3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü olarak 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UKMÖK-3)’ün düzenlemekten büyük mutluluk duymaktayız.

2-4 Mayıs 2015 tarihleri arasında Avcılar kampüsümüzde düzenlenecek olan kongrenin amacı, ülkemizde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim görmekte olan Kimya Mühendisliği öğrencilerinin tanışmalarını, eğitim ve araştırma ile ilgili bilgi paylaşımını ve katılımcılar arasındaki etkileşimi gerçekleştirecek ortak çalışma alanlarının oluşmasını sağlamaktır.

Kongre kapsamında Kimya Mühendisliği alanında 8 farklı konu başlığı (Biyoteknoloji, Taşınım Olayları ve Ayırma İşlemleri, Reaksiyon Mühendisliği ve Katalizörler, Proses Tasarımı, Proses Sistem Mühendisliği, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Çevre Dostu Teknolojiler, Termodinamik ve Enerji Teknolojileri) altında sözlü ve poster sunumlar gerçekleştirilecektir. Ayrıca kongremizde çağrılı konuşmacı olarak kimya sanayisinin önde gelen firmalarından konuşmacılar katılımcı öğrencilerimize hitap ederek, onlara mezuniyet sonrasında yön verecek açıklamalarda bulunacak ve onların sorularını cevaplandıracaklardır.

Sizleri İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü olarak 2-4 Mayıs 2015 tarihleri arasında aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Saygılarımla,

UKMÖK-3 Düzenleme Kurulu adına,

Prof. Dr. Mehmet BİLGİN
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı

Kongre Konu Başlıkları
Biyoteknoloji
Çevre Dostu Teknolojiler
Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi
Proses Sistem Mühendisliği
Proses Tasarımı
Reaksiyon Mühendisliği ve Katalizörler
Taşınım Olayları ve Ayırma İşlemleri
Termodinamik ve Enerji Teknolojileri

İletişim
Adres:İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
34850 Avcılar / İSTANBUL

Tel: (212) 473 70 70 / 17709

E-Posta: ukmok3@istanbul.edu.tr