3. Ulusal Matematik Yarışması

3. Ulusal Matematik Yarışması

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı

3.ULUSAL TALES MATEMATİK YAYINLARI UYGULAMA ŞARTNAMESİ

1. TALES MATEMATİK YAYINLARINI UYGULAMA AMACI
Doğanın dili tüm akademik branşların temelini oluşturan matematik biliminin
sevdirilmesini ve özendirilmesini, ulusal düzeyde ortak bir matematik kültürünün
oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, yaratıcı matematik düşünce sistemlerinin
geliştirilmesini sağlamak.
2. TALES MATEMATİK YAYINLARI KATILIMCI GRUBU
2017-2018 yılında ilkokul 3 ve 4. sınıflarında; ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan
öğrenciler.

3. TALES MATEMATİK YAYINLARI UYGULAMA TAKVİMİ
Tales Matematik Yayınları Uygulama Merkezi Olmak İçin Son Tarih: 10 Şubat 2018
Başvurular İçin Son Tarih: 19 Şubat 2018
Tales Matematik Yayınları Uygulama Tarihi: 09 – 10 MART 2018
Sonuçların İlan Edilmesi: 20 Nisan 2018
Final Uygulama: 05 MAYIS 2018
Final Uygulama Sonuçlarının İlanı: 21 Mayıs 2018
Ödül ve Madalya Töreni: 26 Mayıs 2018

4. TALES MATEMATİK YAYINLARI KAPSAMI
Tales Matematik Yayınları Uygulama soruları çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Her
öğrenci bulunduğu sınıfa kadar öğrencilik yaşamı boyunca edindiği tüm matematik
bilgisinden sorumludur.

5. TALES MATEMATİK YAYINLARI ŞEKLİ VE KOŞULLARI
Tales Matematik Yayınları’nda sorulacak soru dağılımları ve puanları:
3’er puanlık 5 soru
4’er puanlık 5soru
5’er puanlık 5 soru
6’şar puanlık 5 soru
7’şer puanlık 5 soru olmak üzere
125 puan üzerinden 25 soru olacaktır.
Tales Matematik Yayınları Uygulama süresi 60 dakikadır.
Tales Matematik Yayınları Uygulamasına isteyen okul başvurarak kendi öğrencilerini
kendi okullarında bu uygulamaya sokabilecektir.
Öğrenciler uygulamaya Tales Matematik Yayınları Uygulama Merkezi olan okullarımızda
da katılabilirler.
Tales Matematik Yayınları Uygulama kitapçıkları ilgili okullara Kargo yoluyla ulaşacaktır.
Öğrencilerin ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmasını isteyen okullardan Tales Matematik
Yayınları Uygulaması Optik Formları kargo yoluyla toplanacak ve değerlendirme
merkezimizde değerlendirilecektir.
Tales Matematik Yayınları uygulama kitapçığı ücreti okul kayıtları için 12 TL’dir.
Katılımcı okullardan ilk uygulamaya giren öğrencilerin başarı sıralamasında %3’e
girenleri, final uygulamasına girmeye hak kazanmış olacaklardır.
Final Uygulaması ücretsizdir.

6. TALES MATEMATİK YAYINLARI UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
• Tales Matematik Yayınları Uygulaması öğrenciler ve okullar arasındaki rekabeti
artırmak yerine matematik kültürünü ve matematik sorusu çözmenin zevkini kaliteli
sorular yoluyla yaymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla uygulama sonuçları
duyurulduğunda öğrencilere doğru ve yanlış sorularının yanında girdikleri yüzdelik
dilim belirtilir.
• Uygulama sonuçları katılımcı sayısına bağlı olarak en geç 20 Nisan’a kadar açıklanır.
• Hediye ve ödüllerin dağıtımı için 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük derecelerini kazanan
öğrenciler ile ilk 10’a giren öğrenciler internet sitesi üzerinden duyurulur.
• Eğer aynı puanı alan öğrenciler varsa hepsi 1.’lik, 2.’lik ya da 3.’lük derecesini
paylaşarak, sertifikalarını ve madalyalarını alırlar. Ancak ödüllendirme yapılırken 1
adet 1. Ve en fazla 3’er adet 2. ve 3. Seçilir.
• Uygulama cevap kâğıdını yanlış kodlayan ya da hiç kodlamayan öğrencinin kağıdı
geçersiz sayılır. Okul kaydı yaptıran okullar ve öğretmenler öğrencilerin Tales
Matematik Yayınları Uygulama sonuçlarını topluca görüntüleyerek çıktısını
alabilirler.
• Uygulama sonuçları www.talesmatematikmuzesi.com internet sitesi üzerinden ilan
edilir.
• Uygulama sonuçlarına yapılacak itirazlar uygulama sonuçları açıklandıktan sonra 5 iş
günü içerisinde yapılmalıdır.

