3.Ulusal “İstanbul” Temalı Fotoğraf Yarışması

İBB, MSGSÜ, İFSAK
3.Ulusal “İstanbul” Temalı Fotoğraf Yarışması
“İstanbul’un Simgeleri”

YARIŞMANIN KONUSU:
İstanbul’un Simgeleri
Kentler – Simgeler

Her kent; tarihsel, kültürel ve doğal simgelerle dünya denilen sahnede yerini alır.
Bazen bir yapı, bazen bir doğal oluşum, bazen de gündelik yaşamdan bir parça, ait
olduğu kentin temsiline dönüşür.
Fotoğrafın keşfi ile birlikte, fotoğrafçılar bir anlamda “simge üreticisi” olmuşlar ve yine
simgeler dünyasını, “yaşayan”, değişen” ve “yenilenen” bir organizma haline
getirmişlerdir.
Fotoğraf, kentlerin simgelerine, yeni simgeler eklerken, eski simgeleri de “zamanın ruhu”
ile yeniden üretir…
İstanbul…
Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla yaşayan bir şehir…
Ve dünyanın hiç bir kentinde olmayan dinamizmi ile “simge avcılarını” çağırıyor.

KATILIM:
Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile TFSF Temsilcisi, İBB Kültürel ve
Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Daire Başkanlığına bağlı Müdürlüklerin yöneticileri,
MSGSÜ Fotoğraf Bölümü Yöneticileri ile İFSAK Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece
yakınları dışında ülkemizde yerleşik tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

KATILIM ŞARTLARI:
• Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) eser ile yarışmaya katılabilecektir.
• Fotoğraflar Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz olarak sunulabilecektir.
• Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
• Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir
sınırlama bulunmamaktadır.
• Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme
almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya
katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda
yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması
durumunda katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
• Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış
kural ihlali sayılır.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikler kural ihlali sayılır.
• Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise
talep hakkı doğurmaz.
• Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan
katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara
katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
a) Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden yüklenecektir.
b) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir.
Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek
aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve
şifrelerini kullanabilirler.
c) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
d) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö,
ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
e) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D
dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin Çetin Kaya için ckaya gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örnekler: “TRckayaD1_ornekfoto.jpg” veya “TRckayaD2_ornekfoto.jpg” gibi…
g) Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında kaydedilmelidir. Yüklenecek
fotoğraflar 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
h) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.
i) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İBB, MSÜGSF ve İFSAK
sorumlu olmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmada ödül, mansiyon alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, telif,
kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte İBB’ye ait olacaktır. Bu eserler
İBB’nin arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler
İBB tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda
fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir.
• Yarışmada başarılı olan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve
sitesinde yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını
olan Almanak 2015’te yer alacaktır.
• Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir
telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt ederler.
• Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar İBB tarafından bastırılacak olup
katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
• Fotoğraflar bastırıldıktan sonra İBB arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz
konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
• Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sıra ile):
Ersin ALOK
Kamil FIRAT
Nihal KAFALI
Ömer ALTAN
Sezai GÜLŞEN
Şevket DEDELİOĞLU
Tanju AKLEMAN
Seçici Kurul en az 5 (beş) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında
değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Beş seçici kurul üyesinin bir araya
gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

TFSF Temsilcisi: Çetin KAYA

ÖDÜLLER:
1.lik Ödülü : 8.000 TL
2.lik Ödülü : 6.500 TL
3.lük Ödülü : 5.000 TL
İBB Özel Ödülü : 3.000 TL
MSGSÜ Özel Ödülü : 3.000 TL
İFSAK Özel Ödülü : 3.000 TL
Mansiyon (12 adet) : 1.500 TL
Satın Alma (En fazla 80 adet) : 250 TL

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Başvuru tarihi : 27.11.2015 Cuma saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Birinci Değerlendirmesi : 02.12.2015
Seçici Kurul İkinci Değerlendirmesi : 09.12.2015
Sonuçların Açıklanması : 12.12.2015
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl : Aralık 2015

YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU:
Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.ibb.gov.tr, www.msgsu.edu.tr, www.ifsak.org.tr,
www.tfsf.org.tr adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren ve mansiyon alan
katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların
sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul
tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.
İLETİŞİM:
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
İlgili: Çetin KAYA
Adres: İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2, Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 292 1807
E-posta: iletisim@ifsak.org.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2015/069 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.