3. ULUSAL GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 2011

“Çağdaş ve İdeal Resim-Müzik Öğretmenliği Eğitimi”
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16-17 Nisan 2012 İstanbul

SEMPOZYUM HAKKINDA
Üniversitemiz 2000 yılı içinde “1.Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi” başlıklı bir sempozyum düzenledi. Bu sempozyumda Ülkemizdeki sanat eğitimi yanında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın katılımı ile üniversitelerle orta öğretim kurumları (Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri) arasında bağlantı kurularak Resim-Müzik eğitiminin lisans öncesi de gündeme getirildi. Üniversitemizin 2012 yılı içinde yapılmasını planladığı bu sempozyumda Güzel Sanatlar Eğitimi daha kapsamlı olarak ele alınacak. Ülkemizde çağdaş ve ideal resim-müzik öğretmeni yetiştirmenin çözüm önerileri tartışılacaktır. Temel Amacımız, Ülkemizdeki sanat eğitimini ilköğretimden yüksek öğretime kadar ele almak daha başarılı olmanın yollarını araştırmak, çözüm önerileri ortaya koymak, çağdaş ve ideal resim-müzik öğretmeni yetiştirerek en kısa zamanda istenilen ve özlenen sanat eğitimine erişmektir.

BİLDİRİ ALANLARI
1. Sanat Eğitimin dünü, bugünü, yarını, problemleri ve çözüm önerileri
2. Çağdaş ve ideal Resim-Müzik Öğretmeni yetiştirmenin koşulları
3. Dış Ülkelerde lisans ve lisans öncesi sanat eğitimi
4. Yetenek sınavları (Resim-Müzik)
5. Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri yönetmeliği ve ders programları
6. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Resim-Müzik Öğretmeni yetiştirme ve atama

Katılım Koşulları

Sempozyuma bildiri, poster, ile veya dinleyici olarak katılmak mümkündür.
Bildiri veya poster ile katılmak 75 TL’dir.‘dir.
Dinleyici olarak katılmak isteyenler herhangi bir form doldurmadan sempozyuma katılabilir.
Bildiri özetleri 250 kelime ile sınırlı olacaktır.
Bildiriler Microsoft Office Word 2007 formatında kaydedilecektir.
Sayfa düzeni, Sol Boşluk 3.5 cm, Sağ Boşluk 2.5 cm, Üst Boşluk 3 cm, Alt Boşluk 3 cm, olacak biçimde ayarlanacaktır.
Metinler yazı tipi olarak Arial yazı karakteri, 12 punto yazılarak, satır aralağı 1.5 satır olarak hazırlanacaktır.
Sempozyuma katılabilmek için Başvuru Formu doldurarak form ile birlikte bildiri özetini en geç 30 Aralık 2011 tarihine kadar başvuru sayfasından online olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyum Kurulları

ONURSAL BAŞKAN
Prof. Dr. M. Zafer GÜL, REKTÖR
BAŞKAN
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK, DEKAN
BAŞKAN YARDIMCISI
Prof. Dr. Erol BULUT, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANI

SEMPOZYUM YÖNETİCİLERİ
Prof. Dr. Tayfun AKKAYA, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ümran BULUT, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek BATIBAY, Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Jale DENİZ, Marmara Üniversitesi

SEMPOZYUM DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK, DEKAN
Prof. Dr. Erol BULUT, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Tayfun AKKAYA, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ümran BULUT, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal YILDIZ, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek BATIBAY, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. H. Müjde AYAN, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Sibel ÇOBAN, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Mehveş EMEÇ, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa USLU, Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Levent DENİZ, Marmara Üniversitesi

SEMPOZYUM BİLİM KURULU
Prof. Dr. Nazan ERKMEN, Dekan, Marmara Üniversitesi, GSF
Prof. Dr. Ali GÜL, Dekan, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hilmi İBAR, Dekan, Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Adnan TEPECİK, Dekan, Başkent Üniversitesi, GSF
Prof. Dr. Güler AKALIN, Dekan, Zonguldak Karaelmas Üniv, GSF
Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ, Dekan, Hacettepe Üniversitesi, GSF
Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU, E.B. Enstitü Müdürü, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Sefer ADA, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Erol BULUT, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Tayfun AKKAYA, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Zeliha AKÇAOĞLU, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Şeniz AKSOY, Gazi Üniversitesi
Prof. Cihat AŞKIN, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Ruhi AYANGİL, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail BOZKAYA, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Necati GEDİKLİ, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Selahattin GÖRSEV, İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Çiğdem İYİCİL, Mimar Sinan Üniversitesi

Prof. Dr. Songül KARAHASANOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Banu MAHİR, Mimar Sinan Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet MAHİR, Mimar Sinan Üniversitesi
Prof. Dr. Erol ÖZDEN, Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla SAĞLAM, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Fahri SÜMER, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nezihe ŞENTÜRK(Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Feza TANSUĞ, Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Selmin TUFAN, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ozana URAL, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Osman ALTINTAŞ, Gazi Üniversitesi
Doç. Mari BARSAMYAN, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek BATIBAY, Marmara Üniversitesi
Doç. Sibel ÇOBAN, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Yıldız DOYRAN, Gazi Üniversitesi, GSF
Doç. Mehveş EMEÇ, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Sena Gürşen OTACIOĞLU, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa USLU, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. H. Müjde AYAN, Marmara Üniversitesi

SEMPOZYUM DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU
Öğr. Gör. Hüseyin KILIÇKAN, Kurul Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Pesent DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. H. Avni ÖZTOPÇU
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Tülin MALKOÇ
Yrd. Doç. Dr. Bülent HALVAŞİ
Yrd. Doç. Dr. Şehnaz YALÇIN WELLS
Yrd. Doç. Dr. Aylin CAN
Yrd. Doç. Dr. Vesile AYKAÇ
Öğr. Gör. Dr. Şerif GÜNYAR
Öğr. Gör. Dr. Mert GÜRHAN
Öğr. Gör. Dr. Özcan ÖZBEK
Öğr. Gör. Dr. Melih GÜZEL
Öğr. Gör. Uğur AKBULUT

SEMPOZYUM SEKRETARYASI
Arş. Gör. Yusuf Barış UZUN
Arş. Gör. Armağan KONAK
Arş. Gör. Meryem DEVECİ
Arş. Gör. Aylin BEYOĞLU

Sempozyum Takvimi

Sempozyum Çalışmalarının Zamanlaması
Bildiri özeti göndermek için son tarih: 30 Aralık 2011
Kabul edilen bildirilerin internet sayfasında açıklanması: 13 Ocak 2012
Katılım ücretlerinin yatırılması: 27 Ocak 2012
Tam metin göndermek için son tarih: 27 Ocak 2012
Programın açıklanması: 16 Mart 2012
Sempozyum: 16-17 Nisan 2012