7. TALES MATEMATİK YAYINLARI UYGULAMASININ ÖDÜLLERİ
• Mart uygulamasına katılan öğrencilerden %3’e giren öğrencilere Mayıs ayındaki Final
Uygulamasına katılım sertifikası verilecektir.
• Mayıs ayındaki Final uygulamasına katılan öğrencilerden ilk %20’ye giren öğrencilere
“Başarı Sertifikası” verilecektir.
• Her seviyeden ilk 10’a giren öğrencilere madalya verilecektir.
• Her seviyeden ilk 3’e giren öğrencilere plaket verilecektir.
• Her seviyeden ilk 3’e giren öğrencilerin okullarına başarı plaketi gönderilecektir.
• 3,4,5,6,7,8 seviyelerinden 1. Olan öğrencilere tablet bilgisayar ve zeka oyunu
verilecektir. Birincilik Mayıs ayındaki Final Uygulaması sonucuna göre belli olacaktır.
Final uygulamasında eşit puan alan birden fazla birinci olduğunda o kişilerin Mart
ayındaki Uygulamada ki puanları daha yüksek olan birinci olacaktır. Eğer yine eşitlik
bozulmazsa 5 puanlık sorulardan yanlış sayısı az olan, yine eşitlik bozulmazsa 4
puanlık sorulardan yanlış az olan ve yine eşitlik bozulmazsa 3 puanlık sorulardan
yanlışı az olan birinci kabul edilecektir. Hala eşitlik bozulmazsa öğrencilerin sınıf
seviyelerine bakılacak, küçük sınıftaki birinci kabul edilecektir. Bu aşamada da eşitlik
bozulmaz ise öğrencilerden doğum tarihine göre küçük olan birinci sayılacaktır.
• Her seviyeden 2. olan öğrencilerimize TTS Bee-bot Robot verilecektir. Puan eşitliği
durumunda 2.’lik ödülü her seviye için en fazla 1 öğrenciye verilecektir.
• Her seviyeden 3. olan öğrencilerimize ise Zeka Oyunlarından biri verilecektir. Puan
eşitliği durumunda 3.’lük ödülü her seviye için en fazla 1 öğrenciye verilecektir.
• Ayrıca uygulamada ilk 10’a giren tüm öğrencilere Zekâ Oyunları (Özel yapım
Mangala, Surakarta ve Riversi’den herhangi biri) hediye edilecektir.
• Uygulamaya katılan öğrencilere, yukarıda sayılan ödüllerin dışında, uygulamayı
düzenleyen Uygulama Merkezi de ilave ödüller verebilir.

8. UYGULAMA KOMİSYONLARIMIZ
Tales Matematik Yayınları Uygulama Kitapçıklarını İnceleme Komisyonu
İnceleme Komisyon Başkanı: Ahmet Akyol – Tales Matematik Müzesi Müdürü
İnceleme Komisyon Başkan Yardımcısı: Füsun Günay – Ölçme Değerlendirme Uzmanı
İnceleme Komisyon Üyeleri
Mehmet Akşahan – Matematik Öğretmeni
Bengi Ece Dönmez – Matematik Öğretmeni
Funda Yılmaz – Matematik Öğretmeni
Nilay Bilgen Tuncer – Matematik Öğretmeni
Öner Gündüz – Sınıf Öğretmeni
Ahmet Uzun – Sınıf Öğretmeni
Yüksel Gayretli – Sınıf Öğretmeni
Sema Ankaralı-Sınıf Öğretmeni
S. Deniz Şenli – Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı
Sibel Bilir – Uzman Psikolog
Tales Matematik Müzesi Tertip Komisyonu
Tertip Komisyon Başkanı: Ahmet Akyol – Tales Matematik Müzesi Müdürü
Tertip Komisyon Başkan Yardımcısı: M.Serap GÜNDÜZ
Tertip Komisyon Üyeleri
M. Fatih Baltacı
Burcu Deniz
Çiğdem Yiğit

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Başvurular:
Sınav başvuruları talesmatematikyarismasi.com adresinden yapılabilir.
Başvuru sırasında öğrencilerin Okul-Sınıf/Adres ve iletişim bilgileri dışında hiçbir bilgi
talep edilmeyecektir.
Okullardan son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Tales Matematik Yayınları Uygulama koşullarıyla ilgili bilgi almak ve başvuruların
ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim
kurabilirsiniz.

Tales Matematik Müzesi İletişim Bilgileri:
İletişim Adresi: Işıklı mahallesi Işıklı Mücavir Sokak, No:74/1 Efeler AYDIN
e-posta:info@talesmatematikmuzesi.com – talesmatematikmuzesi@gmail.com

Tel:
0256 219 2287
0505 077 0900