkiye geneli resmî/özel tüm ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile görev yapan öğretmenlere yönelik “3. Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması” düzenlemektedir.

YARIŞMANIN AMACI:
Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu yarışma ile;
1. Kültürel mirasımızı ve bu miras içerisinde yer alan ünlü halk bilgesi, devrinin ilim adamı, nüktedan Nasreddin Hoca’yı daha geniş kitlelere tanıtmak,
2. Nasreddin Hoca’nın kişiliğinde ülkemiz ve insanını gerçek kültürü ve gerçek yapısıyla tanıtmak,
3. Nasreddin Hoca’nın ulusal kültürünün zenginlikleri kapsamında algılanması, tanıtılması, hak ettiği ilgiyi bulmasını sağlamak,
4. Nasreddin Hoca fıkralarının ülkemiz çapında ilkokul düzeyindeki öğrenciler tarafından canlandırılmasının yapılmasını sağlamak
5. İlkokul düzeyindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, estetik duyum, sahne sanatı beğenilerini geliştirmek,
6. Tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak,
7. Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
8. Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak,
9. Bölgeler, iller, ilçeler, yörelerde yaşayan farklı kültürleri taşıyan öğrencilerin kaynaşmalarını ve kültürel etkileşimlerini sağlamak.
10. Nasreddin Hoca’nın her bir fıkrasındaki hikmetlerini anlamalarını sağlamak.

HEDEF KİTLE:
Yarışma ülkemiz çapında resmi ve özel okulların İlkokul Birinci, İkinci, Üçüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören tüm öğrenciler ve okullarda görev yapan öğretmenleri kapsar.

KATILIM KOŞULLARI:
Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan fıkra canlandırma yarışmasına; resmi ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrencileri okulları adına katılabilir.

1. Her okul kendi adına sadece 1 (bir) katılımcı grup ile katılabilir.

2. Yarışmacılar ancak birer adet fıkra canlandırması ile başvuru yapabilir, birden fazla fıkraları birleştirerek kompozisyon oluşturulması ile tek canlandırma da yapabilirler.

3. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırmalarda, sahne hazırlığı,canlandırma ve sahne toparlanması dahil en fazla 20 en az 10 dakika ile sınırlı olacaktır.

4. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırma için kuracakları oyuncu, teknik ekip ve ekip lideri 12 kişiyi geçmeyecektir.

5. Ekipler; ilçe, il,bölge ve Türkiye finaline aynı eserle katılmak zorundadır.

6. Katılımcılar sergileyecekleri Fıkra Canlandırmarmda müzik, ses vb. kullanacaklarsa bunları CD ve/veya usb bellekten seslendirilmesini yapabileceklerdir.

7. Yarışmaya katılacak ekipler, Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları içerisinde yer alan Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU ve Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN tarafından yazılmış “Nasreddin Hoca” adlı kitaptan seçilen http://www.aksehir.bel.tr/fikralar.pdf linkinde belirtilen fıkralardan canlandırma yapacaklardır.
8. Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun Nasreddin Hoca ve yaşadığı dönemi sergileyen her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.

9. Katılımcılar sergileyeceği Fıkra Canlandırmalarında kullanacakları her türlü dekor, tasarım ve malzemeyi kendileri temin edeceklerdir.
10. Yarışmada sergilenen Fıkra Canlandırmaları orijinal ve daha önce yayınlanmamış, sergilenmemiş olmalıdır. Fıkra Canlandırmaların alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar Fıkra Canlandırmaların sahibine aittir.

11. Katılımcılar yarışmaya rumuz ve eser adı ile katılacaklardır. Rumuz ve Eser AdlarıBaşvuru formunda bulunan alana yazılacaktır.

12. Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve son katılım tarihinden önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunca belirlenen tertip komitesine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

13. Millî Eğitim Temel Kanununa aykırı, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan Fıkra Canlandırmaları yarışma dışı kalacaktır.

14. Tertip Komisyonu ve Seçici Kurul çalışanları ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

15. Yarışmaya katılan Fıkra Canlandırmaların telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin izni (muvafakat) alınarak basım, yayın ve paylaşımı Akşehir Belediyesine verilir. Gerekli durumlarda Milli Eğitim Bakanlığı bu eserleri muvafakat almadan ve herhangi bir ücret ödemeden kullanma hakkına sahiptir.

16. Sergilenen Fıkra Canlandırmalarının sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle; Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi amacını güden, yaşam tarzına aykırı olamaz. Kullanılan dil Türkçe olmalı, argo, kaba tabir kelimeler kullanılmamalıdır. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici müstehcen, anlamsız olmaması ve ticarî bir amaç taşımaması gerekmektedir.

17. Katılımcılar sergiledikleri canlandırma eserlerinin metinlerini Bölge Finalleri etabından bir (1) ay öncesinden Cd, Flash yolu ile yada kultur@aksehir.bel.tr adresine göndereceklerdir.

18. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Akşehir Belediyesi’ne aittir.

ÇOCUKLAR VE ÖĞRETMEN GİDERLERİ:
Her ilde birinci olan okullar, bölge ve final yarışmaları için katılımcı öğrenciler ve öğretmeni 2019yılı Ekim ayında Akşehir’de yapılacak “Nasreddin Hoca Anma Günleri” ne davet edileceklerdir. Etkinliklere katılım için konaklama, yeme-içme giderleri, Akşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Ulaşım her okulun kendisi tarafından karşılanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ :
28 Ocak -15Şubat 2019 : Milli Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve
Okul Müdürlüklerine Duyuruların Yapılması 18 Şubat – 8Mart 2019 : Başvuru Tarih Aralığı
1Nisan- 19 Nisan 2019 : İlçe ve Merkez İlçe Yarışmalarının Yapılması
22 Nisan 2019:İlçe ve Merkez İlçe Yarışmaları Birincilerinin Duyurusunun Yapılması
6 Mayıs-24 Mayıs 2019 : İl Yarışmalarının Yapılması
27 Mayıs 2019 : İl Yarışmaları Birincilerinin Duyurusunun Yapılması
22 Ekim- 25 Ekim 2019 : İl Birincisi Seçilen Fıkra Canlandırmalarının Bölge
Yarışmalarının Akşehir’ de Yapılması
26 Ekim 2019 : Bölge 1. lerinin Akşehir’ de Final Yarışmasının Yapılması
26 Ekim 2019 :Türkiye genelinde dereceye giren okullara Akşehir “Nasreddin
Hoca Anma Günleri” Etkinlikleri Kapsamında Ödül Töreni Düzenlenmesi.